התנהגות צרכנים | המרכז הבינתחומי הרצליה | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות צרכנים אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בקורס דברנו על כך שצרכנים במרבית אירועי הקניה כאשר המעורבות שלהם היא נמוכה, מושפעים מהתניות או מטריקים מכירתיים.

בתרגיל את/ה מתבקש/ת לצלם בנקודות קניה שונות כיצד מכניסים את הצרכנים לסיטואציות של התניות שונות שגורמות לצרכנים לקנות מעבר למה שהם רצו או לחילופין טריקים מכירתיים שמשפיעים על הקניה שלהם.

התנהגות צרכנים  | המרכז הבינתחומי הרצליה | כתיבת עבודה אקדמית
התנהגות צרכנים | המרכז הבינתחומי הרצליה | כתיבת עבודה אקדמית

 

מדיניות סביבתית המרכז ללימודים אקדמיים.

 

רקע –

הצעת חוק מחזור פסולת אריזות יוצאת לדרך

1/07/2008

דו”ח אדם טבע ודין “יוצאים מהקופסה” בנושא מחזור פסולת אריזות מציג תמונה עגומה על מצב הטיפול בפסולת בישראל. בעוד כשבכל העולם תשתיות הטיפול המודרני בפסולת מבוססת על הטריפל R –

Reduce, Reuse, Recycle , דהיינו הפחתה במקור, שימוש חוזר ומחזור, בישראל המייצרת כ 900,000 טון פסולת אריזות. עדיין שולטת בכיפה ההטמנה, ובגדול. טיפול נכון בפסולת האריזות יגרור אחריו חסכון של כמיליון טון גזי חממה בשנה.

אדם טבע ודין נסחה הצעת חוק, המונחת כעת לפתחה של הכנסת, ואשר מציעה הסדר לפיו היצרנים הם שיישאו באחריות המורחבת למוצריהם.

 

המצב העגום של המחזור ברשויות המקומיות:

חובת המחזור שבדין המוטלת על הרשויות המקומיות מטילה על רשות מקומית למחזור 25% לפחות מסך כל הפסולת בתחומה.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

אתיקה ניהולית – אוניברסיטת חיפה

 

איזו אלטרנטיבה מובילה אותי לכיוון האדם שאני רוצה להיות ומייצגת במידה הרבה ביותר את ה”אדם הטוב המוסרי” בעיני? (המידות הטובות)

האם נתקלת בבעיה דומה בעבר? האם ההתנסות בהתמודדות עם אותה בעיה

יכולה לסייע בידך לקבלת החלטה בסיטואציה הנוכחית ?

מה מאפיין את התרבות הארגונית והאקלים האתי של הארגון בו התקיימה הדילמה

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

אתיקה ואחריות חברתית בניהול – המרכז האקדמי פרס

 

  • המאמר של גלרמן.

* יש לציין למי ממקבלי ההחלטות אתם מתייחסים בניתוח.

 

שאלה 3 (25 נקודות)

  • גודפסטר מציע לשמר את פרדוקס בעלי עניין . ציינו מהו הפרדוקס ומדוע ראוי לשמרו

( 5 נקודות).

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

אקונומטריקה ב – המכללה האקדמית תל אביב יפו

 

  1. ) 15 נק'( הוסיפו למשוואה )1( את מחיר החמאה, הלחם הלבן והלחמניה.

א. מה ניתן לומר על הקשר בינם לבין מחיר הלחם השחור? הסבירו את התוצאות שהתקבלו.

ב. הסבירו מה קרה להשפעת מחיר הלחם הסיטונאי על מחיר הלחם השחור בהשוואה למשוואה )1(.

)רמז: הסתכלו בטבלת מקדמי המתאם בין המשתנים המסבירים(

  1. ) 15 נק'( נטען שמשוואת מחיר הלחם השחור בוחנת משתני היצע בלבד. הציעו משתנה מסביר נוסף שלדעתכם משפיע על הביקוש למוצרי לחם ואמדו את המשוואה החדשה. הדרכה : נתונים של המשתנה שבחרתם תוכלו למצוא באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה בכותבת il.gov.cbs.www או באתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת

il.org.boi.www . ניתן לשלוף את הנתונים בפורמט של קובץ EXCELL.

א. האם סימני האומדים סבירים ומתאימים לאינטואיציה הכלכלית ?

ב. דונו בשאלה האם יש מולטיקולינאריות חלקית בין המשתנים המסבירים.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

 

דיני חוקה – האוניברסיטה העברית

 

  1. החלטות המפקח על התעמולה הינן סופיות. שום בית משפט, ובכלל זה גם לא בית המשפט העליון, לא יהיה מוסמך לתת סעד בנוגע להחלטות המפקח על התעמולה.
  2. בסעיף 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה יתווספו המילים הבאות בחלקו האחרון של הסעיף: “וזאת זולת אם נשללה סמכותו במפורש בחוק שהתקבל ברוב של חברי כנסת”.

 

 

  1. חוק זה יהיה תקף על אף האמור בחוק יסוד: חופש העיסוק, ובכל חוק יסוד אחר.

לסיכום, עבודה אקדמית ב התנהגות צרכנים היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

 

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות