התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו – הקריה האקדמית קרית אונו – כתיבת עבודות לסטודנטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו אשר נלמד ב הקריה האקדמית קרית אונו ע”י גב’ שלי לב. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

קראו את עמודים 157-144 מהמאמר של Felsteinert (2011) העוסק במיקור המונים:

Felstinert, A. (2011). “Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowd Sourcing Industry”.

Berkeley Journal of Employment and Labor Law, 32(1): 144-.202

 1. סכמו בקצרה את התופעה המתוארת בעמודים הללו שבמאמר.
 2. קראו את הדומגא של כלי ה AMT שפתחה אמזון בעמודים 167-160. וסכמו את עיקריה.

 

סקירה תיאורטית – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. הגנה עצמית
 2. הגנה עצמית של נשים מוכות ו/או של ילדים מוכים
 3. הגנת הבית
 4. ההגנה על הרכוש באמצעות שימוש בכוח במשפט הפלילי
 5. צורך
 6. ההבחנה בין הגנה עצמית לצורך בדיני העונשין
 7. כורח
 8. האם איום כלכלי על אדם מקנה לו הגנה מפני האיום
 9. צידוק
 10. הפקודה הבלתי חוקית בעליל בדיני העונשין ובדין המשמעתי
 11. הגנת הכבוד במשפט הפלילי/ הגנה על כבוד המשפחה
 12. נקמת הדם במשפט הפלילי
 13. טעות במצב הדברים (“טעות בעובדה”)
 14. טעות במצב משפטי (“טעות בדין”)
 15. זוטי דברים
 16. הגנה על רשות שופטת
 17. הכאת קטינים – חוסך שבטו שונא בנו?
 18. התחולה האקסטרא-טריטוריאלית של דיני העונשין הישראליים
 19. תחולת דיני העונשין בשטחים המוחזקים
 20. ניתוח רפואי של המחשבה הפלילית (גלי מוח, EEG וכו’)

 

כתיבת עבודות – חשבונאות לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה

 1. להלן נתונים על השווי ההוגן של המבנה בש”ח:

שווי הוגן            תאריך

3,100,000        1\1\2014

3,400,000        31\12\2014

2,900,000        31\12\2015

3,000,000        1\1\2017 – 31\12\2016

 1. החברה מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי מספר 40 לגבי פריטי נדל”ן להשקעה שבבעלותה ובוחרת ליישם את מודל השווי ההוגן לגבי פריטים אלו .

נדרש:

 1. רשום פקודות יומן בגין השנים 2016-2014.
 2. הצג את היתרות המאזניות בדוח על המצב הכספי )מאזן( של החברה בגין הנדל”ן להשקעה לימים 31 לדצמבר 2016-2014.
 3. הצג את היתרות התוצאתיות כפי שיופיעו בדוח על הרווח הכולל של החברה )דוח רווח והפסד( בגין הנדל”ן להשקעה לשנים שנסתיימו בימים 31 לדצמבר 2016-2014.
 4. הסבר )באופן מילולי בלבד( את השפעת החלטת החברה להפסיק את השכרת הנכס ולהפוך את

המבנה למבנה ההנהלה .האם ישתנו תשובותייך לנדרשים 3-1 בגין החלטה זו ?אם כן, כיצד?

 

תיקי השקעות – ד”ר חיים קידר-לוי

 1. חשבו את שעורי התשואה החדשיים לכל המניות ולמדד הרלוונטי.
 2. חשבו את ממוצע שעורי התשואה לכל המניות. הזינו את נתוני התשואות ושווי השוק לגיליון קלט הנתונים) DATA( בקובץ הנמצא באתר הקורס, ולהתאים את המטריצות בכל אחד מ 10 הגיליונות הממוספרים 10-1 בהתאם למימדי מסד הנתונים שלכם .
 3. הכניסו לגיליון נתוני שווי שוק לכל נכס או מדד. )לדוגמה ,זה יהיה שווי התל”ג של המדינה בדולרים, במקרה של השוק העולמי, או שווי מניה בשוק במקרה של מניות בודדות(. הגיליון יחשב עבורכם את המשקל המנורמל של הנכסים.
 4. וודאו שמטריצת שונות-שונות משותפת מניבה ערכים סבירים לכל 10 זוגות הנכסים.
 5. הכניסו לגיליון את הריבית חסרת הסיכון הממוצעת בתקופת המדגם. אם הריבית נקובה במונחים שנתיים בעוד שעורי תשואת המניות הם חודשיים, יש לחשב את הריבית החודשית )הכניסו “21” והגיליון יחשב את הריבית החודשית, אך אם הנתונים רבעוניים, הכניסו 4(.

 

מגדר וחינוך

 1. הבדלי מגדר בבחירת בעל חיים לטיפולך במסגרת טיפול באמצעות בעלי חיים.
 2. התייחסות אבות ואמהות לבנים ולבנות חריגים במשפחה, והתייחסות מגדרית של האחים והאחיות.

3.הבדלי מגדר במתמטיקה.

 1. הבדלי מגדר בהשפעת הגירושין על ילדים.
 2. הבדלי מגדר בהתייחסות לתלמידים במערכת החינוך
 3. הבדלי מגדר בהתמודדות עם מצבי לחץ מתמשך
 4. הבדלי מגדר בין משחקי בנים ומשחקי בנות
 5. סטריאוטיפים מיניים במערכת החינוך

 

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות