ביבליוגרפיה וסיכום השערות מחקר ניהול בין-לאומי – השפעת מתח על המוצב

סמינריון בניהול בין-לאומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סיכום ניתוח השערות מחקר בנושא השפעת מתח על המוצב ורשימת ביבליוגרפית מלאה של המקורות מתוך סמינריון ניהול בינ”ל בנושא השפעת הכשרה מוקדמת, משפחה ומתח על סיכויי הצלחה של מוצבים בחו”ל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סיכום השערה 3 – השפעת מתח על המוצב

השערת מחקר אותה בחנו בפרק זה היא:
השערה 3:
מוצבים שיחוו לחצים ומתחים יסתגלו פחות טוב לעבודה מאשר מוצבים מוצבים שיחוו לחצים ומתחים ברמה נמוכה יותר.

מתח תחרותי, אשר גורם למוצב להשקיע בעבודותו יותר אנרגיה ומאמץ יביא להסתגלות מהירה יותר של המוצב לעבודה, וזאת לאור המאמץ הניכר שהמוצב משקיע בביצוע העבודה Firth, Chen, Kirkman & Kim, 2013). עם זאת, לא כל מתח הוא בריא למוצב. מתחים בין-אישיים עשויים לפגוע בהסתגלות העובד ויש למצוא דרכים ממוסדת להתמודד איתם באופן יעיל. קיימים גם ייתרונות בהתמודדות זו, אך כאמור יש למצוא את הדרך הנכונה לעשות זאת (Okamoto & Teo, 2012). עומס בעבודה, יחסים-בין-אישיים ותפקיד הקונפליקט משפיעים באופן מובהק על מתח בעבודה ופוגעים בהסתגלות העובד לעבודה (Abidin, Mansor & Abu, 2013).

סיכום השערה 3 - השפעת מתח על המוצב

לפיכך, נראה כי למתח השפעה כפולה על הסגלות המוצב לעבודה. מחד, מתח תחרותי עשוי להביא להסתגלות מהירה לעבודה Firth, Chen, Kirkman & Kim, 2013). ומאידך, יחסים בין אישיים, עומס בעבודה, וקונפליקטים בעבודה עשויים לפגוע בהסתגלות המוצב (Abidin, Mansor & Abu, 2013; Okamoto & Teo, 2012).

על כן, נקבל את השערת המחקר באופן חלקי בלבד  –  מוצבים שיחוו לחצים ומתחים שאינם נובעים מתחרות בעבודה יסתגלו פחות טוב לעבודה מאשר מוצבים מוצבים שיחוו לחצים ומתחים ברמה נמוכה יותר.

ביבליוגרפיה

חשאי נ. (2013) היתרונות היחסיים של המשק הישראלי. ועידת נשיא ישראל.

https://he.wikipedia.org/wiki/איחוד_האמירויות_הערביות

https://en.wikipedia.org/wiki/Expatriate

Abidin, N. I. Z., Mansor, M. F., & Abu, N. H. (2013). Factors Influencing Work Stress among Expatriate Managers: A Study of Government-Linked Companies in Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(8), 979-990.‏

Chien, T. C. (2012). Intercultural training for Taiwanese business expatriates.Industrial and Commercial Training44(3), 164-170.‏

Cole, N., & McNulty, Y. (2011). Why do female expatriates “fit-in” better than males?: An analysis of self-transcendence and socio-cultural adjustment. Cross Cultural Management: An International Journal, 18(2), 144-164.‏

Firth, B., Chen, G., Kirkman, B., & Kim, K. (2013). Newcomers abroad: Expatriate adaptation during early phases of international assignments.Academy of Management Journal, amj-2011.‏

Haslberger, A., & Brewster, C. (2008). The expatriate family: an international perspective. Journal of Managerial Psychology, 23(3), 324-346.

Lee, L. Y., & Kartika, N. (2014). The influence of individual, family, and social capital factors on expatriate adjustment and performance: The moderating effect of psychology contract and organizational support. Expert Systems with Applications.‏

Naithani, P., & Jha, A. N. (2010). Challenges faced by expatriate workers in Gulf Cooperation Council countries. International Journal of Business and Management, 5(1), P98.‏

McNulty, Y. (2012). ‘Being dumped in to sink or swim’: an empirical study of organizational support for the trailing spouse. Human Resource Development International, 15(4), 417-434.‏

Okamoto, K., & Teo, S. T. (2012). Role stress reduction and cultural mediators in overseas Japanese companies. The International Journal of Human Resource Management, 23(17), 3522-3535.‏

Rosenbusch, K., & Cseh, M. (2012). The cross-cultural adjustment process of expatriate families in a multinational organization: a family system theory perspective. Human Resource Development International, 15(1), 61-77. doi:10.1080/13678868.2011.646895

Schoepp, K., & Forstenlechner, I. (2010). The role of family considerations in an expatriate majority environment. Team Performance Management, 16(5/6), 309-323.‏

Sreeleakha, P. P., & Nateson, C. C. (2011). Empirical Study on Expatriate’s Official, Cultural and Family Problems with Reference to Bangalore, India. International Journal Of Research In Commerce And Management, 2(9), 36-41.

Weeks, K. P., Weeks, M., & Willis-Muller, K. (2009). The adjustment of expatriate teenagers. Personnel Review, 39(1), 24-43.‏

Wilkinson, A., & Singh, G. (2010). Managing stress in the expatriate family: A case study of the State Department of the United States of America. Public Personnel Management, 39(2), 169-181.‏

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות