המשטר הפוליטי בישראל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס המשטר הפוליטי בישראל אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה המשטר הפוליטי בישראלבחומר הנלמד.

2.) הצגת מאפייני ההגמוניה של מפא”י לפי קימרלינג.

 

עבודה סמינריונית במשפטים – דיני קניין – המרכז הבינתחומי הרצליה

(ב) הייתה זכות הגורם האחר לגבי הקרקעות הנדרשות רשומה במרשם המקרקעין , או שנרשמה לגבי הזכות כאמור הערה לפי סעיף 126 או 128 לחוק המקרקעין, התשכ”ט–1969 , והונחה דעתו של רשם המקרקעין כי זכות הגורם האחר הועברה לקניין המדינה לפי סעיף קטן (א), ימחוק רשם המקרקעין את הזכות או את ההערה, לפי העניין, מהמרשם.

 

סמינריון במשפטים – דיני תאגידים – המכללה האקדמית ספיר

לחברה יש 25 נהגים, 75 פועלים ו- 10 מנהלים. בתקנון החברה נאמר שפעולות החברה יבוצעו על ידי מנכ”ל החברה, אך כל אחד ממנהלי החברה רשאי לחייבה עד לסך של 12,000 ₪ בלבד. כמו כן נקבע, כי דירקטוריון החברה רשאי להסמיך את מנהלי החברה לחייבה בסכומים גבוהים יותר.

מיכה תמפו הינו מנהל מחלקת הלוגיסטיקה והרכש של החברה. ביום 01.01.2016 התקשר מיכה עם חברת האיש והפטיש בע”מ (להלן:” הספק”) בהסכם לאספקה חודשית של חומרי בניה. על ההסכם חתם מיכה בשם החברה בצירוף חותמת החברה.

ואכן, במהלך שנת 2016 סופקו לחברה חומרי בניה, כאשר בכל חודש נמשכה כמות קבועה של חומרים בסך של 1,000 ₪. תמורת אספקת חומרי הבניה מסר מיכה לספק פנקס שיקים חתום של החברה, כאשר החתימות על גבי השיקים היו של מיכה בצירוף חותמת החברה.

ביום שישי ה- 13.01.2017, הגיע מיכה למחסני הספק עם ידידו ומנהל מחלקת ההובלות של החברה, סמי טריילר. לאחר ששאלו בשלומם של עובדי המחסן, ביקשו מיכה וסמי להעמיס על המשאית אתה הגיעו, חוטי נחושת בסך כולל של 100,000 ₪.

 

מבוא לתורת המשפט – המרכז הבינתחומי הרצליה

חלק ניכר מהשיח הציבורי במדינת ישראל הוא על ערכים חברתיים. רבים מאלה משבצים את החברה הישראלית ומתארים את התנהגותה. אחד מערכים אלה הוא צו התורה הקובע את ההלכה המוסרית הגדולה: “לא תעמוד על דם רעך אני ה'” (ויקרא י”ט ט”ז). לאחרונה, באחד המפגשים הסוערים במחלקת ייעוץ וחקיקה שבמשרד המשפטים החלה עבודת בדיקה שבמרכזה השאלה: האם העיקרון עוגן נכונה בחוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ”ח-1998.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב המשטר הפוליטי בישראל הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות