השירה העברית בספרד המוסלמית – המכללה האקדמית ספיר – סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס השירה העברית בספרד המוסלמית אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודת אמצע.

כתבו חיבור אקדמי מנומק, בן כשניים או שלושה עמודים, על השאלות הבאות. הסתמכו על השירים והנושאים שנלמדו בכיתה, השתדלו להפגין מחשבה עצמאית, והוכיחו את טיעוניכם מתוך הטקסט של היצירה. שימוש בספרות מחקרית אינו נדרש; אם תיעזרו בחומר חיצוני, יש להקפיד כמובן על כללי הציטוט והשימוש במקורות.

לפניכם שיר שבח מאת ר’ יהודה הלוי לכבוד השר שלמה אבן קריספין, מדינאי יהודי שסייע להקל מעל היהודים את עול המיסים שהוטל עליהם. חלקו את השיר לחטיבותיו השונות, על פי הדגם שלמדנו:

  1. זהו את חטיבת הפתיחה: מהו הז’אנר שלה? נתחו אותה כאילו היתה שיר עצמאי: תארו את הסיטואציה, את עמדת הדובר ואת הקישוטים השיריים שהמשורר השתמש בהם.
  2. זהו את שאר החטיבות: מהו בית המעבר שבו נחלץ יהודה הלוי מן ההקדמה אל השבח? כיצד הוא נחלץ? מהן שאר החטיבות? האם כל החטיבות בדגם שלמדנו מופיעות בשיר, או שחלקן חסרות? נמקו את התשובות.

אֶרְאֶה זְמָן רֹקֵד נֶגְדִּי וְשָׂמֵחַ, / גַּם הָעֲסִיסִים הֵחֵלּוּ נְתֹן רֵיחַ.

וּצְבִי, בְּיָדוֹ כּוֹס יַיִן, וּבִשְׁתוֹתוֹ / אֶרְאֶה דְּמוּת שֶׁמֶשׁ נושֵׁק לְיָרֵחַ.

אִם יַעֲנֶה מִפִּיו שִׁירָה – סְגוֹר יִקְרַע, / אוֹ יִרְמְזוּן עֵינָיו – כָּבֵד יְפַלֵּחַ.

יִשְׁתֶּה וְיָשִׁיר לִשְׁלֹמֹה יְדִידוֹת שִׁיר, / קוֹל אִם יְחַנֵּן – לֵב שׁוֹמְעוֹ יְנַתֵּחַ.

סמינריוןסמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים שהוצעו על-ידי ד”ר שחר אלדר

* עקרון החוקיות – הלכה מול מעשה

* היקפו הראוי של הדין הטריטוריאלי בישראל

* השוואת המטרה הגמולית של המשפט הפלילי עם המטרה ההרתעתית שלו

* עקרון אי-הרלוונטיות של המניע במשפט הפלילי

* פטור עקב חרטה לעבריינים – מתי ראוי להינתן?

* ביקורת פמיניסטית על המשפט הפלילי

* ניתוח כלכלי של דוקטרינות ספציפיות במשפט הפלילי

* היקף החובות המהוות בסיס למחדל הפלילי

* קשר סיבתי עובדתי – בחינת הגבולות של מבחן האלמלא

* קשר סיבתי משפטי – האם הפסיקה הצליחה להגדיר את רמת הצפיות הנדרשת?

* האם ניתן ו/או רצוי להוסיף קטגוריות של יסוד נפשי על אלה הקיימות?

* שרידים להלכת האחריות הסולידרית של קושרים בפסיקה ובחקיקה שלאחר תיקון 39

* העבירות הנגזרות: האם ניתן לחבר נגזרת לנגזרת?

* ס’ 34א: משפט משווה ומסקנות ביחס לדין הישראלי

* האם נכון להגביל את דוקטרינת הסיוע במתכונתה הישראלית?

* מיפוי העבירות שהלכת הצפיות לא צריכה לחול עליהן.

* מיפוי הפסיקה העוסקת בעקרון הסימולטניות: האם מדובר בנושא המעסיק את בתי המשפט?

* בחינה היסטורית של הגרסאות השונות של ההצעות שהובילו לתיקון 39 – מהם הפערים ביניהן *

לבין התיקון כפי שהתקבל, ומהו ההסבר ההיסטורי להם?

* האם השידול בישראל מצריך הפעלת לחץ על המשודל?

* התמקדות בבסיס העיוני והמעשי של עבירות ספציפיות, תוך הצעת שיפורי ניסוח.

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום – מבוא לאקונומטריקה – מכללה אקדמית הדסה ירושלים

  1. תארו בצורה תמציתית את התאוריה בבסיס המודל המקשר בין אינפלציה לגדלים כגון: אבטלה / ריבית / שער חליפין.
  2. )סעיף בונוס – 5 נקודות עבור תשובה מלאה( הציגו מאמר מקצועי שנעשה בישראל או בעולם הבוחן את מודל מסוג זה .בהצגתכם התייחסו ל – שאלת המחקר, נתונים בהם נעשה שימוש, שיטת אמידה, תוצאות עיקריות של המחקר.
  3. הציגו תיאור סטטיסטי של:

          אינפלציה בישראל בשנים 1983 – 2016 לפי תקופות ייחודיות. תקופה ייחודית תוגדר כתקופה בה שיעור אינפלציה שונה ביותר מ – %2 מתקופה עוקבת.

          שיעורי אבטלה / שיעורי ריבית בנק ישראל / שער חליפין – לפי תקופות ייחודיות שהוגגדרו לעיל.

לוח 1: דוגמא ללוח מסכם

שער חליפין       ריבית   אבטלה אינפלציה          תקופה ייחודית

תקופה 1

תקופה 2

תקופה 3

תקופה 4

כלל התקופה

3.1.     מהו כיוון ועוצמת הקשר בין אינפלציה לשיעורי אבטלה / שיעורי ריבית בנק ישראל / שער חליפין?

3.2.      בנו גרף של אינפלציה עם ככל ממשתנים שיעורי אבטלה / שיעורי ריבית בנק ישראל / שער חליפין על פני זמן.

3.3.      בנו גרף של אינפלציה )משתנה מוסבר( ביחס לשיעורי אבטלה )משתנה מסביר(.

3.4.      בנו גרף של אינפלציה )משתנה מוסבר( ביחס לשיעורי ריבית בנק ישראל )משתנה מסביר(.

3.5.      בנו גרף של אינפלציה )משתנה מוסבר( ביחס לשער חליפין על פני זמן )משתנה מסביר(.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב השירה העברית בספרד המוסלמית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות