טיעון משפטי וחקירת עדים – המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס טיעון משפטי וחקירת עדים אשר נלמד ב המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט על ידי השופטת נגה שמואלי מאייר, השופט צבי סגל, עו”ד זמירה גולדנר. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

נושא העבודה: כתיבת סיכומי תביעה והגנה

  1. העבודה תתייחס לאירוע המצורף להלן. האירוע ינותח בכיתה במהלך “משפט מבויים”, במהלך החקירות יערך פרוטוקול לשימושכם בעבודה, יחד עם תיק החקירה כולו.
  2. העבודה תוגש בזוגות כך שכל זוג יגיש סיכומים הן מטעם התביעה והן מטעם ההגנה (לא ינתן אישור להגיש את העבודה בקבוצות גדולות יותר, סטודנט המבקש להגיש עבודה ללא בן/ת זוג, יידרש להכין ולהגיש את העבודה על שני חלקיה).
  3. במסגרת העבודה הנכם נדרשים להכין הן סיכומים מטעם התביעה והן סיכומים מטעם ההגנה, העבודה תוגש ביחד כעבודה אחת. הציון ינתן על שני חלקי העבודה במשותף. מכאן, הדרישה היא לשיתוף פעולה ובקרה הדדית בשני חלקי העבודה. (להבהרה: אם קיים פער איכותי בין סיכומי התביעה לסיכומי ההגנה – הציון על העבודה יהיה הציון הממוצע של שני חלקיה).
  4. הסיכומים יתבססו על העובדות המתוארות באירוע, העדויות והראיות המצורפות ופרוטוקול מהחקירות שיערכו בכתה ויועלה לאתר הקורס.
  5. מהאירוע והראיות עולות סוגיות משפטיות שונות. עליכם להתייחס גם לסוגיות אלה בסיכומים, תוך התייחסות בקצרה לחקיקה ופסיקה רלוונטיים.
  6. אורך הסיכומים מטעם התביעה לא יעלה על 4 עמודים וכך גם אורך סיכומי ההגנה (סה”כ לא יותר מ- 8 עמודים).
  7. אנא הקפידו לרשום בראש העמוד הפותח את שמות מגישי העבודה בציון מספר ת.ז.
  8. הגשת העבודות היא לאתר הקורס בלבד.

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

יז.         חוק רשויות מקומיות (משמעת), תשל”ח – 1978, ס’ 11 – 20

יח.        חוק לשכת עורכי הדין, תשכ”א – 1961, ס’ 6-16 , ס’ 63- 71

יט.        חוק הפטנטים, תשכ”ז – 1967, ס’ 146- 151

כ.         חוק הקאדים, תשכ”א – 1961,

כא.       חוק רואי חשבון, תשט”ו – 1955,ס’ 12- 45.

תקנות רואי חשבון, תשט”ז 1955

כב.       תקנות שירותי הדת היהודים (שיפוט משמעתי של רבני עיר), התשנ”ו – 1996, ס’7-18

כג.        פקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל”ז – 1976,ס’  44- 55.

תקנות הרופאים סדרי דין (דיון משמעתי )התשל”ו-1976

כד.       חוק הרופאים הוטרינריים, תשנ”א – 1991, ס’ 19 – 34.

כה.       פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש] תשל”ט – 1979, ס’ 45 – 47.

כו.        פקודת הרוקחות [נוסח חדש] תשמ”א – 1981, ס’ 56 – 60.

כז.        פקודת המשטרה [נוסח חדש] תשל”א – 1971,  ס’ 51 – 77

תקנות המשטרה (סדר דין בדיון משמעתי) התשמ”ט 1989

כח.       חוק משכן הכנסת ורחבתו, תשכ”ח – 1968, ס’ 19

תקנות משכן הכנסת תשמ”א 1981

כט.       חוק יסוד השפיטה, תשמ”ד, סעיף 13

תקנות בבתי משפט (שופטים) תשל”ג 1973

ל.         חוק השיפוט הצבאי, תשט”ו – 1955, ס’ 192

לא.       שמאי מקרקעין, תשס”א –2001, ס’ 17 – 41

לב.       חוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות , תשנ”ה – 1995 , ס’ 32 .

לג.        הצעת חוק העיסוק באקופוטורה, התשס”ד – 2003.

 

סמינריון בכלכלה – מבוא לאקונומטריקה – המכללה האקדמית תל-חי

  1. כעת נוריד מאתר הבורסה את נתוני מדד המניות הרלוונטי. למרות שהדבר לא בהכרח נכון לגבי כל המניות, נבחר במדד ת”א 25. נפעל באופן דומה לשלב 2, נקרא למשתנים date ו- indexprice ונשמור את הנתונים בקובץ סטטה בשם TA25.
  2. נפתח את קובץ המניה משלב 3 ונמזג לתוכו את קובץ המדד שיצרנו, בדומה למה שעשינו בשלב 3. זהו, לא צריך להוריד יותר נתונים .

לפני שממשיכים, כדאי לוודא שהנתונים התמזגו כראוי: הסתכלו על שני תאריכים שונים ומרוחקים זה מזה בקובץ הנתונים, וודאו שאכן הנתונים המופיעים בהם למחירי שלושת הנכסים הם המחירים הנכונים לתאריכים אלו.

א. במה עוסקת החברה שאת המניה שלה התבקשתם לנתח? מי המתחרים שלה?

ב. מהו השינוי )באחוזים( במחיר המניה בתקופת המדגם? מהו השינוי באחוזים במדד המניות?

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב טיעון משפטי וחקירת עדים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות