השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה – סיכום ורשימת מקורות

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון במימון על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לסיכום וביבליוגרפיה מתוך עבודה מלאה בנושא השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה.

סיכום

עד כה ראינו מספר גישות הקושרות בין התחלפות רו”ח המבקר לבין מחיר המניה. הממצאים עד כה העלו שכאשר מדובר בהחלפה מסודרת של רו”ח (פיטורי רו”ח מבקר) לא נרשמה השפעה על מחיר המניה, למעט אם החברה עברה מפירמה גדולה (Big-4) או בינונית למשרד מדרגה ג’. מנגד, כאשר המבקר התפטר – נרשם קשר שלילי למחיר המניה, בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, ללא קשר לכל גורם אחר. כך, שגם כאשר החברה עברה לפירמה גדולה יותר, הדבר לא פיצה על ההתפטרות.

הסיבות התיאורטיות שניתנו לירידה במחיר המניה הן ירידה באימון דוחות החברה. לכן, ככל שייווצר הרושם שהחברה מסתירה מידע, מחיר המניה שלה עלול להיפגע.

ביבליוגרפיה

 1. חוק החברות התשנ”ט (1999).
 2. חוק רואי החשבון, התשט”ו (1955).
 3. עדן, יורם ועובדיה, אריה. (6/2002). “מקצוע ראית החשבון על פרשת דרכים”. רואה החשבון, כרך נ”א חוברת 2, 132-137
 4. תקני ביקורת ונוהלי ביקורת – נוסחים משולבים. (מהדורת 2013). תל אביב: לשכת רואי חשבון בישראל והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
 5. Boone, Jeff P. and Raman, K . K. (2001). Auditor Resignations vs. Dismissals: An EXAMINATION OF THE DIFFERENTIAL EFFECTS ON MARKET LIQUIDITY AND TRADING ACTIVITY. Advances in Accounting, Volume 18, pages 47-75 .
 1. Cullinan, Charles P. Du, Hui. & Zheng, Xiaochuan. (2012). Barriers to entry to the big firm audit market: Evidence from market reaction to switches to second Tier audit firms in the post-sox period. Research in Accounting Regulation, 24, 6–14.
 2. Davidson, W. N. III, B. Xie, and W. Xu. (2004). Market reaction to voluntary announcements of audit committee appointments: The effect of financial expertise. Journal of Accounting and Public Policy, 23 (4): 279–293.
 3. Francis, J. R., Maydew, E., & Sparks, H. (1999). The role of Big 6 auditors in the credible reporting of accruals. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 18(Fall), 17–34.
 4. Francis, J. R., Maydew, E., & Sparks, H. (2004). What do we know about audit quality? The British Accounting Review, 36, 345–368.
 5.  Geiger, M. A., & Rama, D. V. (2006). Audit firm size and going-concern reporting accuracy. Accounting Horizons, 20(March), 1–17.
 6. Griffin, Paul A. & Lont, David H. (2011). Audit fees around dismissals and resignations: Additional evidence. Journal of Contemporary Accounting & Economics 7 (2011) 65–81.
 7. Krishnan, J ., & Krishnan, J . (1997) . Litigation risk and auditor resignations . The Accounting Review,72(4) October, 539-560.
 8. McConnell, D. (1984 . Auditor changes and related disagreements . Auditing: A Journal of Practice & Theory, 3(2), (Spring), 44-56.    
 1. Singhvi, Meghna., Rama, Dasaratha V., and Barua, Abhijit. (2013). Market Reactions to Departures of Audit Committee Directors. Accounting Horizons, Vol. 27, No. 1 pp. 113–128.
 2. Simunic, D. (1980). The pricing of audit services: “Theory and evidence”. Journal of Accounting Research, 18(Spring), 161–190.
 3. Wells, D., & Loudder, M . (1997) . The market effects of auditor resignations . Auditing: A Journal of Practice & Theory, 16(1), (Spring), 138-144.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות