חשבונאות לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס חשבונאות לכלכלנים אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

שאלה מספר 3 – נדל”ן להשקעה

חברת  “שירה” בע”מ )להלן: “החברה”( הוקמה ביום 1 בינואר 2013 ועוסקת בייצור שבבים למחשבים.

 1. ביום 1 בינואר 2014 רכשה החברה מבנה בעלות כוללת של 00,1000,3 ₪.
 2. אורך חיי המבנה הינו 20 שנים ואין ערך שייר.
 3. החברה מפחיתה רכוש קבוע שבבעלותה בשיטת הקו הישר
 4. המבנה מושכר מיום רכישתו לשלוש שנים. שכר הדירה החודשי הינו 20,000 ₪ והוא משולם מדי חודש .
 5. ביום 1 בינואר 2017, לאחר סיום חוזה השכירות, החליטה החברה להעביר את עובדי ההנהלה למבנה זה. ואכן, ביום 2 בינואר 2017 החלה ההנהלה במעבר אל המשרדים החדשים .

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים שהוצעו על-ידי ד”ר יואב מזא”ה

הגנה על צילומים photographs

יצירה דרמטית

הגנת קניין רוחני על יצירות מאסף

התקדמות המצאתית

סימן מסחר מוכר היטב

היקף הגנת סימן מסחר, מבחינת סוגי הטובין המוגנים

סוד מסחרי

גניבת עין

קניין רוחני וחופש העיסוק

הגנה על פרטיות

הגנה על מדגמים

חפיפה בין דינים שונים בקניין רוחני (לדוג’ זכויות יוצרים ופטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר, זכויות יוצרים ומדגמים, סימני מסחר וגניבת עין).

חומר העזר הבסיסי מצוי בסילבוס.

עבודות אקדמיות – אלימות וגזענות בתולדות הציבילייזציה

 1. הוראות לעבודה

העבודה צריכה לסכם את הרעיונות עיקריים,הנושאים המרכזיים או התזות העיקריות במאמר אותו קראתם.

כל עבודה נפתחת במבוא קצר ומסתיימת בסיכום קצר

את הרעיונות/ תיזות בפרק יש לסכם  בנקודות. כך, העבודה צריכה להיות מסודרת על פי א.ב.ג….. או 1,2,3,…

כל רעיון/ תיזה מתחיל קטע חדש. לכל קטע סימון משלו (1.2.3 או א.ב.ג.).

לכל קטע כותרת קצרה. ניתן להשתמש בכותרות מן הפרק,אם ישנן

בחישוב הציון ינתן משקל מרכזי לאופן הצגת הרעיונות/ תיזה על פי סדר זה.

סקירה תיאורטית – הרמנויטיקה מדרשית

בחרו יחידה אחת שלא נלמדה בכיתה מן המכילתא דר”י, באורך של כ 20 שורות במהדורת הורוויץ (עמוד ממוצע) היחידה יכולה להיות אגדית (אבל לא כזו המכילה רק דרשה אחת) או הלכתית

 1. העתיקו אותה על פי כתב יד אוקספורד (מתוך מכון ליברמן או תכנת מאגרים) ובארו אותה בלשונכם כך שיהיה ברור שהבנתם הכל. ניתן להיעזר בפרשני המכילתא הנמצאים בספרייה (מדף 296.841 מכי)
 2. בחנו את כל ציטוטי המקרא המופיעים בה (לפתוח תנ”ך!) והסבירו כיצד הם תורמים למהלך המדרשי
 3. אלו מונחים מדרשיים מופיעים בה? מה תפקידם במהלך המדרשי?
 4. ביחס לכל דרשה ודרשה בנפרד נתחו את הבסיס הטקסטואלי שלה מחד ואת המטרה האידיאית שלה מאידך (אלו ‘שתי העיניים’ שעליהם דיברתי שוב ושוב במהלך הקורס).
 5. השוו לנוסח הדפוס המופיע במהדורת הורוויץ : העירו על השינויים. הסבירו אחד מהם.
 6. הסבירו הערה אחת של הורוויץ במהדורתו.
 7. השוו דרשה אחת למקבילתה במכילתא דרשב”י. מה ההבדלים? מה משמעותם?
 8. השתמשו באחד (או יותר) המחקרים שקראתם במסגרת הקורס ונסו להראות כיצד הוא מועיל לניתוח הדרשות.
 9. סיכום: האם ובאיזה מובן ניתן לראות בדרשות הללו מעשה פרשני? היעזרו בתובנות ובתיאוריות שלמדנו בקורס.

כתיבה מדעית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 • שני פרקים: לכל פרק תנוסח כותרת מדעית. הכותרת תייצג נגזרת של שאלת מחקר ותראה את ניסיונו של הכותב להשיב עליה.

לאחר כותרתו של הפרק תבנה פסקת פתיחה.

הפרק יבנה על פי מבנה החיבור המדעי המחלק אותו על ידי כותרות משנה (בין שתיים לארבע כותרות).

פסקות הדיון ייבנו על פי כללי התחביר הבסיסיים והדיון שיוצג בהן יבוסס על ידי הצגה רעיונית הלקוחה משלושה עד חמישה מן המקורות.

בסופו של כל רעיון אשר הובא מאחד המקורות או יותר יש להציב הפנייה ביבליוגרפית על פי כללי ה – APA.

יש להקפיד על ניסוח הולם; בניית משפטי מפתח ראויים המייצגים את הרעיון

הנדון בפסקה; סדר לוגי נכון (דדוקציה) ושמירה על קשר מבני ורעיוני בתוך

המשפטים וביניהם.

 • פרק הסיכום והמסקנות: בנוי משני רכיבים: אובייקטיבי וסובייקטיבי מסויג. חלק הסיכום, אובייקטיבי יחזור ויציג את עיקרי הרעיונות שהוצגו במהלך המיזוג על ידי שימוש רציף בהפניות ביבליוגרפית. היקפו עד עמוד אך לא פחות משלושת רבעי העמוד. בחלק המסקנות יובאו הבנותיכם אשר התגבשו במהלכה של כתיבת העבודה.
 • רשימה ביבליוגרפית: עליכם להציגה על פי כללי ה – APA.

לסיכום, עבודות סמינריוניות ב חשבונאות לכלכלנים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות