חינוך חברה ואידיאולוגיה – המכללה למינהל – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס חינוך חברה ואידיאולוגיה אשר ב המכללה למינהל. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) הסוגיה- לבחור סוגיה: הקשורה בחינוך או בחברה כיום ולהשוותה לאחד מששת העשורים הקודמים. כשבכל עשור מושם דגש על ניתוח המצב- החברתי, הכלכלי, הפוליטי והאידיאולוגיה שרווחו באותו עשור (אלו למעשה, מהווים את התשתית לבחינת מדיניות החינוך).

 

כתיבת עבודה אקדמית – עבודה באוניברסיטת בן גוריון

2.) התבוננו במוצרים השייכים לקטגורית המוצר שבחרתם, ואתרו שני מוצרים בהם מתקיים איחוד פנימי. תארו את המוצרים (לצרף לינק לתמונה ולפירוט המוצר), את האופן שבו התבצע האיחוד הפנימי ואת התועלות החדשות שהביא עימו (FFF).

 

כתיבת סמינריון – ניתוח דו”חות פיננסיים – האוניברסיטה הפתוחה

ד. ניתוח המאזן והאיתנות הפיננסית – ניתוח אנכי ואופקי (קבוצות ראשיות), יחסים פיננסיים מתאימים, השוואה לענף ולמתחרים עיקריים, ניתוח של מגמות. ללוות בגראפים מתאימים.

ה. ניתוח דו”חות רווח והפסד – ניתוח אנכי ואופקי, יחסים פיננסיים מתאימים, השוואה לענף ולמתחרים עיקריים. ניתוח של מגמות לאורך 3 שנים לפחות, והתייחסות מיוחדת לרבעונים הנוספים (הנדרשים).

ו. ניתוח דו”ח תזרים מזומנים – ניתוח כל קבוצה (פעילות שוטפת, השקעה ומימון), וניתוח הקשר שבין 3 קבוצות (לפי מאמר פרופ’ אליצור). השוואה למגמת הרווח על-פי דו”ח הרווח וההפסד, ושימוש ביחסים פיננסיים מתאימים.

בניתוח תז”מ מפעילות שוטפת: להתייחס גם למגמת הרווח- ביחס למגמת תז”מ מפעילות שוטפת ויחס למגמת התז”מ הפרמננטי מפעילות שוטפת.

ז. סיכום הניתוח הפיננסי ומסקנות ביחס לחברה בהשוואה לחברה האחרת.

ח. הערכת שווי של החברה – בשיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF), כלהלן:

  1. הסבר את שיטת הערכת השווי.
  2. להכין תחזית של דו”ח רווח והפסד, ותחזית תזרים המזומנים החופשי (FCF) לכ5-שנים, תוך פירוט ההנחות שבבסיס ההערכות האלו.
  3. יש להציג את חישוב שער הנכיון שישמש להיוון תזרימי המזומנים, על-ידי שימוש במודל ה- CAPM, וחישוב מחיר ההון הממוצע המשוקלל (WACC) המבוסס על ערכי שוק.

 

תרגיל סיכום ביקורתי של מאמר אקדמי – המכללה האקדמית עמק יזרעאל

1.) סיכום/ תמצות רעיוני של המאמר צריך לארגן את הרעיונות העיקריים ברצף הגיוני ועקיב, תוך השמטת דוגמאות, חזרות ופירוט. על הסיכום להיות נאמן לתוכן המקור.

2.) שלבי עבודה לסיכום המאמר:

א. סמנו את משפטי המפתח ואת המשפטים המרחיבים והמפרטים. בדקו איזה תפקיד מבני הם ממלאים במאמר (טענה, נימוק, ביסוס, מסקנה).

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב חינוך חברה ואידיאולוגיה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות