הנעת עובדים במערכות בריאות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס הנעת עובדים במערכות בריאות אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בחר מאמר הקשור למוטיבציה בעבודה:

1.) מהי השאלה המחקרית של המאמר- מהי המוטיבציה של הכותב לביצוע המחקר?

 

סמינריון – ניתוח דוחות כספיים – המרכז האקדמי פרס

7.) חשב החברה טוען כי החברה ממונפת מאוד וכי על בעלי המניות להזרים כספים לעסק כדי להקטין את התלות בהון זר. מנגד טוענים בעלי המניות כי תשואת השוק על כספם הפנוי הינה 7% וכל עוד תשואה זו גבוהה מעלות גיוס ההלוואות בבנק (עבור החברה) אשר עומדת על 4%, אין בכוונתם לממן את פעילות החברה. דון בטענה זו של בעלי המניות (מצד אחד בהתייחס למנוף הפיננסי בו נמצאת החברה ומצד שני בהתייחסות לבעלי המניות).

8.) חשב החברה טוען כי דוח רוו”ה של חברת רומי את גיא אינו מציג תמונה אמיתית וכי למעשה כדי להציג את תוצאות הפעילות האמיתית עדיף להציג EBITDA .

א. מה משמעות מושג זה?

ב. מהי ה- EBITDA בהנחה שנספח הוצאות הנהלה בדוח רוו”ה כולל את ההוצאות הר”מ? נספח הוצאות הנהלה באלפי ₪: שכ”ע- 38, שכ”ד- ,13 פחת- 10, מקצועיות- 7, אחרות- 3, סה”כ- 71.

חלק ב’: 1.) להלן תמצית נתונים על חברת התאומים לשנת 2013- מחזור המכירות הסתכם בשנת 2013 בסך של 47 מיליון ₪. ההתחייבות של החברה לגורמים חיצוניים הסתכמה ב- 10 מיליון ₪. הרווח הנקי הסתכם ב- 5 מיליון ₪ והתשואה על ההון העצמי ROE הסתכמה ב- 20%. מהי התשואה על הנכסים  ROA(או ROI)?

2.) קניית מלאי תמורת מזומן תגרום ל-?

 

כתיבת סמינריון – מבוא לעבודה בקהילה – המכללה האקדמית תל-חי

ב. מענים למצב: (1) הדגימו מענה למצב, בהמתבסס על עקרון ומטרה של העבודה הקהילתית.

ג. הצגת ההתערבויות בקהילה של הסטודנטים:

(1) בחרו התערבות אחת שהציגו הסטודנטים משנה ג’, והביעו את דעתכם על אחד משלבי התכנון שלה (על פי המודל של תכנון פרויקט).

 

שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים – אורנים המכללה האקדמית לחינוך

2.) בחלק הראשון של העבודה עליכם לבנות שאלון- להכין את השאלות ולתכנן את הראיון. הראיון צריך להיות מקיף ומעמיק. לנסח את השאלות כשאלות פתוחות במידת האפשר, על מנת לאפשר למרואיין להרחיב. במהלך השיחה לא חובה “להצמד” לשאלון.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב הנעת עובדים במערכות בריאות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות