השפעת הבדלי התרבות על העברת ידע ברכישות בין-לאומיות | עזרה בכתיבת פרה-סמינריון בניהול-בינלאומי


השפעת הבדלי התרבות על העברת ידע ברכישות בין-לאומיות

Bresman, H., Birkinshaw, J. & Nobel, R. 2010, “Knowledge transfer in international acquisitions”, Journal of International Business Studiesvol. 41, no. 1, pp. 5-20.

 

Sarala, R.M. & Vaara, E. 2010, “Cultural differences, convergence, and crossvergence as explanations of knowledge transfer in international acquisitions”, Journal of International Business Studiesvol. 41, no. 8, pp. 1365-1390.

 

Reus, T.H. & Lamont, B.T. 2009, “The double-edged sword of cultural distance in international acquisitions”, Journal of International Business Studiesvol. 40, no. 8, pp. 1298-1316.

 

Zeira, Y. & Newburry, W. 1999, “Equity international joint ventures (EIJVs) and international acquisitions (IAs): Generic differences in the pre- and post-incorporation stages”, Management International Reviewvol. 39, no. 4, pp. 323-352.

.

השפעת הבדלי התרבות על העברת ידע ברכישות בין-לאומיות | עזרה בכתיבת פרה-סמינריון בניהול-בינלאומי
השפעת הבדלי התרבות על העברת ידע ברכישות בין-לאומיות | עזרה בכתיבת פרה-סמינריון בניהול-בינלאומי

 

סביבת הפעילות הבין-תרבותית של חברה רב לאומית

יחזקאל, א., שנקר, ע.(2004). ניהול בין לאומי. תל אביב :בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.

 

Bae, J.,  Chen, S.J., & Lawler, J. J. (1998). Variations in human resource management in Asian countries: MNC home-country and host-country effects. The International Journal of Human Resource Management, 9(4),  653-670.

 

Fan, Y., Anantatmula, V., Nixon, M. A., & Kasprzak, J. (2012). Cross-cultural trust-waving in an international joint venture: A case study of a chinese and arab joint venture. International Journal of Management, 29(3), 332-346.

Gebrekidan, D.A., & Mukhtar, S.M. (2014). Managing cultural differences in international business operations : A perspective from Europe. Proceedings of 6th Annual American Business Research. Conference 9 -10 June 2014, Sheraton LaGuardia East Hotel, New York, USA.

Harvey, M., Napier, N., & Moeller, M. (2011). Improving the probabilities of success of expatriate managers in the global organization of the 21st century. International Journal of Human Resources Development and Management, 11(2-3), 141. 

Kamoche, K. (2011). Contemporary developments in the management of human resources in Africa. Journal of World Business,46(1),1- 4.

 Kawar

, T. I. (2012). Cross-cultural Differences in Management. International Journal of Business and Social Science, 3(6), 105 – 111.

Peterson, M. F., & Søndergaard, M. (2014). Countries, within-country regions, and multiple-country regions in international management: A functional, institutional, and critical event (FICE) perspective. Management International Review, 54(6), 781-800

Shuhui, S. C., & Seeger, M. W. (2011). Cultural differences and communication issues in international mergers and acquisitions: A case study of BenQ debacle. International Journal of Business and Social Science, 2(24), 116 – 127.

 

Sirmon, D. G., Lane, P. J. (2004). A model of cultural differences and international alliance performance. Journal of International Business Studies, 35(4), 306-319.

Vecchi, A.,

 Louis, B. (2011). Quality management: a cross-cultural perspective based on the GLOBE framework. International Journal of Operations & Production Management, 31(5), 527 – 553.

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות