ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – השפעת הכשרה על בני המשפחה השונים

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק ניתוח השערות מחקר וסיכום בנושא השפעת הכשרה על בני המשפחה השונים מתוך סמינריון ניהול בינ”ל בנושא השפעת הכשרה מוקדמת, משפחה ומתח על סיכויי הצלחה של מוצבים בחו”ל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

השערה 1 – השפעת ההכשרה על המוצב

השפעת הכשרה על בני המשפחה השונים

Weeks, Weeks and Willis-Muller (2009) בחנו את ההשפעה של הסתגלות הילדים על הצלחת המוצב. הרקע התיאורטי למחקר דן בהשפעות של גדילה בני נוער במדינה זרה, ההשפעות על פיתוח האישיות ותופעות פסיכולוגיות שונות.

מטרת המחקר – לבחון סוגי השפעות שונים בהסתגלות ילדים למגורים בחו”ל.

שיטת המחקר – השיטה בה השתמשו החוקרים מבוססת על ראיונות עומק.

אוכלוסיית המחקר – 18 תלמידים בבתי ספר פרטיים בשנחאי, סין. בעת המחקר היו התלמידים בני 14-19, 66% נשים, רובם מארה”ב (14 תלמידים) אבל היו גם אוסטרליים, קנדים, מלזים, ופיליפינים. הם שהו בסין מחצי שנה עד 14 שנים וכולם עברו לשם בשל עבודת הורים.
תוצאות המחקר – החוקרים בחנו את השתלבות בני הנוער בהיבטים של יחסים אישיים, מאפיינים סביבתיים ויחסים בין-אישיים.

מאפיינים אישיים

שפה – שפה שוטפת חשובה יותר עבור המוצב ובת זוגו מאשר לבני נוער.
פתיחות מחשבתית –פתיחות מחשבתית תוביל להסתגלות מוצלחת יותר עבור בני נוער במשפחות מוצבים.
השתלבות אקדמית – השתלבות אקדמית מתואמת באופן חיובית עם הסתגלות בני נוער במשפחות מוצבים.
חופש – חופש מההורים יוביל לצריכה מוגברת של אלכוהול ושימוש בסמים אשר יפגעו בהסתגלות הכוללת לחיים בארץ המארחת.
השתלבות אקדמית – החוקרים הסיקו כי השתלבות אקדמית מתואמת באופן חיובית עם הסתגלות עבור בני נוער במשפחות מוצבים.

מאפיינים סביבתיים

הבדלי תרבות – הסתגלות תרבותית חשובה יותר יותר עבור הסתגלות מוצלחת של המוצב ובת זוגו מאשר תהיה עבור ילדיהם.

תנאי מחייה – תנאי מחייה נאותים מתואמים באופן חיובי להסתגלות המוצבים.

יחסים בין-אישיים

אינטראקציה עם המדינה המארחת – אינטראקציה מוצלחת עם מדינה המארחת חשובה יותר עבור ההסתגלות של המוצב ובת זוגו מאשר עבור ילדיהם של המוצבים.
חברים – פיתוח חברויות ממושכות מתואמת באופן חיובי להתפתחות הכוללת של בני נוער במשפחות מוצבים.
משפחה – יחסים חיוביים עם ההורים והאחים מתואמים באופן חיובי עם הסתגלות בני נוער במשפחות מוצבים.
פחדים מחזרה למדינת המוצא – שיחות, דיון והכשרה בכל הנוגע לחזרה יעילה למדינת המוצא מתואמים חיובית עם הסתגלות בני נוער בחו”ל במשפחות מוצבים.

השפעת הכשרה על בני המשפחה השונים

התרומה המחקרית שלהם היא בנושאים שיש לתת עליהם את הדעת והשיקולים שיש לקחת במקרה של משפחות מוצבים שמגיעות עם למדינה המארחת עם בני נוער. הכשרה מוקדמת והתמקדות לאורך זמן בנושאים הנכונים יגבירו את הסיכויים להצלחת משימתו של המוצב במדינה המארחת.

סיכום השפעת ההכשרה על המוצב

השערת מחקר אותה בחנו בפרק זה היא:

השערה 1: למוצבים ובני משפחותיהם שעברו הכשרה יהיו סיכויי הצלחה טובים יותר להשלמת המשימה לעומת מוצבים ובני משפותיהם שלא עברו הכשרה כזו.

ניתן לראות כי המוצבים, לאחר השהות בחו”ל מדווחים כי היו זקוקים להכשרה, ואף כי לא קיבלו מספיק הכשרה (Chien, 2010). כמו כן, נראה כי יש משמעות להכשרה מתאימה גם לבני המשפחה (Weeks, Weeks & Willis-Muller, 2009). משפחות רבות מדווחות כי הכשרה בין-תרבותית  היתה יכולה להפחית את המתחים והלחצים עמם התמודדו במהלך השהות בחו”ל(Rosenbush & Cseh, 2012). עם זאת, ההכשרה צריכה צריכה להיות יעילה, ולא רק בכדי לצאת ידי חובה. יש לשים את הדגשים על הנושאים הנכונים להכשרה (Sreeleakha & Nateson, 2011). כמו, כן קיימת דגשים שונים להכשרה הן של המוצב עצמו והן של בת זוגו וילדיהם, שכן כל אחד חווה את החיים אחרת במדינת היעד (Weeks, Weeks & Willis-Muller, 2009).

בהתאם לכך, נקבל את ההשערה כי למוצבים ובני משפחותיהם שעברו הכשרה יהיו סיכויי הצלחה טובים יותר להשלמת המשימה לעומת מוצבים ובני משפותיהם שלא עברו הכשרה כזו.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות