השמיעי קולך – מכללת כנרת – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס השמיעי קולך אשר נלמד ב מכללת כנרת. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

ספר “השמיעי קולך” מאת קתרין מוריס-

1.) א. מגישים 3 דו”חות בעלי מבנה זהה, בהבדל של התכנים, ע”פ:

  1. דו”ח קריאה מס. 1 יתבסס על עמודים 13 -113 (פרקים 1 -10).
  2. דו”ח קריאה מס. 2 יתבסס על עמודים 114 -227 (פרקים 11 -22).
  3. דו”ח קריאה מס. 3 יתבסס על עמודים 228 -362 (פרקים 23 – הסוף).

 

סמינריון – ניתוח דוחות כספיים – המרכז האקדמי פרס

חלק ג’: 1.) מחזור המכירות בחברה הינו 600,000 ₪ שיעור הרווח הגולמי הינו 20%, שיעור הרווח התפעולי הינו 15% ושיעור הרווח הנקי לאחר מס הינו 10%. סך ההתחייבויות הינן 900,000 ₪ המנוף הפיננסי הינו 1.5 מה שיעור התשואה על ההון העצמי (ROE)?

2.) מה שיעור התשואה על סך הנכסים (ROA)?

3.) הון המניות של חברה מסתכם ב- 147,000 מניות בנות 1 ש”ח ערך נקוב כל אחת. רווח השנה לפני מס בחברה הינו 1,000,000 ₪ שיעור מס חברות 26.5% מהו הרווח למניה ל- 1 ש”ח ערך נקוב?

4.) במידה ומחיר המנייה בבורסה של הינו 50 ש”ח למניה .מהו מכפיל הרווח?

5.) חברת “הסטודנט המצטיין בע”מ” נטלה הלוואה מבנק “השודדים”. תנאי ההלוואה מציינים כי כל הקרן וכל הריבית ישולמו לבנק בתום חמש שנים. להלן מספר היגדים לגבי נטילת ההלוואה:

א. יהיה קיטון ביחס השוטף.

ב. המנוף פיננסי יקטן.

ג. יהיה גידול ביחס השוטף.

ד. המנוף הפיננסי יגדל.

מה התשובה הנכונה ביותר?

6.) חברת “ניתוח דוחות בע”מ” נטלה הלוואה מהבנק. החברה השתמשה במזומן לצורך רכישת מכונה ורכישת מלאי. כיצד פעולות אלו ישפיעו על הדוח על תזרים המזומנים של החברה?

 

כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום – לנוע בלי לזוז – ד”ר רועי אופנהיים

חלק ג: 1.) צרפו קטע מוסיקאלי משמעותי מבחינתכן ותארו את החוויה המוסיקאלית שלכן באמצעות המושגים וההבחנות.

 

ספרות נשים במלחמה – המכללה האקדמית ספיר

ב. מהן מאפייניה של שירת נשים על מלחמה, בעיקר זו שנכתבה סביב מלחמת 1491? התייחסו למאמרו של חנן חבר, “סמלי מוות במלחמה לעצמאות לאומית”.

ג. סכמו את טענותיו של דן מירון על אודות סיפורה של יהודית הנדל, “קבר בנים”. התייחסו למאמרו, “בין המים הטובים למים הרעים”.

ד. סכמו את טענותיה של יעל פלדמן על אודות טרילוגית הפלמ”ח של נתיבה בן-יהודה. התייחסו למאמרה, “מגדר עברי ואידיאולוגיה ציונית”.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב השמיעי קולך הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות