סמינריון איכותני שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה – הקדמה ומבוא

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק מבוא והקדמה מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

מבוא והקדמה בסמינריון איכותני

הקדמה

לאחרונה (2014) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פירסמה דוח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ׳ מרים בן פרץ ופרופ׳ לי שולמן שדן בנושא “מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך.” החוקרים ממליצים על הקמת מאגר של “מורים מובילים” כסוכני שינו במערכת החינוך, ובין תפקידיהם המרכזיים מציינים פיתוח של ידע וכלים פדגוגיים כולל שיתוף בצוותי מחקר (מיכאלי, סומר, תשע״ד). ברוח זו, העבודה שמוגשת כאן הנה מבחינת “טבילת אש” ראשונית במחקר חינוכי אמפירי. היא נכתבה מתוך הכרה בחשיבות המחקר החינוכי במקצועות ההוראה והחינוך באופן כללי.

מבוא

1. קיים יחס מובהק בין עומס בעבודה לבין מתח בעבודה

עבודה זו מתמקדת בתחום הרחב של הוראת מדעים ובאופן ספציפי יותר הוראת מתמטיקה בסיוע של גיליונות אלקטרונים.

מספר מטרות עמדו לפנינו. כאמור, המטרה הראשונה הנה התנסות מחקרית ראשונית, אמנם בקנה מידה מצומצם, אך לפי כל כללי המחקר המדעי, כלומר הצגת השערות ושאלות מחקר, בדיקת ספרות מקצועית בתחום של הנושא הנחקר, עיצוב של כלים מחקריים, איסוף שיטתי של נתונים אמפיריים, ניתוח של הנתונים שנאספו, עסקת מסכנות וכתיבת המלצות.

מבוא והקדמה בסמינריון איכותני
מבוא והקדמה בסמינריון איכותני

יעד נוסף הוא לקדם מה שוייטהד מכנה “תאוריה חייה” (living theory), כלומר הסבר שמייצר אדם על ההשפעות החינוכיות שלו על הלמידה של עצמו, למידה של אחרים ולמידה על ההבניה החברתית היכן הם גרים ועובדים (Whitehead, 2009). הכוונה לייצר ידע מבוסס על רפלקציה והתנסות אישית במטרה לשפר את יכולת הלמידה של החוקר עצמו ושל תלמידיו ועמיתיו.

על פי גישה זו, החיפוש אחרי דרכים לשפר את הלמידה הנו חלק אינטגרלי של העבודה החינוכית. מדובר על חיפוש מתמיד, הקשוב מאד למציאות המשתנה. בהמשך לכך, עבודה זו הנה ניסיון לערוך רפלקציה ומחקר אמפירי שמטרתו לשפר תהליכי למידה גם של החוקר ובהמשך של הלומדים.

בהקשר לכך, מקמהון מבחין בין “פרקטיקה רפלקטיבית” (reflective practice) לבין “מחקר פעולה” (action research), כאשר השנייה מאופיינת בשימוש באסטרטגיות מחקריות שיטתיות להוראה ניסיונית (experimental learning). אמנם הוראה ניסיונית מבקשת לשפר את דרכי ההורה והלמידה, היא מתמקדת בזיהו של בעיות למידה בזמן שמחקר פעולה מכוונת יותר להצעת פתרונות לאור מחקר שיטתי (McMahon, 1999).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות