השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות | עזרה בכתיבת עבודה בניהול אסטרטגי


השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות

Abraham, Katharine G, Taylor  Susan K (1996),” Firms’ use of outside contractors: Theory and evidence”,Journal of Labor Economics, Jul. Vol. 14, Iss. 3; p. 394

Becker  Dave(2010),” SPEED TO MARKET: Becoming Lean Through Outsourcing”, Global Cosmetic Industry. Vol. 178, Iss. 6; p. 34

Bolat Tamer, Yilmaz Özgür (2009) ,” The relationship between outsourcing and organizational performance; Is it myth or reality for the hotel sector?” International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol. 21, Iss. 1; p. 7

Dess Gregory G, Rasheed Abdul M A, Kevin J McLaughlin, Richard L Priem, Gail Robinson (1995),” The new corporate architecture” The Academy of Management Executive. Vol. 9, Iss. 3; p. 7

Doig Stephen J, Ritter Ronald C, Speckhals Kurt, Woolson Daniel (2001),” Has outsourcing gone too far?” The McKinsey Quarterly p24.

.

השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות | עזרה בכתיבת עבודה בניהול אסטרטגי
השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות | עזרה בכתיבת עבודה בניהול אסטרטגי

 

Gilley K Matthew, Rasheed Abdul (2000),” Making more by doing less: An analysis of outsourcing and its effects on firm performance”, Journal of Management. Vol. 26, Iss. 4; p. 763

Girma Sourafel and Gorg Holger (2004), “Outsourcing, foreign ownership, and productivity: evidence from UK establishment-level data”, Review of International Economics, Vol. 12, Iss. 5; p. 817

Jiang Bin, Qureshi Amer (2006),” Research on outsourcing results: current literature and future opportunities“, Management Decision. Vol. 44, Iss. 1; p. 44.

Kistner, Florence A (2003),” Resistance to outsourcing: The impact of outsourcing IT services at Lucent Technologies, Inc”, Touro University International, , 154 pages

Lilly Juliana D, Gray David A, Virick  Meghna (2005).” Outsourcing   The Human Resource Function: Environmental And Organizational Characteristics That Affect Hr Performance”, Journal of Business Strategies. . Vol. 22, Iss. 1; p. 55

Taylor  Timothy (2005), “In defense of outsourcing”, Cato Journal, Vol. 25 No. 2, pp. 367-77.

Teng, James T C, Cheon, Myun Joong, Grover, Varun (1995),” Decisions to outsource information systems functions: Testin”, Decision Sciences, Jan/Feb. Vol. 26, Iss. 1; p. 75.

Weidenbaum Murray (2004),” Outsourcing: Pros and Cons”, Executive Speeches,  Aug/Sep. Vol. 19, Iss. 1; p. 31

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות