יזמות – המרכז האקדמי פרס – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יזמות אשר נלמד ב המרכז האקדמי פרס. במסגרת עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  • מהו המיזם
  • כיצד מרוויחים ממנו
  • ניתוח מתחרים וסביבה
  • הצגת היתרון היחסי
  • אסטרטגיית שיווק נבחרה על מנת לקדם את המיזם) 4Ps(.
  • פיננסים – תזרים + דוח רווח והפסד

דיני תאגידים – המכללה למינהל

נושא 4

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה מהם השיקולים המשפטיים אשר ראוי להביא בחשבון לשם הרמת מסך באמצעות “הדחייה  .”

מקורות רלוונטיים:

  1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
  2. פסקי הדין –

א.         ע”א 2223/99 ויטלי קריספי נ’ ח. אלקטרוניקה) 1988( בע”מ, פ”ד נז)5( 116 )2003(.

ב.         ע”א 4263/04 קיבוץ משמר העמק נ’ עו”ד טומי מנור, מפרק אפרוחי הצפון בע”מ, פ”ד סג)1( 548 )2009(.

  1. מאמר – דורון טייכמן” צדק, הגינות ויעילות בדיני חברות: הערות בעקבות ע”א 4263/04″ משפטים מ 701 )2011(.

כתיבת עבודות – מבוא למשפט בינלאומי פומבי – המכללה למינהל

)ה( הניחו כי הקהילה הבינלאומית היתה מגבשת אמנת חדשה שתחליף את אמנת הפליטים הנוכחית. האם ישנם כלים מתחום דיני האמנות שיכולים לצמצם את הפער בין המחויבות של המדינות לאמנת הפליטים לבין המציאות של יישום חלקי וחסר על ידי מדינות ?

)ו( סעיף 6)ו( לאמנת הפליטים קובע, כי הוראות האמנה לא יחולו” על אדם שיש סיבות רציניות לחשוב עליו שהוא – )א( ביצע פשע כלפי השלום, פשע מלחמה, או פשע כלפי האנושות, כמוגדר בכתבים בינלאומיים שנערכו לשם קביעת הוראות ביחס לפשעים כאלה.”…

הניחו כי אדם נתפס לאחר שחצה את הגבול מסוריה לישראל וביקש בה מקלט וכי התברר שהוא אזרח סורי אשר לחם במשך שנים בראש פלג קיצוני אשר חשוד בפשעי מלחמה חמורים בסוריה. הניחו עוד, כי דבר תפיסתו על ידי ישראל הגיע לידיעת שלטונות רוסיה ,המבקשים כעת את הסגרתו לשם העמדתו לדין על פשעי מלחמה שנעשו כלפי חיילים רוסים הפועלים בסוריה.

האם מדינת ישראל יכולה להסגירו, אם ידוע כי העונש בגין פשעי המלחמה בהם הוא מואשם הוא עונש מוות?

)ז( מהם התנאים לכך שלבית הדין הפלילי הבינאלומי תהיה סמכות שיפוט כלפי אותו אדם?

כתיבת עבודות לסטודנטים – כתיבה מדעית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  1. עליכם לחלץ רעיונות, נתונים ותוצאות מחקרים מתוך פרקי הספר השונים כדי לבסס את רמות הרקע המדעיים הבונים את פרק המבוא:

א.         הרקע הראשון – הפותח את המבוא תפקידו להציג את נושא המחקר (מה?). בחלק זה עליכן לאתר הגדרות של המושגים – המשתנים בהם אתם עוסקים בעבודתכם, לדוגמא: מוטיבציה, שכר עידוד והנעת עובדים, כפי שאלה קיימים בספרות המדעית.

ב.         הרקע השני – תפקידו להציג את הצורך במחקר (מה או איך?). בחלק זה עליכם להציג מתוך הספרות המדעית המלווה את הקורס מה נחקר או איך נחקר עד היום ובכך להגדיר מה או איך אתם בודקים בעבודה שלכם. במסגרת עבודה זו, אתם מנתחים מקרה מבחן על ידי שימוש בכלי ניתוח תיאורטיים או מושגיים, על כן אתם צריכים להדגיש איך נחקר הנושא אותו אתם בוחנים עד היום ולציין בסוף הרקע את כוונתכם “לחקור” את הנושא בעזרת כלי הניתוח בו בחרתם על ידי הצגתם בלבד וללא פירוט בשלב זה.

תרבות וארגונים מורכבים – המכללה למינהל

באמזון אמרו בתגובה לתחקיר כי המדיניות בספר ההדרכה לעובדים זמניים אינה נכונה, וכי הם פתחו בבדיקה לנוכח הממצאים שהועלו בכתבה. בחברה ציינו כי אין מקום לומר לעובדים שהם יעמדו בפני ועדת משמעת אם יקבלו יותר מנקודה אחת, וכי גם עובדים שקיבלו לפחות שש נקודות לא יפוטרו באופן מיידי אלא יזומנו לבירור.

המטלה:

נתבקשת על ידי הוועדה של הפרלמנט הבריטי לכתוב נייר עמדה המתייחס לכתבה זו.

בחלקו הראשון של נייר העמדה (המהווה פתיחה לעבודה) הציגו את עיקרי החומרים הביבליוגרפיים והנושאים בהם תעשו שימוש- מהם התיאוריות ומי הם ההוגים עליהם תבססו את עמדתכם.

בחלקו השני (עיקר העבודה) הביעו את דעתכם לגבי הנושא המוצג בכתבה: בעד/ נגד או אמביוולנטים, נמקו את דעתכם באמצעות המקורות בהם בחרתם להשתמש. שימו לב: עליכם לבסס את עמדתכם באמצעות החומר התיאורטי שלמדנו בקורס.

בסיכום העבודה – כתבו את המלצתכם לפרלמנט הבריטי.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב יזמות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות