סמינריון דיני עבודה – משפט משווה האיחוד האירופאי

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע – משפט משווה באיחוד האירופאי – מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

דיני עבודה -זכות השימוע - משפט  משווה באיחוד האירופאי

דיני עבודה -זכות השימוע – משפט משווה באיחוד האירופאי

המשמעות של מימוש זכות השימוע ערב פיטוריו של עובד על-פי דין האיחוד האירופי, הינה מימושה הלכה למעשה של חובת ההיוועצות מצד המעביד. שכן, על-פי דין זה, אין המעביד יכול להחליט על הפיטורים לבדו ולשם כך הוא צריך להיוועץ בנציגי העובדים זמן סביר לפני הפיטורים, ואף למסור להם מידע מוקדם (“שקיפות”) בקשר לסיבות הפיטורים, סוג המפוטרים ומספרם, אמות-המידה לקביעת זהות המפוטרים והיקף פיצויי הפיטורים שישולמו. במקביל לחובת ההתייעצות עם נציגות העובדים, ימסור המעביד מידע על הפיטורים הצפויים גם לרשויות המדינה המוסמכות לפקח על פעולתו. ההתייעצות שהמעביד מחויב בה אינה מן השפה ולחוץ, אלא יש לה תפקיד חשוב. מטרתה היא לחפש דרכים ואמצעים לצמצום מספר המפוטרים או להקלת שילובם מחדש במעגל העבודה.

בהחלטת בית-המשפט של האיחוד האירופי, מן ה-8 ביוני 1994, נקבע כי בכל מפעל חייבת להתקיים נציגות עובדים, ושהמעביד חייב להתייעץ עימה במקרה של פיטורים קיבוציים[1]. ברם, לגבי פיטורים פרטניים טרם נקבעו מסמרות באשר לזכות השימוע ככלל ובתוכה כמובן זכות ההיוועצות בפרט[2].


[1] ראה: Commission v. UK (Cases 382/92 and 383/92)[1994] ECR 1 2435, IRLR 412. בתוך: לובוצקי ופרנקל. (2005). ע’ 172. ה”ש 149.

[2] אצל לובוצקי ופרנקל. (2005). ע’ 172.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות