חינוך ערכי – המכללה האקדמית- אחוה – סמינריון בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס חינוך ערכי אשר נלמד ב המכללה האקדמית- אחוה על ידי ד”ר רוני ריינגולד. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

להסביר כיצד התקיימותה של דמוקרטיה השתתפותית, מותנית בכך שאזרחיה ירכשו הן מיומנות של עיצוב עמדות עצמאיות בנוגע לסוגיות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות בהתבסס על העדפות ערכיות, והן את היכולת לערוך דיונים עם  עמיתיהם/ן לחברה.

 

סמינריון במשפטים – דיני קנין – המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 1. יהושע ויסמן, דיני קניין החזקה ושימוש (תשס”ו) 43 – 123.
 2. יהושע ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ”ז), 111 – 124.
 3. מיגל דויטש, קניין, (כרך א’ תשנ”ז) פרק 6.
 4. מיגל דויטש, פרשנות הקודכס האזרחי, (כרך א’ תשס”ה) 126 – 128.

 

סמינריון – טרב- ייצור תרבותי במזרח התיכון וצפון אפריקה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 1. ביקורת חברתית ותרבותית:

פרנקל, י. (2001). מחמד שוכרי רק לחם, רשימת ביקורת. ג’מאעה ז’: 163- 172.

שוכרי, מ. (2000). רק לחם. תל-אביב: אנדלוס. עמ’ 89- 105.

 1. וקולנוע:

בכר, ש. (2014).  גבולות החופש וכבלי השחרור: ייצוג נשים עירוניות לומדות ועובדות במצרים בקולנוע הפופולרי של שנות  השישים. בתוך הרצוג, ח., ולפידות- פירילה, ע. (עורכות). פרדוקס ספינת תזאוס – מגדר דת ומדינה. ירושלים: מכון ון-ליר.

.Burckhardt, Titus, 1976. Art of Islam: Language and Meaning, London: World of Islam Festival Publishing

.Zuhur, S. (1998) Images of Enchantment. Cairo, New York: The American University in Cairo Press

.Zuhur, S. (2001) Colors of Enchantment. Cairo, New York: The American University in Cairo Press

 1. קולוניאליזם ופוסטקולוניאליזם בטקסטים תרבותיים: יאנג, ר. (2008) היברידיות. בתוך פוסט-קולוניאליזם. תל-אביב: רסלינג. עמ’ 81 – 104.

 

תחנות בתרבות המערב – אוניברסיטת תל אביב

 • ציינו 3 נקודות דמיון ו3 נקודות שוני.
 • על הנקודות לתייחס לבחירות צורניות ו/או קונטקסט תרבותי, הכולל: גישות פילוסופיות או ספרות.

2) פילוסופיה פוליטית:

 • בחרו יצירה (סרט או ספר) ונמקו כיצד היא מבטאת את אחת הגישות שהצגתם.

 

דיני מיסים – הקריה האקדמית אונו

אין צורך לערוך חישוב של המס שישולם בפועל.

 1. קראו את סעיף 2 רישא לפקודה, את סעיף 4א לפקודה, סעיף 200(א) לפקודה ואת סעיף 86 לפקודה. אודות סעיף 86, העוסק ביחס המחוקק לתכנוני מס, יש לקרוא בספר “מיסוי מקרקעין, פרשנות הלכה ומעשה, עמ’ 906-916 (פרק זה עוסק בסעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין, שהינו מקביל לסעיף 86 לפקודה, כך שעניינם זהה).

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב חינוך ערכי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות