התנהגות ארגונית – המכללה האקדמית ספיר – כתיבת עבודות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות ארגונית אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר ע”י ד”ר דניאל דה מלאך. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

דואר ישראל עבר בשנים האחרונות רפורומות רבות. על התהליך כולו תוכלו ללמוד בקטעים שמצורפים להלן הלקוחים מדוח שהוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת   . על היחסים עם העובדים תוכלו ללמוד גם משתי כתבות  מעיתון כלכליסט (שימו לב שאחת נכתבה ערב הרפורמה  באפריל 2014  והשניה כחלק ממנה (ינואר 2015).

. על בסיס הכתבות וחומר הלימוד בקורס עליכם לדון ברפורמה ובפרט בשינויים בתגמול בפרספקטיבה של התנהגות ארגונית. חומר הלימוד מתייחס להרצאות ולחומר הקריאה בשישה או שבעה השיעורים הראשונים של הקורס (עד השלמת נושא המוטיבציה).

התייחסו לסעיפים הבאים:

  1. תארו בקצרה את השינויים שנכללו ברפורמת הדואר במישור המעשי. התייחסו לשינויים במשימות ובארגון העבודה, ביחסי העבודה, ובפיקוח והסמכויות של גורמים שונים).
  2. דונו בצעדים המעשיים בקשורים לרפורמה בהקשר להבחנה בין ניהול בירוקרטי מכאני לניהול אורגני.

דיני תאגידים – המכללה למינהל

נושא 3

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה האם ראוי לאפשר לבתי המשפט להרים מסך בשל מצב של “מימון דק”, ואם כן באילו תנאים .

מקורות רלוונטיים:

  1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
  2. פסקי הדין –

א. ע”א  4263/04 קיבוץ משמר העמק נ’ עו”ד טומי מנור, מפרק אפרוחי הצפון בע”מ, פ”ד סג )1( 548 )2009(.

  1. מאמר – אוריאל פרוקצ’יה “מימון דק, הרמת המסך והגבלת האחריות בדיני חברות “עיוני משפט י 526 )התשל”ח – 1978(.

עבודות אקדמיות – מבוא למשפט בינלאומי פומבי – המכללה למינהל

אמנת הפליטים, משנת 1951 גובשה במקורה כדי לפתור את בעיית הפליטות שנוצרה בעקבות מלחמת העולם השניה. וכיום 145 מדינות חברות באמנה.  בשנים האחרונות עלה מספר הפליטים בעולם והוא עולה כיום על 21 מיליון .נוסף על כך ,עוד מעל 40 מיליון נעקרו בכפיה מבתיהם, אך לא יצאו ממדינת אזרחותם .

בישראל שוהים כיום כ – 30,000 אזרחי אריתריאה. רובם נכנסו לישראל שלא כדין ולכן חל עליהם החוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי”ד – 1954. בד בבד, מוחלת עליהם מדיניות  “אי הרחקה זמנית” שמכוחה אין הם מורחקים למדינת אזרחותם. רבים מאזרחי אריתריאה השוהים בישראל, אשר מבקשים להסדיר את מעמדם במדינה, טוענים כי המשמעות הפוליטית המיוחסת באריתריאה לעריקתם מן הצבא מקיימת את יסודות הגדרת הפליט הקבועים באמנת הפליטים .

)א( לאחרונה דחה בית הדין לעררים בעניין מסגנה את עמדת המדינה, לפיה נדחתה טענת הפליטות המבוססת על עריקות מן הצבא באופן גורף. ערעור המדינה תלוי ועומד כיום לפני בית המשפט המחוזי.

אילו טענות מתחום המשפט הבינלאומי יכולה המדינה לטעון במסגרת הערעור ?נמק/י תוך פירוט הבסיס המשפטי לטענות .

סמינריון – מבוא לתקשורת המונים – חלק א – האוניברסיטה העברית

נספח: תיאור הקמפיינים

בנוסף לתאור המופיע כאן, אתם יכולים להיעזר בחומרים ממקורות נוספים על הקמפיין שבחרתם  .

קמפיין נגד מתווה הגז

מתווה הגז הוא הסכם שבין מדינת ישראל לבין איש העסקים יצחק תשובה וחברת נובל אנרג’י באשר לניהול משאבי הגז הטבעי של מדינת ישראל. הסכם זה עורר התנגדות מצד גורמים שונים ,ביניהם פעילים חברתיים שטענו שבאמצעות המתווה המדינה מנציחה את מחירי הגז והחשמל המופקעים וכן, את מעמדם של טייקונים על חשבונם של האזרחים .מנגד טענה הממשלה כי ללא מתווה הגז, לא ניתן יהיה להפיק את הגז בשנים הקרובות .

הקמפיין  “עוצרים את שוד הגז “נוצר במטרה למנוע מהממשלה להעניק שליטה על משאבי האנרגיה לגופים האמורים. הקמפיין קיבל תהודה ברשת החברתית פייסבוק, ובמהלכו נקראו האזרחים לצאת ולהפגין כנגד המתווה באמצעות אירועים שפורסמו על-ידי פעילי הקמפיין. רבים מתומכי הקמפיין החליפו במהלכו את תמונת הפרופיל שלהם לתמונה שמהווה את הלוגו של הקמפיין .

לקריאה נוספת על פעילותם של מובילי הקמפיין:

https://www.mimoona.co.il/Projects/2778

/https://www.facebook.com/gas4israel

לסיכום, עבודות סמינריוניות ב התנהגות ארגונית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות