קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס טיפול בחברה הערבית אצל המרצה   ד"ר צרצור ראודה ב אוניברסיטת תל אביב. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. בחרו בסוגיה מתחום הטיפול בחברה הערבית
 2. הציגו גוף ידע (מקור תיאורטי, אמפירי וטיפולי עדכני) העוסק בסוגיה שבחרתם- לפחות 7 מקורות.
טיפול בחברה הערבית | אוניברסיטת תל אביב

טיפול בחברה הערבית | אוניברסיטת תל אביב

 

ספורט וחברה – 10583

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ספורט וחברה – 10583 אשר נלמד ב  האוניברסיטה הפתוחה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

Weedon, Gavin (2012)
'Glocal boys': Exploring experiences of acculturation amongst migrant youth
footballers in Premier League academies
International Review for the Sociology of Sport, 47(2) 200-216
Poli, Raffaele (2010)
Understanding globalization through football: The new international division of labour,
migratory channels and transnational trade circuits
International Review for the Sociology of Sport

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

תקשורת המונים בישראל

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תקשורת המונים בישראל אצל המרצה  ד"ר חנן נווה ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

שאלה 3 )עד עמוד( )%50(

 • אורן סופר מציג את השינויים שהתחוללו בשידורי הטלוויזיה בישראל. הוא טוען כי

במסגרת התפתחות השידור הרב-ערוצי בולטת התמסחרות השידורים.

 • הסבירו את טענתו תוך התייחסות לאחד מדגמי הפיקוח המוצג במאמרו של יחיאל לימור

)פריט הקריאה בנושא 2( שהוצגו בכתה.

 

 

לסיכום, עבודה אקדמית ב טיפול בחברה הערבית היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

 

  שירותים נוספים

  שירותים נוספים

  ייעוץ סטטיסטי הצעות מחקר תרגום וקלדנות

  משפטים

  משפטים

  עבודות סמינר משפט משווה פסיקה עדכנית

  מדעי החברה והרוח

  מדעי החברה והרוח

  חינוך תקשורת BA כללי

  כלכלה ומנע"ס

  כלכלה ומנע"ס

  סמינריון אמפירי כלכלת ישראל MBA