השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה – מחקר ונתונים אמפיריים

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון במימון על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה למחקר אמפירי מתוך עבודה מלאה בנושא השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה.

מחקר ונתונים אמפיריים

וולס ולאודר (1997) בחנו את ההשפעה שיש להתפטרות המבקר על מחיר המניה, מול ההשפעה שיש להחלפת מבקר.

המחקר הקיף הודעות לבורסות בארה”ב, בין השנים 1991-1998. הדיווחים נעשו ע”י החברות לרבות ההצהרה האם מדובר בפיטורין או התפטרות. במדגם נכללו 86 הודעות שהגיעו מ-79 חברות (ממס’ חברות התפטר יותר ממבקר אחד), שנתוני המסחר שלהם זמינים. כמו כן, נבדק האם המבקר הקודם והמבקר החדש נמנו על הביג -6 או לא (הביג – 4 נוצרו לאחר מחקר זה). עם זאת, למעלה מ – 70% לא ציינו מהי סיבת ההתפטרות.

כפי המחקרים האחרים, בוצעה ההערה לפי מודל השוק – ההפרש שבין תשואת המניה לתשואת תיק ברמת מניה זו. בניגוד למחקר שהובא קודם, כאן מחיר המניה נבדק  10 ימים לפני ההודעה עד לפחות 90 יום לאחר ההודעה.

החוקרים מצאו שלהתפטרות המבקר הייתה השפעה שלילית על מחיר המניה, ביומיים שלאחר הודעת ההתפטרות. בנוסף הם מצאו שההשפעה של הודעת הפיטורין הייתה חד משמעית, ללא קשר למעבר בין פירמות רו”ח. עם זאת, נמצא כי הירידה במחיר המניה מתחיל כבר בימים שלפני ההודעה הרישמית.

ממצאים נוספים

קרישמן וקרישמן (1997) עוד מצאו, שהאינטרס לא להודיע על התפטרות רו”ח המבקר (אלא על פיטורין) משותף גם למשרד רו”ח עצמו. אם כי, כאן מדובר בפועל יוצא של הנאמר לעיל – התפטרות רו”ח מבקר גורמת לירידה במחיר המניה, מה שגורר לתביעה נגד חברה ואף נגד פירמת רואי החשבון, מצד המשקיעים. כמו כן, החוקרים מצאו שחברות שרו”ח התפטר ניזוקו יותר מתביעות שהוגשו נגדם.

בון ורמן (2001) בחנו את הקשר שבין האבחנה בין פיטורין להתפטרות לבין “חוסר סימטריה של המידע”. “חוסר סימטריה במידע” מוגדר על ידם, כ”יכולת של מספר משקיעים לקבל מידע שאינו זמין לציבור, או לחלופין, להפיק מידע מסוים מתוך מידע זמין”.

להרחבת הדברים, משקיעים פרטיים מקבלים מידע בעיקר מדיווחי החברות לבורסה. על פי רוב, אין להם נגישות למידע זה לפני כן – וזאת עקב עלותו הגבוהה של המידע. מנגד, משקיעים מוסדיים רוכשים מידע זה. החוקרים מצאו כי לאבחנה בין פיטורין להתפטרות יש השפעה על “חוסר סימטריה במידע”, בתקופה של 12 חודש לפני ההודעה. במילים אחרות, בעוד שבמקרה של פיטורי רו”ח מבקר לא נמצאה עדות לכך שהיה מידע לא רשמי לגופים המוסדיים, במקרה של התפטרות מבקר, ישנו מידע סמוי עד 12 חודש לפני כן. נתונים אלו מתאימים לממצא הנוסף של וולס ולאודר, המובאים לעיל.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות