השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה – תוצאות המחקר

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון במימון על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לסקירת ספרות מתוך עבודה מלאה בנושא השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה.

תוצאות המחקר

תוצאות המחקר העלו את המסקנות הבאות:

  • למעבר בין פירמה גדולה לפירמה גדולה (To Big 4  (Big 4 יש השפעה שאינה קטנה מהותית מאפס (השפעה אפסית).
  • למעבר בין פירמה גדולה לפירמה בינונית (Big 4 To Second Tier) השפעה אפסית גם כן. 
  • למעבר מפירמה גדולה או בינונית לפירמה קטנה (Third Tier) – יש השפעה שלילית ניכרת. הירידה הממוצעת במחיר המניה הוא כ-3.1%.

יש לציין, שהמניע למחקר היה הרצון של הרשויות בארה”ב לעודד תחרות בשוק הביקורת. מטרתם הייתה לבדוק האם יכול להיות חסם למעבר מפירמה לפירמה כתוצאה מירידה במחיר המניה. עם זאת, לא נבדק האם מחיר המניה חוזר לתשואה המתאימה לאחר תקופה מסוימת – מה שיכול לשנות את התמונה לגבי המעבר למשרדים קטנים.

סיבות אפשריות למעבר למשרדים קטנים יותר

הסיבות שנמנו לעיל, מעוררות את השאלה מה מניע את החברות לעבור לפירמות קטנות יותר, שרמת האמון בהן נמוכה יותר. אמנם, באופן כללי ניתן להסביר מעבר ממשרד למשרד כחוסר התאמה ביחסי ספק-לקוח או רצון למעבר לפירמה יוקרתית יותר (מקונל, 1984). אך מנגד אין תיאוריה שמסבירה את המעבר ההפוך – מפירמה יוקרתית לפירמה יוקרתית פחות.

לכאורה ניתן ללמוד תשובה לכך מעדן ועובדיה (2002). החוקרים מונים מספר בעיות קיימות במבנה שוק הביקורת. בין הבעיות מופיעה התועלת הנמוכה של הביקורת בהסתכלות החברה. מטרתה העיקרית של הביקורת אינה ייעוץ, בחינת יעילות או אפילו איתור מעילות. המטרה העיקרית הייתה ונשארה איתור טעויות חשבונאיות, ומטרה זו מנחה את רו”ח המבקר בכתיבת תכנית הביקורת. משום כך, בהסתכלות החברה מדובר בפעילות לא-יצרנית, שאינה תורמת לחברה ואף גורמת למעמסה (בהערכות החברה לביקורת ושיתוף הפעולה הנדרש מצידה). על כן, הנהלת החברה רוצה “לצאת ידי חובה” מבחינה חוקית – דבר הנקרא “עלות סוכנות” (agency costs). מחמת סיבה זו, ניתן לשער ששוק הביקורת הופך להיות מוטה מחיר, וחברות יעדיפו את שירותי הביקורת הזולים יותר גם במחיר התפשרות על הפירמה, ובעצם מדובר בהפחתת עלויות – שהוזכרה גם היא ע”י מקונל, אף שציין אותה באופן כללי ולאו דווקא לסוגיה ספציפית זו.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות