זכויות נשים בשוק התעסוקה בישראל במאה ה-21 | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית


זכויות נשים בשוק התעסוקה בישראל במאה ה-21

ספרים ומאמרים

הקר, ד. (2011). אלימות והטרדה: הטרדה מינית, מאפייני ומימדי התופעה. בתוך לץ לבנון (עורכת), מילים מטרידות, סוגיות בהטרדה מינית מילולית. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

טבק, נ. ובר נוי, צ. (2002). הטרדה מינית במקום העבודה. רפואה ומשפט, 26, 16-20.

טריגר, צ. (2013). הפרדה בין גברים לנשים כהטרדה מינית. עיוני משפט, לה, 703-746.

מור, א. (2011). הטרדה מינית במקום העבודה: שיעורים, מאפייניה ותפיסות מגדריות בקשר אליה. סוגיות חברתיות בישראל, 11, 159-184.

מרגליות, ש. (1999). מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה. שנתון משפט העבודה, ז, 153-183.

קמיר, א. (2002). פמיניזם, זכויות ומשפט. תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור.

קמיר, א. (2008). החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית – איפה אנחנו במלאת לו עשור? משפט ועסקים, 9, 9-73.

קמיר, א. (2009). זה מטריד אותי : לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית. רעננה: הקיבוץ המאוחד כרמל.

רימלט, נ. (2010). הפמיניזם המשפטי מתיאוריה למעשה: המאבק לשוויון בין המינים בישראל ובארצות הברית. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

 

זכויות נשים בשוק התעסוקה בישראל במאה ה-21 | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית
זכויות נשים בשוק התעסוקה בישראל במאה ה-21 | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית

 

Crouch, M. (2001). Thinking about Sexsual Harassment. Oxford University Press.

Dansky & Kilpatrick (1997). Effects of sexual harassment. In W. O’Donohue (Ed.) Sexual Harassment: Theory, Research and Treatment. Boston: Allyn and Bacon, pp. 152-174.

Gutek, B. A. (1985). Sex and the Workplace: The Impact of Sexual Behavior and Harassment on Women, Men, and Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.

O`Donohue, W. (1997). Sexsual Harassment: Theory, Research, and Treatment.University of Navada, Reno: Allyn and Bacon, Needham Heights, Massachusetts.

חקיקה

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ז-1997, ה”ח 2641.

חוק העונשין, תשל”ז-1977.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח- 1988.

חוק למניעת הטרדה מינית בעבודה, תשנ”ח- 1998.

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ”ח-, 1998.

פסיקה

תפ”ח (תל-אביב-יפו) 1015/09 מדינת ישראל נ’ משה קצב

פרסומים רשמיים

לוי, ש. (2010). הטרדה מינית במקום העבודה. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

משרד התמ”ת (2012). הטרדה מינית בעבודה ממצאים מסקרים באמצעות טלפון ואינטרנט. ירושלים: משרד התמ”ת, מרכז מחקר וכלכלה.

אמנות בינלאומיות

אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה, 1979.

אתרי אינטרנט

רוזנבלט, ש. (2013). הטרדה מינית – 10 הכללים שישאירו אתכם המעסיקים מחוץ לתחום. אוחזר בתאריך ה-20 ביוני, 2014, מהאתר המשפטי נבו בכתובת www.nevo.co.il

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות