השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה – סקירת ספרות

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון במימון על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לסקירת ספרות מתוך עבודה מלאה בנושא השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה.

השפעת התפטרות רו”ח מבקר על מחיר המניה

עד כה עסקנו בהחלפה מסודרת של רואה חשבון, בסיום תקופת הביקורת (פיטורי רו”ח מבקר), אך לא במקרה שבו רו”ח מבקר החליט להתפטר מהביקורת בתיק. ה-SEC (הרשות לני”ע בארה”ב) למשל, דורשת מחברה שמחליפה רו”ח מבקר להודיע על כך, ובנוסף לתת גילוי האם רו”ח מבקר פוטר או התפטר. הוראה זו מעלה תהייה האם המשקיעים רואים באופן שלילי יותר התפטרות מפיטורין, כך שהדבר ישפיע על מחיר המניה.

הבדלים אפשריים בין פיטורין להתפטרות

בון ורמן (2001) מציינים שאין תיאוריה אחת מוסכמת שמסבירה את המניע להחלפת (=פיטורי) רו”ח מבקר. בספרות ניתנו לכך מספר סיבות:

  • בעיות ביחסי ספק – לקוח.
  • שינויים בניהול.
  • צורך בשירותי ייעוץ שאינם ביקורת, שהמבקר הקודם לא היה מסוגל לספק.
  • שכר טרחה נמוך יותר.
  • דרישה למבקר יוקרתי יותר.

החוקרים מציינים שסיבות אלו הינן לגיטימיות ואינן מעידות על כוונה להסתרת מידע מהמבקר או לפגוע בביקורת הבלתי תלויה. במיוחד מתחילת שנות ה – 90 בהן דרישות הדיווח גדלו ועימן האינטראקציה עם רואי החשבון, ותיתכן חוסר התאמה בין המבקר ללקוח גם בפן המקצועי. לכן פחות צפוי שהחלפה תביא לשינוי במחיר המניה. מנגד, החוקרים מציינים שהסיבה האפשרית להתפטרות רו”ח המבקר, היא שהמבקר חושד בחוסר יושרה מצד הלקוח, המביאה לידי הצגה “מוטעית מהותית”, או עקב בקרה פנימית חלשה שאינה מאפשרת קיום ביקורת כראוי (כפי שתואר לעיל, בתפיסת איכות הביקורת). לכן, תתכן יותר ירידה במניה עקב כך.

הסיבות האפשריות לירידה במחיר המניה עקב התפטרות

  1. התפטרות המבקר נתפסת כניסיון מצד החברה “לרכישת” חוות דעת, ובעצם מרמזת על חוסר יושרה מצד החברה בניסיון לחבל בביקורת הבלתי תלויה. (וולס ולאודר, 1997).
  2. התפטרות המבקר מונעת על ידי הערכת הסיכון (דה-פונד ושותפיו, 1997, מצוטט אצל גריפין ולונט, 2011). התפטרות המבקר מסיבה זו מרמזת בצורה עבה שרו”ח המבקר העריך שלא יוכל להתמודד עם כמות הטעויות בדוחות, מה שמשליך ישירות על אמינות הדוחות.
  3. התפטרות המבקר נובעת מצפי שלו שמצבה הפיננסי של החברה מידרדר. המשקיע חושש שבהמשך הדרך יתגלה ההיקף המלא של בעיות החברה, הרחבות יותר מהמצב כיום (מקדונלד, 1997, מצוטט אצל בון ורמן, 2001). סברה זו (של התפטרות עקב הרעה במצב החברה) מתחזקת עקב התביעות המוגשות נגד רו”ח מבקרים ע”י משקיעים, בזמן שנגרמים הפסדים למשקיעים.

בניגוד לתיאוריה האחרונה, קרישמן וקרישמן (1997) מציינים שישנו גם מודל הפוך – תביעות נגד החברה יכולות לשמש כניבוי להתפטרות המבקר. משמעות הדבר היא שהתפטרות המבקר אינה נובעת מבעיות שעדיין לא התגלו (ויתכן שיתגלו בעתיד), אלא נובעות מסיבות שכבר התפרסמו. לפי מודל זה, יתכן שהתפטרות רו”ח מבקר אינו משתנה מסביר אלא מוסבר, ואינה מהווה הסבר תיאורטי לירידה במחיר המניה. בנוסף, גריפין ולונט (2011) מציעים שהתפטרות המבקר מונעת עקב חוסר כדאיות כלכלית – בחברה יש סיכון גבוה, או שעות עבודה גבוהות, והתמורה אינה מספקת, גם כאשר הינה גבוהה מהמקובל. גם לפי הסבר זה לא ניתן לקשור בין התפטרות המבקר למצבה הפיננסי של החברה.

השוואה בין התיאוריה – לנדרש ע”פ תקני הביקורת

תקני הביקורת דורשים מרו”ח המבקר לבחון בקרות מקרים מסוימים את המשך ההתקשרות עם הלקוח, כגון כאשר מתגלה פגם ביושרת ההנהלה או בחוסר שיתוף פעולה חריף. הוראה זו מתאימה לוולס ולאודר (אם כי, התקנים מחמירים יותר מהמוזכר בתיאוריה). כמו כן, הערכת הסיכון כפי שמשתקפת מתקן ביקורת 93, כוללת הערכה של הסיכונים להצגה חשבונאית מוטעית מהותית בדוחות החברה – שנובעת הן מטעות והן מתרמית – דבר המתאים להערכתו של דה-פונד.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות