השפעתה של מעורבות הגננת על משחקם הסוציודרמטי של ילדי הגן | עזרה בכתיבת רפראט


נוער הנרות

ביבליוגרפיה:

איתן, ט. כיכר רבין תחנה אחרונה, (2001) אוחזר ב9.12.14 מתוך http://gogay.co.il/item.php?id=339

גרין, נ. שיח זהות יהודי ציוני, עבודת תזה (1999).

דננברג-מחול, א. תגובת בני הנוער לרצח ראש הממשלה יצחק רבין כתגובת אבל וכראקטיבציה של האבל. עבודת תזה (1999).

זילברשטיין, א. תגובת בני הנוער לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, עבודת תזה (1998).

ידגר, י. הספור שלנו: הנרטיב הלאומי בעתונות הישראלית, (חיפה, 2004) עמ’ 157-160.

יוכטמן-יער, א. ערכים ועמדות של הנוער הישראלי ביובל ה50 של המדינה. המכון הישראלי לחקר כלכלי וחברתי (1998).

סלואן, מ. השפעת החשיפה לחיים הפוליטיים בארץ על בני-נוער, (תל-אביב 1995).

קובלינר, ה. חייט, ש. וישראלי, ש. תמיד נר (ישראל, 2003) עמ’ 91-92

 

Rapoport, T. “The many voices of Israeli youth: Multiple interpretations of Rabin’s assassination”. In Y. Peri (ed.), The Assassination of Yitzhak RabinStanford: (Stanford California Press.2000) , pp. 197-226.

Raviv, A., A. Sadeh, A. Raviv, & O. Silberstein. “The reaction of the youth in Israel to the assassination of Prime Minister Yitzhak Rabin”. Political Psychology(19)2. (1998).

השפעתה של מעורבות הגננת על משחקם הסוציודרמטי של ילדי הגן | עזרה בכתיבת רפראט
השפעתה של מעורבות הגננת על משחקם הסוציודרמטי של ילדי הגן | עזרה בכתיבת רפראט

 

השפעתה של מעורבות הגננת על משחקם הסוציודרמטי של ילדי הגן

 

בקר, ע’ (2009). עם מי שיחקת בגן היום? עולמם החברתי של ילדים בגיל הרך. מכון מופ”ת

 

סולן, ר’ (2007) חידת הילדות: ההתפתחות הרגשית מהלידה ועד גיל שלוש והשלכותיה בבגרות, בזוגיות ובהורות. בן שמן: מודן

 

סמילנסקי, ש’ ושפטיה, ל’ (1993) המשחק הסוציודרמטי (ר’ רז, מתרגמת). קריית ביאליק : אח

 

Bodrova, E. & Leong, D. J. (2003). The importance of being playful. Educational Leadership, 60, 50-53

 

Corsaro, W.A. (2003). We’re friends, right? Washington DC: Joseph Henry Press

 

Fein, G.G. (1981). Pretend play in childhood: An integrative review. ChildDevelopment, 52, 1095-1118.

 

 

Korat, O., Bahar, E.& Snapir, M. (2002). Socio-dramatic play as opportunity for literacy development: The teacher’s role. The Reading Teacher, 56,4,386-393.

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות