חינוך בישראל במבט וירטואלי – אוניברסיטת חיפה – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס חינוך בישראל במבט וירטואלי אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. לבחור בית ספר (יסודי או על יסודי), שיש לו אתר אינטרנט עשיר במידע- ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי ערבי, ממלכתי דרוזי, חרדי, נוצרי, טכנולוגי. והכין עבורו (תוך שיתוף פעולה עם סגל בית הספר) “כרטיס ביקור” אינטרנטי.
 2. עבודת החקר תכלול עיבוד מידע קיים על בית הספר ועל הזרם שאליו הוא משתייך (ספרים, מאמרים, אתר בית הספר, חוברות בית ספריות, סרטים רלוונטיים וכדו’) ואיסוף מידע חדש. המידע ייאסף במסגרת תצפיות בבית הספר וראיונות עם הסגל.
 3. סקירה (סקר ספרות) על זרם החינוך שאליו משתייך בית הספר (ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי ערבי, ממלכתי דרוזי, חרדי, נוצרי, טכנולוגי).

 

כתיבת סמינריון – עבודה סוציאלית קהילתית – אוניברסיטת חיפה

ג. לתאר: מי יהיו אנשי המקצוע והפעילים הקהילתיים, מהם יאסף מידע ונתונים אודות הסוגיה שנבחרה?

 1. סיכום ואבחון קצר הממצאים:

א. לסכם הממצאים עד כה. לתאר את תמונת המצב שמתקבלת ואת הסיבות להיווצרות הבעיה, את היקף האנשים הסובלים ממנה ואת השלכותיה על חיי הפרטים בקהילה ועל הקהילה כולה?

ב. לסכם  גם את מפת הכוחות, היכולות וההזדמנויות שזוהו בקהילה ובסביבתה, ואת הדרכים בהן שניתן יהיה להיעזר בהם לצמצום היקף הבעיה.

ג. לנסח 2-3 משפטי אבחון המסכמים את הבעיה הקהילתית כיום.

 1. תכנון ראשוני של ההתערבות הקהילתית:

א. להציג התערבויות קהילתיות לשיפור המצב הקיים, לבחור באחת או בשילוב ביניהן ולנמק את בחירה. להגדיר את (תמהיל) ההתערבו(יו)ת בהתבסס על הספרות המקצועית הרלוונטית (המודלים של רוטמן ו/או של אחרים).

ב. לפרט גישות התערבות ייחודיות, כגון: פיתוח מנהיגות, בניית ועד פעולה, תכנון קהילתי, השפעה על קובעי מדיניות בדרגי הממשל השונים, ארגון מחאה/הפגנה.

 

סקירה תיאורטית – דיני רווחה – אוניברסיטת תל-אביב

קצבאות – כללי:

 • דפנה ברק-ארז, “מדינת הרווחה בישראל: בין החקיקה לבירוקרטיה” עבודה, חברה ומשפט ט (2002)
 • ריצ’רד טיטמוס, “זכויות” בחברת רווחה: החוק ושיקול הדעת, בטחון סוציאלי 2, 100 (1971)
 • עבל 50358/97 עזבון המנוחה חנה ליבוביץ ז”ל נ’ המוסד לביטוח לאומי, פד”ע לו 515
 • ג’וני גל, שירותים בעין לעומת קצבאות: מה ניתן ללמוד מתשלומי העברה מותנים, 77 בטחון סוציאלי 5 (2008). עמ’ 5-7.
 • אייל פלג, אתגר העוני של המשפט המנהלי (רסלינג 2011)
 • Matthew Diller, The Revolution in Welfare Administration: Rules, Discretion, and Entrepreneurial Government, 75 N.Y.U.L. Rev. 1121 (2000)

קצבאות אוניברסליות: קצבת הילדים ודרישת התושבות:

 • זאב רוזנהק, דינמיקה של הכלה והדרה במדינת הרווחה הישראלית: בניית מדינה וכלכלה מדינית , מתוך: דורות, מרחבים זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל (עורכים: חנה הרצוג ואח׳) 317-349.
 • ג’וני גל, מיכאל שלו ומימי איזנשטדט, “בזכות האוניברסליות? מיצוי זכויות אוניברסאליות במערכת הביטחון הסוציאלי בישראל” ב: נגישות לצדק חברתי בישראל 187 (גל ואיזנשטדט עורכים 2009), 187-201, 212-218.

חוק הביטוח הלאומי 1995, פרק ד: ביטוח ילדים

 • אברהם דורון, שחיקתה של מדינת הרווחה בישראל בשנים 2000-2003: המקרה של קצבאות ילדים, עבודה חברה ומשפט כרך י״א 97 (תשס״ו)
 • אסתר טולידנו ואח’, השפעת גובה קצבאות הילדים על פריון וילודה, המוסד לביטוח לאומי מחקר 101 (2009). קראו: 8-10, 43-44, ורפרפו גם על הממצאים בעמ’ 25-37
 • בג”ץ 7245/10 עדאלה ואח’ נ’ משרד הרווחה ואח’ (4.6.2013)

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995, סעיפים 1, 2א, ופרק יד: גמלאות הוראות כלליות (במיוחד סעיפים 324-324ב).

 • טל גולן, מבחן התושבות בהענקת קצבת הזקנה – קהילות, גבולות ומדינת הרווחה, ביטחון סוציאלי, 69, 32 (2005) קראו: 32-42, 57-61.
 • בג”צ 494/03 עמותת הרופאים למען זכויות אדם ואח’ נ’ שר האוצר (9.12.2004)

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב חינוך בישראל במבט וירטואלי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות