טרב- ייצור תרבותי במזרח התיכון וצפון אפריקה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס טרב- ייצור תרבותי במזרח התיכון וצפון אפריקה אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. לבחור תוצר תרבותי מהעולם המוסלמי או התרבות היהודו-מוסלמית: ג’אנר מוסיקלי, מבצעים, שירה ושירה עממית, ריקוד, סרט. יש לנתח תוצר זה על פי הסוגיות המרכזיות: מגדר, מודרנה ומסורת, ייצור תרבותי או קולוניאליזם.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

ח. הממצאים: מהי דמות המורה האידיאלי, המשתקפת מתשובות המרואיינים באשר למאפיינים החיוביים שלו ולאלה שאסור שיאפיינו אותו? האם הקבוצות השונות של הסטודנטים להוראה במחקרנו  מתארים דמות דומה או שונה?

על פי תפיסת כל הסטודנטים להוראה, מרכיב האישיות בדמותו של המורה האידיאלי דומיננטי יותר ממרכיב הידע המקצועי, הפרופסיונלי. קטגוריית- העל של מאפייני האישיות של המורה צוינה כמעט אצל כל המשיבים (98%). את הקטגוריה של המורה כבעל ידע מקצועי ציינו שלושה רבעים מן המשיבים (76%). מבין שמונה התכונות המפורטות בתפיסת דמותו של המורה האידיאלי בולטת כמובילה התכונה של “מורה אמפתי וקשוב”, שציינו 91% מכלל הסטודנטים במסגרת הקטגוריה של “אישיות המורה”. חמש תכונות של המורה האידיאלי צוינו כחשובות בעיני כמחצית מהסטודנטים: “יחס למקצוע” (57%) “תכונות אישיות כלליות” (52%) ו- “מורה מנהיג” (44%) במסגרת קטגוריית- העל של “אישיות המורה”, וכן “ידע דיסציפלינרי” (43%) ו”ידע דידקטי בתחום שיטות ההוראה” (42%) במסגרת קטגוריית- העל של “המורה כבעל ידע מקצועי”. שתי תכונות של המורה האידיאלי, אחת מכל אחת מקטגוריות- העל, ציינו מעטים בלבד: “ידע דידקטי בתחום המיקוד בתלמיד האינדיבידואל” (14%) ו”בעל השכלה כללית ורחב אופקים” (12%).

הואיל וקבוצת פרחי ההוראה הייתה קבוצת הרוב במדגם, דמות המורה האידיאלי בעיני כלל הסטודנטים משקפת במידה רבה יותר את תפיסתה של הקבוצה.

 

סקירה תיאורטית – אמנות אפריקאית: מסורות יצירה – דיויד גוס

.Yoshida, Kenji. Masks and secrecy among the Chewa, African Arts; Apr 1993; 26, 2; pp. 34 – 45 *

  1. בנייה וארכיטקטורה:

.Elleh, Nnamdi. African Architecture; Evolution and Transformation, Mcgraw-Hill, 1997 *

            Willet, Frank. African Art, Thames & Hudson, 2002.  pp. 110-129 *

.Bourdier, Jean-Paul. The rural mosques of Futa Toro, African Arts; Jul 1993; 26, 3; pp. 32-45 *

  1. אמנות גוף:

Nevadomsky, Joseph; Aisien, Ekhaguosa. The clothing of political identity: Costume and scarification in the Benin Kingdom, African Arts; Winter 1995; 28, 1; pp. 62 – 73

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב טרב- ייצור תרבותי במזרח התיכון וצפון אפריקה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות