זרמים ברומן המודרני | אוניברסיטת תל אביב | סמדר שיפמן | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס זרמים ברומן המודרני שמלמדת ד”ר סמדר שיפמן אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. דילמות אקסיסטנציאליסטיות אצל קפקא ואצל קאמי.

 

זרמים ברומן המודרני | אוניברסיטת תל אביב | סמדר שיפמן
זרמים ברומן המודרני | אוניברסיטת תל אביב | סמדר שיפמן

 

 

 

 ספורט וחברה – 10583

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ספורט וחברה – 10583 אשר נלמד ב  האוניברסיטה הפתוחה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

תנועה של עובדים בין מדינות הוא חלק מהכלכלה הגלובלית שבה יש משקל משמעותי למעברים של עובדים, הון וסחורות אל מעבר לגבולות טריטוריאליים של המדינות. מבחינות רבות התהליך נחשב לרצוי או אפילו חיוני לפיתוח הכלכלה ולכן הוא זוכה לעידוד מטעמן של רשויות.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 ניהול משאבי אנוש

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול משאבי אנוש אשר מלמדת ד”ר אשרית כספי ברוך ב המרכז האקדמי פרס. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 

ג. רשמו ביקורת ורשמים שלכם. מה הייתם משמרים בתהליך ומה הייתם משפרים .

פרק ד:’ הצעה לתוכנית שיפור ו/או שינוי בתהליך הנבחר )30 נק(‘

א. פרטו על סמך הביקורת שניתן בסעיף הקודם כיצד הייתם ממליצים לשפר את התהליך וכיצד לדעתכם

הארגון צריך לנקוט .

ב. לגבי כל המלצה יש לפרט – מה התוצאה המצופה מהפעלת המלצה זו ?האם המלצה זו רלוונטית וישימה אל

מול אילוצי משאבים, עלות מול תועלת, )באופן כללי אין צורך בתחשיבים מדויקים(.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

10686 – שיטות מחקר במדעי החברה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס 10686 – שיטות מחקר במדעי החברה אשר נלמד ב  האוניברסיטה הפתוחה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

השיטה והתוצאות. כמו כן, קראו פרק 4 ביחידת ההתנסות.

בצעו את המחקר בפועל על מספר משתתפים בהתאם לסיכום שנערך עם המנחה במטלה 22

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

מבט על – הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבט על – הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים שנלמד אצל המרצה דניאל דה-מלאך ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

ג. בקרו את הטענה של הורוביץ וליסק בעזרת המאמר של יונתן שפירא שבסילבוס הקורס (“המדינה החדשה על פרשת דרכים”). מהם לפי שפירא החסרונות בשיטה הפוליטית שהושלטה בישראל באותה תקופה?

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

דיני חוזים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוזים שנלמד ב המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בבוקר יום ההולדת של שחר, בשעה 11:00 בבוקר, נכנס עודד לביתו של גיורא. גיורא מיהר לקרוא לבנו שחר כדי שזה יוכל ללטף את חדווה עוד לפני תחילת ההופעה. או אז התברר לגיורא כי עודד לא הביא את חדווה למסיבת יום ההולדת. “אני מצטער מאוד”, אמר עודד לגיורא, “חדווה חולה כבר כמה חודשים והיא לא באה איתי להופעות”. “היית צריך להודיע לי על כך קודם!”, אמר גיורא לעודד. עודד השיב לגיורא: “תראה, לא סיכמנו על כך שאביא ארנבת להופעה. בכל מקרה, חדווה אמנם לא יכולה להגיע, אבל אני יכול לארגן במהירות ארנבת אחרת, לא פחות טובה. בדרך כלל ארנבת זה לא עסק כל כך יקר, אבל בגלל הדחיפות אצטרך לדרוש ממך 2,000 ₪ בגין הארנבת”. גיורא, שהבחין בשחר פורץ בבכי ואף ראה כי חבריו החלו להגיע לבית ולהמתין להופעה, הסכים להצעתו של עודד וחתם עמו על חוזה נוסף שבו התחייב עודד לדאוג להבאת ארנבת לאירוע תמורת תשלום מצד גיורא, בסך 2,000 ש”ח.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

10350 – מתודולוגיה של סקרים

 

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס 10350 – מתודולוגיה של סקרים אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה . במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

. שיטת איסוף הנתונים (20 נקודות)

הצע שיטת איסוף נתונים מתאימה לסקר המתוכנן. נמק את החלטתך

באמצעות הקריטריונים המקובלים להערכת שיטות איסוף הנתונים (פרק 5

בספר הקורס).

  1. עיבוד הנתונים (5 נקודות)

הצע מדדים מתאימים מתחומי הסטטיסטיקה התיאורית (מדדי מרכז כגון

ממוצע ומדדי פיזור כגון סטיית תקן) ובדיקת השערות (מדדי קשר) בעזרתם

תיבחנה השערות המחקר.

  1. סיכום (10 נקודות)

הסבר כיצד תמדוד את שיעור המסרבים בסקר ובחר בשיטה האופטימלית .הצע

דרכים  לצמצום שיעור המסרבים ונמק, כיצד תאפשר השיטה המומלצת

לצמצם הטיית אי-השבה פוטנציאלית. בסס את תשובתך על פרק 6 בספר

הלימוד.

  1. רשימה ביבליוגרפית

יש לצרף לעבודה רשימת מקורות הכוללת את המאמרים בהם נעזרת לשם ניסוח שאלות

והשערות המחקר. הרשימה תכלול על פי סדר הא”ב של המחברים את שם המאמר, שנת פרסום

וכו כמפורט  בסעיף1 לעיל

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

ניהול וניתוח נתונים באמצעות STATA

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול וניתוח נתונים באמצעות STATA שמלמד דר’ אסף לבנון אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

* 1. Preform prelimanry steps. 5

* 2. Open Income Survey data from MODEL- look at the folder for the third class. 5

**** Then save under a new name.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית  אשר נלמד ב המכללה האקדמית לישראל. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  • הצג את הפריטים שבחרת (סה”כ 5) ברשימה ביבליוגרפית על פי כללי ה APA (45%).
  • יש להגיש את התרגיל מודפס על פי כללי הכתיבה המדעית, כולל דף שער (5%).

מצורף קטע מסקירת ספרות בנושא מסוים. אזכור הפריטים בגוף העבודה הושמט. במקומם מצוינות ספרות המייצגות את הפריט הביבליוגרפי ברשימת המקורות המצורפת.  מחק את הספרה ורשום את שמות המחברים בהתאם לכללי ה APA (50%).

 

לסיכום, עבודה אקדמית ב זרמים ברומן המודרני היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

 

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות