ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – השפעת גמישות משפחתית על הסתגלות המוצב

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק ניתוח השערות מחקר בנושא השפעת גמישות משפחתית על הסתגלות המוצב מתוך סמינריון ניהול בינ”ל בנושא השפעת הכשרה מוקדמת, משפחה ומתח על סיכויי הצלחה של מוצבים בחו”ל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

השערה 2 – השפעת המשפחה על הסתגלות המוצב

השפעת גמישות משפחתית על הסתגלות המוצב

מטרת המחקר של Rosenbusch and Cseh (2012) היתה לבדוק את היחסים בין הגמישות המשפחתית להשתלבות בין-תרבותית בקרב מוצבים בחברות רב-לאומיות. גמישות משפחתית היא האיזון בין היכולת של המשפחה להישאר יציבה לבין היכולת של המשפחה להשתנות.

שאלות המחקר:

1. האם יש קשר בין התפיסה של המוצב לבין המאפיינים של הגמישות המשפחתית ושל תחומי ההסתגלות הבין תרבותית?
2.  איזה גורמי מתח תרבותיים מתארים המוצבים, בנות הזוג והילדים כחשובים בתהליך ההסתגלות הבין-תרבותית?

מתודולוגיה – שיטת המחקר שנבחרה לצורך בחינת שאלות המחקר היא ניתוח אירוע. הניתוח התמקד ב-15 משפחות של מוצבים עם גורמי מתח ולחץ שונים. המידע הכמותי נאסף באמצעות סקר אינטרנטי והמידע האיכותי נאסף באמצעות שאלות פתוחות שנשאלו המוצב, בת זוגו וילדיהם על הניסיון שלהם בחו”ל.

אוכלוסיית המחקר – האוכלוסיית המשפחות שנדגמו לצורך מחקר זו מורכבת ממוצבים ובני משפחותיהם שעברו הצבה בחו”ל במהלך 3 השנים הקודמות למחקר. כל המוצבים עבדו בחברות רב-לאומיות וותיקות. חברות רב-לאומיות אלו אופיינו בכך שההנהלה שלהן נמצאת בארה”ב ושהחברות הן בעלות ניסיון רב בעבודה עם מוצבים ביותר מ-40 מדינות שונות.

כ-275 מוצבים שונים זוהו ע”י משאבי אנוש כמתאימים להשתתף במחקר ע”פ שלושה קריטריונים:

1. המוצב צריך היה להיות בחו”ל מלווה במשפחתו
2. משפחת המוצב צריכה היתה להיות בשליחות לתקופה מינימאלית של 6 חודשים ולא יותר מ-3 שנים.
3. לבני המשפחה היתה שליטה מספקת באנגלית על מנת להשלים את השליחות ולחלוק את הנסיון שלהם בכל הנוגע לגורמי הלחץ והמתח שחוו.

המחקר עצמו כלל 111 מוצבים, 15 בנות זוג ו-7 ילדים מתבגרים (בני 14-18), אולם רק 15 בנות הזוג נבחרו למלא את חלק השאלות הפתוחות של השאלון.

השפעת גמישות משפחתית על הסתגלות המוצב

בחינת שאלת מחקר 1 – שאלת המחקר בחנה האם קיים קשר בין התפיסה של המוצב לבין המאפיינים של הגמישות המשפחתית ושל תחומי ההסתגלות הבין-תרבותית. קשר זה נבחן לעומק באמצעות מתאם פירסון ונמצא כי ככל שקיימת יותר גמישות משפחתית קיים פחות צורך להסתגלות פסיכולוגית.

בחינת שאלת מחקר 2 – המוצבים, בנות זוגם והילדים תיארו גורמי מתח תרבותיים שונים כחשובים בתהליך ההסתגלות הבין-תרבותית. הגורמים התחלקו לשלוש קבוצות עיקריות:

1. מעבר תרבותי – ההסתגלות לתרבות החדשה ולמדינה החדשה, למידת שפה חדשה והאתגר בלהיות מובן במדינה המארחת, הבנת התרבות החדשה, איזון בין חיים אישיים לעבודה. מוצבים רבים העידו כי היה להם קשה להבין ולתקשר עם העמיתים לעבודה, כמו כן ציינו כי עומס העבודה היה קשה מנשוא.

2. יחסים אישיים – הגורם שצויין הכי הרבה היה היכולת ליצור חברים חדשים ולשמור על קשר עם החברים הישנים. בהעדר סביבה חברתית תומכת המוצב ובת זוגו למעשה תלויים אחד בשני לתמיכה. מספר משיבים ציינו שהעדר זמן מספק לזמן איכות עם בת הזוג הוא אחד מגורמי המתח העיקריים. משתתפים רבים הביעו דאגה למשפחה שלהם במדינת המוצא ובייחוד להורים מתבגרים.

3. יציבות – למשפחות המוצבים היה קשה למצוא יציבות במהלך השהות שלהם בחו”ל. אחד הגורמים לכך הוא רה-אירגון של החברה בה מועסק המוצב. מוצבים רבים ציינו שהמתח המלווה בשינויים אירגוניים ליווה אותם במשך שנים. חלק מוצבים העידו כי  חוסר יציבות וחוסר הערכה בעבודה השפיעו רבות על ההסתגלות שלהם. בנות זוגם של המוצבים העידו כי הרגישו את המתח שנגרם כתוצאה מחוסר היציבות וכתוצאה מכך היתה זליגה של המתח לחייהם.

תוצאות המחקר מספקות תמיכה לכך שהמשפחה היא גורם משמעותי בהסתגלות המוצב ולהצלחת משימתו. המשפחה יכולה להפחית את העומס הפסיכולוגי שקיים על המוצב ובכך לעזור להסתגלותו. כמו כן נדונו גורמי מתח שונים המשפיעים על הסתגלות המוצב ובני משפחתו.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות