השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון


השפעת אירועי טרור על שוק ההון

ביבליוגרפיה

זוסמן, א., וזוסמן, נ., (2005) ״סיכולים ממוקדים- הערכת יעילותם למלחמה בטרור באמצעות נתוני שוק ההון״ סקר בנק ישראל 78 29-60

 

יריב דני, (1990)_פרסום מדד המחירים לצרכן ובחינת יעילותו של שוק ניירות הערך, סקר

בנק ישראל מס׳ 65

 

נווה א., (2005) השפעת אירועי טרור על הכלכלה הישראלית בר אילן: המחלקה לכלכלה.

 

Atkins Belinda , Joseph K S Chew, Daniel Gschwind, Alan Parker. (2003) “The Impact Of Terrorism On Tourism And Hospitality Business: An Online Debate By Experts In The Field Tourism And Hospitality Research. London: Vol. 4, Iss. 3; Pg. 262, 6 Pgs

Biswas, Malay. Exploring The Relationship Between Terror Threat Perceptions And Coping Strategies: A Post-26/11 Assessmentsouth Asian Journal Of Management 18. 4 (Oct-Dec 2011): 90-120.

Davies, Ben (2003) How Terror Changed Views On Pricing:, Assia – Money,

Oct2003, Vol. 14, Issue 8

Davies, Ross E. Strike Season: Protecting Labor-Management Conflict In The Age Of Terrorgeorgetown Law Journal 93. 6 (Aug 2005): 1783-1833.

Gassebner, Martin; Luechinger, Simon.Lock, Stock, And Barrel:                         A

Comprehensive Assessment Of The Determinants Ofterror Public Choice 149. 34 (Dec 2011): 235-261.

Glaser, Markus; Weber, Martin September 11 And Stock Return Expectations Of Individual Investors. Review Of Finance 9. 2 (2005): 243-279.

Gu, A.Y (2003). The Declining January Effect: Evidences From The U.S. Equity Markets. Quarterly Review Of Economics And Finance. Greenwich: Summer 2003. Vol. 43, Iss. 2; Pg. 395

Gu, A.Y (2004) “The Reversing Weekend Effect: Evidence From The U.S. Equity Markets. Review Of Quantitative Finance And Accounting. Boston:                                                      Jan

Vol. 22, Iss. 1; Pg. 5

Harris, L. (2003) “A Transaction Data Study Of Weekly And Intradaily Patterns In Stock Returns,” Journal Of Financial Economics, June Hemphill, Thomas A; Cullari, Francine. Terror-Free Investment Index Screens: Corporate Governance Implications For Non-Us Multinational Enterprisesjournal Of International Trade Law & Policy 9. 1 (2010): 25-45.

Johnson, Robert L. A Quantitative Assessment Of Factors Impacting The Price Of A For-Profit Educationstock The Business Review, Cambridge 9. 2 (Summer 2008): 17-22.

Lebensztejn, Jean-Claude.Necklines: The Art Of Jacques-Louis David After The Terrorthe Art Bulletin 83. 1 (Mar 2001): 153-157.

Marrouchi,    Mustapha.Neither Their Perch Nor Their Terror: Al-Qaida

Limitedcallaloo 31. 4 (Fall 2008): 1336-1361,1373.

Nash Solutionfeichtinger, G; Novak, A J.Terror And Counterterror Operations: Differential Game With Cyclical Journal Of Optimization Theory And Applications 139. 3 (Dec 2008): 541-556.

Ratajczak, Donald. Terror, Uncertainty, And Economic Decisions In 2002journal Of Financial Service Professionals 56. 1 (Jan 2002): 13-16.

Stafford Greg , Larry Yu, Alex Kobina Armoo.(2002) Crisis Management And Recovery: How Washington, D.C., Hotels Responded To Terrorism Corrnell Hotel                    And      Restaurant     Administration

Quarterly. Ithaca: Vol. 43, Iss. 5; Pg. 27, 14 Pgs

Tulich, Tamaraa View Inside The Preventive State: Reflections On A Decade Of Anti-Terrorlaw. Griffith Law Review 21. 1 (2012): 209-244.

Zelekha, Yaron; Bar-Efrat, Ohad. Crime, Terror And Corruption And Their Effect On Private Investment In Israelopen Economies Review 22. 4 (Sep 2011): 635-648.

.

השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון
השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון

 

Arin, K.P.; Ciferri, D. & Spagnolo, N. (2008). “The price of terror: The effects of terrorism on stock market returns and volatility”, Economic Letters, 101, 164-167.

Gulley, O.D. & Sultan, J. (2006).״Risk Premium, Volatility, and Terrorism: New Evidence”.

Eldor, R. & Melnick, R. (2004).”Financial markets and terrorism”, European Journal of Political

Economy, 20, 367-386.

Henry, P.B. (2000).”Stock Market Liberalization, Economic Reform, and Emerging Market Equity Prices”, The Journal of Finance, 55, 2, 529-564.

Brown, S.J. & Warner, J.B. (1985).”Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies”, Journal of Financial Economics, 14, 3-31.

Karolyi, G.A. (2006). “The Consequences of Terrorism for Financial Markets: What Do We Know?”

Chen, A.H. & Siems, T.F. (2004).”The effects of terrorism on global capital markets”, European Journal of Political Economy, 20, 349-366.

Levy, O. & Galili, I. (2006).”Terror and trade of individual investors”, The Journal of Socio-Economics, 35, 980-991.

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות