חקר האושר – המכללה האקדמית תל אביב-יפו – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס חקר האושר אשר נלמד ב המכללה האקדמית תל אביב-יפו על ידי ד”ר משה טלמון. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לבחון באופן ביקורתי ממצאים מחקריים בתחומי חקר האושר, בריאות הנפש, השמחה ,זרימה ויצירתיות ,שביעות הרצון וההנאה.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

תפיסת דמות המורה האידיאלי בעיני סטודנטים להוראה- הסטודנטים להוראה התייחסו לשתי תכונות יסוד של המורה הטוב: אישיותו והידע המקצועי שלו. את הבכורה ייחסו לתכונות האישיות של המורה, ובפרט להיותו מורה קשוב ואמפתי. מבין רכיבי קטגוריית הידע מוביל הרכיב של ידע דיסציפלינרי. הדימוי העצמי כמורים של כלל הסטודנטים להוראה תואם במידה רבה את דמות המורה האידיאלי שסרטטו.

יא. דיון ומסקנות: מחקר זה דן בתפיסת דמותו של המורה האידיאלי. הדיון מתמקד בארבעה רכיבים מרכזיים בדמותו של המורה האידיאלי ובהשפעתם על הכשרת המורים: (א) רכיב האישיות בדמותו של המורה האידיאלי; (ב) רכיב הידע הדיסציפלינרי; (ג) הידע הדידקטי; (ד) תפיסת החינוך הכוללת, המנחה את עשייתו החינוכית של המורה. מקומם השונה של ארבעה רכיבים אלה במחקר נקבע על פי מידת אזכורם על ידי הסטודנטים להוראה: ממידה רבה ועד העדר כל התייחסות אליהם בדיוקנאות המורים המפורטות בו.

הסטודנטים להוראה אינם מציירים דמות חד-ממדית של המורה האידיאלי, אם כאב- טיפוס של דמות המורה ואם כדמות המורה הרצוי, הנכסף. דמותו מאופיינת בעיניהם באמצעות שתי תכונות יסוד: אישיותו והידע המקצועי שלו, הן הדיסציפלינרי והן הדידקטי. אין מדובר בדואליות בין רכיב האישיות לבין רכיב הידע והפרופסיונליות של המורה אלא בשילוב רכיבים אלה במינונים שונים.

 

סקירה תיאורטית – הנבואה המקראית – אוניברסיטת תל אביב

(א) אפיינו את הפעילות הנבואית המוכרת במארי, בכתובת זכר, ובתעודות נאו-אשוריות: מה ידוע על הנביאים? על פעילותם? על הקשרים שלהם אל המלכים וענייני המדינה? ועל תכני נבואותיהם?

(ב) האם אפשר לציין קוים של הקבלה ו/או של הבדל לנביאים במקרא ולפעילותם?

(ג) מקרה מבחן: האם ישעיהו בן אמוץ בנבואותיו לאחז (ישעיה ז— ח) ולחזקיהו (ישעיה לו— לז) יכול להיחשב קרוב לנביאים הנאו-אשוריים?

[לפי מלמט, ענבר, Nissinen 2003, 1-11, הביאו דוגמאות מן התמסירים. לדיון בישעיה עומדים לרשותכם ספרי הפירוש].

  1. הספרות הנבואית – לספר הנבואי אין מקבילה בנבואה החוץ-מקראית. מה בכל זאת אפשר ללמוד מאוספי הנבואות הנאו-אשוריות על צמיחתו של ספר הנבואה המקראי? דונו בהרכבו של ספר ירמיה.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב חקר האושר הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות