הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא נורמאלי – ד”ר גדי אלון – סמינריון בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא נורמאלי אשר נלמד על ידי ד”ר גדי אלון. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

(1) הפרעות בתפיסה:

1.) עמדו על הדומה והשונה בין הפרעות התפיסה- התייחסו לרכיבים שונים בסטאטוס (הבדיקה הפסיכיאטרית) כמו גם לחוויתו הסובייקטיבית של המטופל.

2.) הדגימו בעזרת שתי הפרעות בתפיסה את קו הגבול בין הנורמאלי ללא נורמאלי- הדגימו מצבים בהם משמשות הפרעות התפיסה כמנגנון הגנה או כחוויה יומיומית “נורמאלית”.

3.) הציגו- תוך שימוש ביד הדמיון: הפרעה שתחשב התנהגות אדפטיבית בימינו אנו ופתולוגית בעתיד הרחוק או להפך- פתולוגית בימינו אנו ואדפטיבית בעתיד הרחוק ונמקו.

 

כתיבת עבודה אקדמית – מבוא לאנתרופולוגיה – ד”ר שרון רמר ביאל

אביאלי, נ. (2012). על האש: בשר, כל, מרחב ולאומיות ביום העצמאות שלי. סוציולוגיה ישראלית, יד (1), 83-109.

כהן, י, קרומר-נבו, מ. ואביאלי, נ. (2016). ארוחות ואחרות: תהליכי הארחה בבתי תמחוי. סוציולוגיה ישראלית, יח(1), 105-125.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – אתיקה בעסקים – האוניברסיטה הפתוחה

1.) א. האם ניתן להצדיק את החלטת המנכ”ל על פי המודל הקלאסי? נמקו את מסקנתכם.

ב. הניחו שהחלטת המנכ”ל מתבקשת מטעמים של כדאיות עסקית לטווח הארוך. האם תשתנה תשובתכם לסעיף א’? נמקו את מסקנתכם.

2.) ארגוני זכויות אדם בינלאומיים קוראים ליצרניות השוקולד הגדולות במדינות המערב לא להעסיק ילדים בתעשיית הקקאו במדינות מתפתחות ולאמץ את כללי ה”סחר ההוגן”.  האם ניתן להצדיק את הקריאה של הארגונים הנ”ל על פי הגישה הריאליסטית, הגישה הקוסמופוליטית והגישה הדיפרנציאלית? נמקו את מסקנותיכם.

3.) הנהלת החברה החליטה לא ליידע את העובדים על הקשיים הכספיים ולדחות את ההודעה לעובדים על הפיטורים לחודש אחד מראש בלבד , כנדרש על פי החוק.

הגדירו את הבעיה המוסרית בפניה ניצבים מנהלי החברה והציעו לה פתרון על ידי יישום מודל בעלי עניין. התייחסו בתשובתכם לשלוש הרמות לניתוח מודל בעלי עניין: הרמה האמפירית ,הרמה האינסטרומנטלית והרמה הנורמטיבית.

4.) לפניכם ארבעה היגדים המבוססים על חומר הלימוד. קראו בעיון את ההיגדים וענו האם ההיגד הוא נכון או לא נכון. נמקו את מסקנתכם.

א. התנהלותה של  “וול- מארט” מחזקת את תוקפו של  “חוק הברזל של האחריות החברתית”.

ב. קוד אתי ניהולי משמש כלי של אסטרטגיה עסקית. קוד אתי אותנטי משמש בטוי נאמן לזהות המוסרית של הארגון ואנשיו.

ג. ההבחנה בין “רצון הכל” ל”רצון כללי” מבליטה את הבעיתיות שביישום גישת בעלי עניין.

ד. שיטת ההתנהלות של  “מונדרגון” (אירוע נלווה ליחידה 11: נוסחת ההצלחה של

“מונדרגון”) מייצגת את מודל הניהול הדמוקרטי- בגרסת ניהול ללא השתתפות בבעלות.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא נורמאלי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות