זנות וסחר בנשים – נעמי לבנקרון – כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס זנות וסחר בנשים אשר נלמד על ידי נעמי לבנקרון. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לתאר את הדרך בה מטפל המשרד הממשלתי בנושא הזנות והסחר בנשים.

 

סקירה תיאורטית – מערכת החינוך בישראל סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אלחאג’, מ. 2002. תוכנית הלימודים בהיסטוריה לבתי-ספר עבריים ולבתי-ספר ערביים בישראל: אתנוצנטריות מול רב-תרבותיות נשלטת. בתוך: א. בן-עמוס (עורך) היסטוריה, זהות וזיכרון: דימויי עבר בחינוך הישראלי. תל-אביב: הוצאת רמות– אוניברסיטת תל-אביב.

קיזל, א. 2008. היסטוריה משועבדת : ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים וספרי לימוד בהיסטוריה כללית, 1948 – 2006. תל אביב: מכון מופ”ת. ניתן לקרוא את הספר דרך אתר כותר:

http://www.kotar.co.il

 1. הקבצות והסללה:

איילון, ח. 2009. סוגים של בידול בתוכניות לימודים ואי–שוויון בהישגים. בתוך י. קשתי (עורך), הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות.

קאהן, ס., לינצ’בסקי, ל. ואיגרא, נ. 1995. השפעת רמת ההקבצה על ההישגים במתמטיקה בחטיבת הביניים. מגמות ל”ז (1-2): 93-76.

פניגר י. 2013. פסיכולוגיה, הסללה ואי-שוויון: הרפורמה בבתי הספר המקיפים הדתיים כמקרה מבחן. אלנבראס 7: 106-136.

 1. מבחני המיצ”ב והמבחנים הבינלאומיים:

יוגב, א. ליבנה, ע. ופניגר, י. 2009. סינגפור במקום כרכור? מבחני הישג בין-לאומיים והגלובליזציה של יעדי החינוך. מגמות מ”ו (3): 337 – 355.

אלכסנדר, ר. 2012. ממצאים בינלאומיים, מדיניות לאומית ופרקטיקה כיתתית: שאלות של שיקול דעת, חזון ואמון. הד החינוך אוגוסט 2012: 104-112.

פניגר, י. ופישביין, א. 2010. “האם מבחני המיצ”ב טובים או רעים למערכת החינוך שלנו?” הד החינוך פ”ד (4): 22-27.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – ניהול משברים בארגונים – הקריה האקדמית אונו

 1. Pang et al. (2012)
 2. תרגול (סימולציה) של משבר ארגוני:
 • משחק תפקידים.
 • הפקת לקחים.
 1. ארד, א. (2012). ניהול משברים בתקשורת. המרכז לשינוי מדיניות, שתי”ל, מאי 2012
 2. בלום ר. וסגל, ר. (2009). ניהול נכון בעת משבר. משאבי אנוש. מרץ-אפריל 2009
 3. ברנע, א. (2007). על הפתעות והפתעות צפויות. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית, 195: 45-53, 2007
 4. המדריך למנהל משאבי אנוש בעיתות משבר (2010). העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש

 

חינוך ערכי – המכללה האקדמית- אחוה

 1. מהם ערכים ומהן הגישות לחינוך ערכי.
 2. אתיקה מקצועית של אנשי ונשות חינוך.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב זנות וסחר בנשים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות