התערבות קצרת מועד – מכללת בית ברל – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התערבות קצרת מועד אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה על ידי ד”ר רחלי אורינג כהן. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לפתח יכולות והבנה של מספר גישות פופולאריות לטיפול קצר מועד, ולהקנות כלים בסיסיים אשר יאפשרו לתרגל מיומנויות תכנון והתערבות קצרת מועד.

 1. הבנת הרציונל לטיפול קצר מועד והיתרונות והחסרונות הקשורים לטיפול שכזה.
 2. התערבות קצרת מועד - סמינריוןהכרת הבסיס התאורטי של מספר גישות דומיננטיות לטיפול.
 3. הכרת היעילות של הגישות השונות.
 4. הבנת דילמות אתיות הקשורות לטיפול קצר מועד.
 5. פיתוח יכולות קליניות לשם טיפול ממוקד.

א.) המאפיינים של טיפול קצר מועד לעומת טיפול ממושך.

ב.) התאמת הפונה לטיפול קצר מועד.

 

סמינריון במשפטים – מבוא לתורת המשפט – המרכז הבינתחומי הרצליה

בכפוף להוראות סעיף 2(א), אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

 1. עונשין

העובר על הוראות סעיף 1 לחוק זה, דינו – קנס.

…”

אחד המשתתפים במפגש שהתקיים לאחרונה ציין ותמך בטענתו שלשון החוק היא פורמאליסטית. משתתף אחר ביקר טענה זו וציין שגם אם הכנסת לא היתה מחוקקת את החוק ב – 1998, “עקרונות הן מרכז העשייה המשפטית” והעיקרון (גם עקרון-על), כקונבנציה חברתית, נפקותו כחוק חרות. אילו גישות תיאורטיות באות לידי ביטוי באי-ההסכמה בין המשתתפים?

במקביל לאי-ההסכמה שאוזכרה ב – (1), אחת ההמלצות שהועלו בדיון היתה להוסיף את המונח “סבירות” לסיפא של סעיף 1(א) לחוק.

 

כתיבת סמינריון – המשטר הפוליטי בישראל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בדיונו של קימרלינג על ההגמוניה של מפא”י, הוא נותן הגדרה של הגמוניה ומציג את המאפיינים של אותה ההגמוניה בישראל.

 

מבוא למשפט עברי – הקריה האקדמית אונו

 1. האם לאחר מתן תורה יש סמכות לכוח “על-אנושי” בהכרעת ההלכה?
 2. מהו מנהג ומהי ההנמקה לתקפו המחייב?
 3. א.) מהי “קודיפיקציה”?

ב.) מדוע יש הטוענים כי- אין במשפט העברי מקום לקודיפיקציה?

 

גישות ותאוריות בחקר המשפחה – המכללה למינהל

נתחו את הקטע בהתאם למאמרים:

 • Giddens, A. (2005). The global revolution in family and personal life. In Skolnick, A. S., & Skolnick, J. H. (Eds.), Family in Transition (13th Ed.) (pp. 26-31). New York: Longman.
 • Connell, R.W. (2005). “Change among the Gatekeepers: Men, masculinities, and gender equality in the global arena”. Signs, 30 (3): 1801-1825

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב התערבות קצרת מועד הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות