הציביליזציה המודרנית – פרופ. עודד היילברונר – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס הציביליזציה המודרנית אשר נלמד על ידי פרופ. עודד היילברונר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודת בית:

המבחן  ישתרע על פני עד שני עמודים (משני צידי הדף) מודפסים בעיברית. רווח 1.5-2 משני צידי הדף. לא לחרוג בבקשה

נא להמנע מעבודה משותפת!

נא להגיש ללא כריכה או נילונית

מועד הגשה- במהלך שני השיעורים האחרונים של סמסטר ב. לידי המורה בכיתה

לא ינתנו הארכות!!!

הספרים נמצאים בספריה במספר העתקים רב

הקפידו לכתוב בראש העבודה את שמכם ,ת”ז, מה קראתם תוך ציון מדוייק של מחקר,ספר,עמודים והשאלה עליה עניתם

ספרי מבחן

חנה ארנדט, יסודות הטוטליטריות

טוני גאדט,אחרי המלחמה

דן דינר, שבר זמן

אריק הובסבום, עידן הקיצוניות

מהן ומה מקורותיה המלחמה טוטלית על פי הובסבום,עידן הקיצוניות, 29-58

 

מבוא לפסיכופתולוגיה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

באנגלית

ספר

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) (5th ed.). Washington, D.C: Author.

כתב עת

Shechory-Biton, M., & Cohen-Louck, K. (2016). Does Fear of Terrorism Differ from fear of crime and Sexual Assault: A Question of Geographical Location and Residential Area. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Online: http://ijo.sagepub.com/content/early/2016/07/05/0306624X16658472.full.pdf?ijkey=ujZH2shzLmjL727&keytype=finite

DOI: 10.1177/0306624X16658472

Zvi, L., Nachson, I., & Elaad, E. (2015). Effects of perceived efficacy and prospect of success on detection in the Guilty Actions Test. International Journal of Psychophysiology, 95, 35-45.

ספר ערוך

Barratt, E.S. (1979). Time perception, cortical evoked potentials and impulsiveness among three groups of adolescents. In J.R. Hays, T.K. Roberts & K.S. Solway (Eds) Violence and the violent individual (pp.87-95). New York: Medical & Scientific Books.

דוקטורט

Kasayka, R. (1991) To meet and match the moment of hope: Transpersonal elements of the guided imagery and music experience. Doctoral Dissertation. New York: New York University.

מאמר שהוצג בכנס מדעי

Zvi, L., & Elaad, E. (2014, September). Personality dimensions predict psychophysiological responses in the Concealed Information Test. Presented at the 17th World Congress of Psychophysiology (IOP2014), Hiroshima, Japan.

 

יחסי כוח וסטטוס: מהבין-אישי לבין-קבוצתי – המכללה האקדמית תל אביב-יפו

  1. גם בחלק זה חשוב להציג את החוויה האישית שלכם, מדוע בחרתם במקרה שבו אתם דנים, , מה מיוחד בו ואיך זה נוגע אליכם. התייחסו לממצאים מחקריים ספציפיים אך שימו דגש גם על החוויה האישית שלכם ועל ההבנה שלכם את החומר שהוצג בכיתה. המטרה המרכזית היא שתתנו ביטוי לאופן שבו הקורס כולו השפיע על התפיסה שלכם, כלומר -” your take away massage” .  בפסקה זו תוכלו להציג  עמדות שונות ונקודות מבט שונות שעשויות לעלות בינכם בכל קבוצה.

ציטוט ומקורות!

בסוף העבודה  יש לצרף רשימה ביבליוגרפית ואת תקצירי (abstract)  המאמרים העיקריים שהשתמשתם בהם.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – המוסר האנושי – פרופ’ דני גימשי

פרק ד: תוכנית מערך המחקר של העבודה הסמינריונית. התוכנית תכלול (כ-2 עמ’:

  • שאלת המחקר העיקרית
  • שאלות מחקר משניות
  • שיטת איסוף הנתונים (תכנון): לציין מה הם המקורות מהם תאסוף את הנתונים האמפיריים וגם את הנתונים הספרותיים. בסעיף זה עליך לציין כבר בצורה ספציפית את הנתונים הנדרשים.
  • שיטת עיבוד הנתונים (תכנון). לתאר באופן ספציפי את השיטה/שיטות שבה תעבד את הנתונים שאספת.
  • רשימת פרקי העבודה המתוכננים (תכנון). פרקים אלו צריכים בעיקר לכלול דיון באמצעותו תיתני בעבודה הסמינריונית מענה לשאלות המחקר המשניות (בסמסטר הבא), זאת על בסיס נתונים ממקורות ספרותיים וממקורות אמפיריים שאספת במהלך המחקר.

 

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום – החברה הישראלית – המכללה האקדמית נתניה

ניתוח מקרה הבוחן יתבצע לפי הסיקור התקשורתי שלו. כלומר, לא ניתן להציג

מקרה בוחן מ”הראש” או “מהזיכרון”, אלא יש להשתמש בטקסטים תקשורתיים על מנת

להציג ולהסביר אותו. ניתן להתבסס על כלי תקשורת מסוגים שונים: מודפסת, מקוונת או

משודרת. לתשומת לבכם/ן : יש כאן תמיד שתי רמות שאפשר לנתח : האירועים עצמם

וסיקור האירועים על ידי התקשורת.

שימו לב: אין הכוונה לגלוש לדיון מפלגתי או למסה אישית על “המצב”, אלא לניתוח שיטתי

של סוגיה אקטואלית על בסיס דיון אקדמי .

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב הציביליזציה המודרנית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות