התקציב ככלי ניהולי – המרכז ללימודים אקדמיים – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התקציב ככלי ניהולי אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמיים. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) מבוא הכולל את הצגת הפרויקט ואת חשיבות התקצוב לניהול יעיל, אפקטיבי ושוויוני של הפנימיה בהתבסס על ספרות אקדמית בנושא.

2.) תהליך תכנון הפרויקט ותקצובו. להתייחס למטרות, יעדים ודרכי ביצוע (כלומר לפעולות שבם בחרתם לשבוע הפרוייקטים). למשל לפרט מה בחרה כל קבוצה להציג בערב הסיום: הצעה לפרוייקט ברפואה מונעת? סרט של הפעילות שלהם? הצגה? מיצג אומנותי? ציור קבוצתי? משחק מחשב? תוכנה חדשה? או פרוייקט ברובוטיקה?

בנוסף להתייחס למודל התקצוב ולשיטות התקצוב שנבחרו כולל ניתוח עלויות במידת הצורך. (לדוגמא: שיטת התמחור – תקן? ספיגה? ישיר? של כל פעילות בפרויקט וכל הפעילויות יחד. תקציב מלמעלה למטה או להיפך, תקציב פריטים? פעולות? תוספתי? בסיס אפס?).

 

סקירה תיאורטית – יישום בקהילה א’ וב’ – ד”ר מרים גולן

סדן, א. (2009). מטרות, עקרונות פעולה ומודלים אסטרטגיים. בתוך: א. סדן (עורכת), עבודה קהילתית-שיטות לשינוי חברתי (עמ’ 91-104 ). תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

סדן, א. (2009). עבודה קהילתית-שיטות לשינוי חברתי. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

סדן, א. (2009). קהילה. בתוך: א. סדן (עורכת), עבודה קהילתית-שיטות לשינוי חברתי (עמ’ 19-41). תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

קאופמן, ר. (2002). 30 שאלות על התארגנות קהילתית, או איך אומרים organizer בעברית? שביל שבכתב, 11, 8-13.

Kapin, A. & Sample Ward, A. (2013). Social change  anytime everywhere. San Francisco: John Wiley & Sons.

Weinstein, J. (2010).The engines of change. In: J. Weinstein, The study of  change ( Pp. 133-157). United Kingdom: Rowman & Littlefield.

Weinstein, J. (2010).The market capitalism and socialism. In: J. Weinstein, The study of  change ( Pp. 275-304). United Kingdom: Rowman & Littlefield.

Weinstein, J. (2010). The study of  change. United Kingdom: Rowman & Littlefield.

 

כתיבת סמינריון – צילום תיעודי חברתי – ערן ברק

ב. שילוב הניתוח בהקשר של הצילום התיעודי: להשתמש בהבחנות השונות של המונח “צילום תיעודי”. לנתח את התצלום על הקשריו: התרבותיים, החברתיים, הפוליטיים והאתיים.

 

ניהול השיווק – המרכז האקדמי פרס

ב. נתוני רקע על הענף – מהי מידת האטרקטיביות של הענף בו פועל המותג? נתחו בהתאם למודל חמשת הכוחות של פורטר. הגדירו את רמת האטרקטיביות ביחס לכל אחד מהכוחות ובהתייחס למכלול הכוחות גם יחד.

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב התקציב ככלי ניהולי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות