הרפורמות במערכות הפנסיוניות – התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

סמינריון בביטחון סוציאלי הוא אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות עיונית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון ופרה סמינריון בביטחון סוציאלי על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לסקירת ספרות מתוך עבודה מלאה בנושא התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

פרק 5: הרפורמות במערכות הפנסיוניות

רפורמות במערכות הפנסיוניות במדינות המפותחות

המטרה הראשונה והמידית ביותר בביצוע הרפורמות במדינות שונות בעולם הייתה להחזיר למערכות הפנסיוניות את חוזקו הפיננסי. מטרות נוספות היו ביסוס השוויון האקטוארי וההוגנות ביחס בין הסכומים המופרשים למערכת על ידי הפרט ובין הסכומים שהוא אמור לקבל ממנה עם הגיעו לגיל הפרישה. כמו כן המטרה הייתה לטפל בבעיות לעוני ורמת אי שוויון גבוהה בחלוקת ההכנסה בקרב האוכלוסייה הקשישה, ביטוחים חלקיים ולא מספקים בחסכונות הפנסיוניים ורמת החיסכון הנמוכה. מירב הרפורמות שהונהגו במדינות השונות היו במטרה להבטיח פנסיה מינימאלית לכל עובד ולהרחיב את הכיסוי לחוסך יחסית לשכרו (ספיבק, 2012).

על מנת לבחון את השינויים והרפורמות במערכת הפנסיונית בישראל ניתנת להלן סקירה של רפורמות במספר מדינות מערביות שבהן מערכות פנסיה שונות: (פלג, 2006).

התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל
התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

שבדיה – ביצוע רפורמה מדורגת בשני העשורים האחרונים שעיקרה בוצע כבר בשנת 1998. הרפורמה כללה צעדי הפרטה ועיקרה מעבר חלקי ומדורג משיטת הבטחת הזכויות (DC-Defined Benefits) לשיטת הפרשות אישיות (DC-Defined Contribution)  ויציאה הדרגתית משיטת תשלום ללא צבירת הון (PAYG-Pay As You Go) על רישום הצבירה על שם המבוטח. 2.5 אחוז מההפרשות הועברו לרישום פנסיה אישי המאפשר למבוטח לראות חשבון אישי ולבחור חברת ניהול פרטית לניהול החשבון. עדכוני הפנסיה הועברו לשיטה המתחשבת בשינויי המדד לרבות עדכון בסיס הפנסיה והתקרה, נקבע גיל פרישה גמיש בין 61 ל 64 והוגדר בונוסים במצב של דחיית הפרישה. הוקשחו התנאים לקבלת פנסיית הנכות וקוצצה פנסיית השארים לשישה חודשים בלבד שלאחריהם מתבטלת בהדרגה, על בסיס ההנחה שגם בן או בת הזוג עובדים ויכולים לתמוך בעצמם ובמשפחה. כמו כן נקבעה מכסה שנתית של מהגרי עבודה לצורך הקלה ביחס התלות.

שוויץ – במסגרת הרפורמה הועלה גיל הפרישה של הנשים ל 64 שנים והועלו דמי הביטוח לרבדים שונים של תכניות הפנסיה, נקבעו תמריצים לעידוד עבודה חלקית לאחר גיל הפרישה והגדלת אחוז השתתפות הנשים בכח העבודה. מוסדה שמירה על אחוז מהגרי עבודה קבוע כאשר חלק מהם נשארים כתושבי קבע להקטנת יחס התלות לגבי הקשישים.

הולנד – קצבת הזקנה במדינה שהיא גם הפנסיה בסיסית , נשחקה מאד ברפורמה בשל קשירתה ישירות לשכר המינימום. נוצרה ירידה ברמת הפנסיה ביחס לרמת החיים במדינה. במסגרת הרפורמה הועלו דמי הביטוח לצורך מימון חלק מהקרנות והוקמה קרן ציבורית המושקעת באגרות חוב ממשלתיות לצורך תמיכה פיננסית ומימון של העלייה הצפויה בפנסיה, בעיקר עקב הגעה לגיל פרישה של ילידי השנים שלאחר מלחמת העולם השנייה (דור ה”בייבי בום”). הרובד השני של המערכת הפנסיונית הועבר לחישוב על פי שיטת הממוצעים במקום חישוב לפי שכר אחרון. בוטלו על ידי הממשלה, כל התמריצים המוענקים בפרישה מוקדמת מהעבודה. הוקשחו מאד התנאים לקבלת קצבת נכות וחלק משמעותי מביטוח הנכות הוטל על המעסיקים ליצירת תמריץ להקטנת היקף התופעה. בנוסף הוגדר גיל הפרישה (לגברים ולנשים) על 65 שנים. בביצוע מדורג על פני מספר שנים, כולל אופציה להעלאה נוספת בעתיד ל 67 שנים.

גרמניה – במדינה זאת היה קיים יחס התלות מהגדולים במדינות המפותחות ועל כן בוצעה רפורמה רחבה יחסית למדינות האחרות. עם זאת לאור התנגדות ציבורית גבוהה וחוסר אימון במערכת, הרפורמה בוצעה בהדרגתיות במשך מספר שנים על ידי חקיקה מדורגת של חוקים ותקנות. במסגרת זאת בוטלו התמריצים לפרישה מוקדמת, הועלו דמי הביטוח ובשנת 2004 הועלה גיל הפרישה המינימאלי לשני המינים ל 62. נעשו ניסיונות כושלים לעבור לשיטה צוברת בחלק מהמערכות הפנסיוניות. הניסיונות נכשלו עקב חשש מסיכונים בשוק ההון.  בנוסף הוקשחו והוחמרו מאד תקנות ביטוח הנכות.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות