התנהגות ארגונית | עבודות אקדמיות מנהל עסקים | האוניברסיטה העברית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות ארגונית אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 שאלה 1 – מבנה ארגוני (30%) .

בחרו ארגון המוכר לכם היטב, או שאתם מכירים אנשים שתוכלו לראיין אותם. תארו את הארגון בקצרה ואת תחום עיסוקו, וענו על השאלות הבאות תוך הבאת דוגמאות שיוכיחו את טענותיכם. בדוגמאות הכוונה לתיאור התרחשות שהיתה בארגון, שמדגימה את טענותיכם.

 

(15%) א. מהו סוג המבנה (עפ”י עקרון החלוקה) לפיו בנוי הארגון? (מצאו לפחות 3 הוכחות לכך). הוכחה – לגבי כל מבנה, למדנו מה מאפיין אותו ולמדנו מהם יתרונותיו וחסרונותיו. הוכחה יכולה להיות להראות שאחד המאפיינים קיים (באמצעות מסמך, תיאור התרחשות מסוימת, או ציון עובדות על הארגון שתואמות את המאפיין) בנוסף, תוכל להביא כהוכחה, תיאור של התרחשות שמדגימה אחד מן החסרונות או היתרונות האופייניים למבנה זה.

(15%) ב. בחרו שלושה מאפיינים מבניים (מתוך המגוון שנלמד) ותארו אותם, תוך ביסוס דבריכם בדוגמאות.

 

פסיכולוגיה של הוראה – ד”ר דני קליין

ג. הוראה עפ”י עקרונות קוגניטיביסטיים (55 נקודות)

זהו החלק המשמעותי ביותר בעבודה. כאן עליכם להראות שאתם מבינים כיצד לבנות שיעור על פי העקרונות הקוגניטיביסטיים. כתבו שיעור המלמד נושא תיאורטי (מומלץ לכתוב על נושא מתוך הקורס אך ניתן גם לבחור נושאים אחרים).

 

  1. הנחיות כלליות:
  • השיעור ילמד תוכן דקלרטיבי בלבד (לדוגמא, עובדות, מושגים, עקרונות). השיעור לא ילמד תוכן פרוצדורלי (לדוגמא, החייאה וכדומה).
  • השיעור יימשך בין 45 ל-90 דקות. אין חשיבות למספר השקפים כל עוד השיעור הוא שלם , מתחילתו ועד סופו.
  • השיעור יתבסס על העקרונות והטכניקות שנלמדו בקורס. התייחסו לשלושת המסמכים המכילים טיפים ללימוד קוגניטיביסטי (“רשימת תיוג מקוצרת להערכת שיעור”, “טיפים לשקפים”, “טכניקות הוראה”)
  • הגשת השיעור תתבצע על ידי שני מסמכים:

o מצגת PowerPoint עם שקפי השיעור.

o המצגת מומרת למסמך Word. במסמך זה תציגו את ההסברים. בהמשך המסמך תקבלו הוראות מדוייקות אילו הסברים אתם צריכים לספק. ההסברים יהיו בפורמט הבא:

– תמונת שקף X:

– דברי המורה: מה אומר המורה בזמן הצגת השקף. ציינו רק את הנקודות העיקריות

עליהן ידבר המורה, לא את כל מה שיגיד.

– הסברים: הסברים שתתנו לכמה מהשקפים (ראו הנחיות בהמשך).

 

 

המורה/גננת כמתכנן לימודים, כחוקר וכמעריך – מכללת לוינסקי

טיילר, ר,, ר(1990). עקרונות יסוד לתכנון הלימודים וההוראה (ע׳ טמיר, מתרגם ועורך), (עמ׳ 1-20 ; 30-46). ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

לביא צ,(1978) .אתגרים בחינוך, ספריית פועלים. תל-אביב. עמודים 65־111-129,54

לוין, ת,(1998) מתכנון לימודים קווי למרחב למידה. מדוע וכיצד? בתוך ש׳ שרן, ח׳ שחר, ת׳ לוין (עורכים), בית הספר החדשני ־ ארגון והוראה (עמ׳ 184־149). תל אביב: הוצאת רמות

פוסנוט, ק׳ ט׳(1996). קונסטרוקטיביזם: תיאוריה פסיכולוגית של למידה .חינוך החשיבהך 8, מכון 11־24 .

*פרקינס, ד׳, טישמן, ש׳(1997)הביתה החושבת. מכון ברנקו וויס, משרד החינוך, ירושלים.

צלרמאיר, מ, וקוזולין א, (עורכים).(2004) .למידה בהקשר חברתי: התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים /לבויגוצקי. תל אביב :הקיבוץ המאוחד.

קליינברגר, א׳(תש״ד). מבוא, בתוך גי דיואי. הילד ותכנית הלימודים בית הספר והחברה. ירושלים: אוצר המורה.

ראף, ג, ושוובל מ׳(1990).פיאזיה בכיתה. ספרית הפועלים: ת׳׳א. פרקים 10־9 ומילון המושגים/צבי לביא.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות ב התנהגות ארגונית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות