יחסי כוח וסטטוס: מהבין-אישי לבין-קבוצתי – המכללה האקדמית תל אביב-יפו – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יחסי כוח וסטטוס: מהבין-אישי לבין-קבוצתי אשר נלמד ב המכללה האקדמית תל אביב-יפו. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודת סיכום:

הוראות והנחיות הגשה-

ניתן להגיש את העבודה ביחיד או בזוג

מועד הגשה: יעודכן בהמשך!

מקום הגשה: מזכירות החוג

שימו לב- העבודה שקולה למבחן בית – יש להגישה במזכירות שם יאושר שהוגשה בזמן.

לא תינתן דחייה במועד ההגשה מכל סיבה שהיא. עבודות שיוגשו באיחור לא יתקבלו.

פורמט הגשה:

את העבודות יש להדפיס ברווח 1.5 ושוליים של 2.5 ס”מ לפחות. ש לצרף לעבודה רשימה ביבליוגרפית – בהתאם לכללים המוגדרים ב-APA.

* בגוף העבודה יש להקפיד על כללי כתיבה תקינה, ועל כללי הציטוט המדעיים לפי ה-APA.

בתשובה לשאלות יש להתייחס בסה”כ לארבעה מאמרים מדעיים.

בחלק א’: יש להתייחס לשני מאמרים.

בחלק ב’: יש להתייחס לשני מאמרים.

בחירת המאמרים

על המאמרים להיות מאמרים מחקריים שפורסמו משנת  2000 ומעלה בכתב עת מדעי בינלאומי (כלומר באנגלית). על המאמרים להיות מאמרים רלוונטיים בתחום יחסי כוח, יחסים בין-קבוצות או כל נושא רלבנטי לדברים שעלו בכיתה.

 

סמינריון בחינוך – נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך – אוניברסיטת בר-אילן

ד. שאלות העבודה

שאלה 1

פתיח: הפילוסוף עמנואל קנט כתב: “האדם הוא הייצור היחיד עלי אדמות, שאינו נולד בשלמותו אלא הוא זקוק לחינוך כדי להשלים את עצמו.” ואכן, בקורס זה ייחסנו את המילה “חינוך” לכל מה שמורים ו/או הורים עושים באופן מכוון [הערה: הימנעות מעשייה היא גם פעולה מכוונת] במטרה לסייע לאדם אחר לפתח/להתפתח לכדי “אדם” שלם יותר (כשברור כי לבני אדם תפיסות מנוגדות באשר לאופייה של שלמות זו).

נושא השאלה: ציר אחד שליווה אותנו בדיון בהוגים השונים הוא המתח ואולי אף הפרדוקס, בין הצורך לחנך את האדם הצעיר (קרי, לפעול כדי לשנותו) לבין השאיפה כי הוא יתפתח לכדי ייצור חופשי ואחראי (כלומר, כמי שאינו פועל מכוח כוחות או השפעה המופעלים עליו).

דוני והשווי ביחס של שניים מתוך ארבעת ההוגים הבאים לנושא זה: אפלטון, רוסו, פריירה, ובובר:

א. הציגי במילים שלך את העמדה של כל אחד משני ההוגים שבחרת: הן מה הוא אומר, והן מדוע או על סמך מה, הוא סבור כך.

שימי לב: בדיונך בכל אחד מההוגים, עליך לשלב לפחות ציטוט מפורש אחד מתוך כתביו.

ב. ערכי השוואה בין שני ההוגים בנושא הנידון. הצביעי על הדומה, על הזהה ו/או על השונה בעמדה העקרונית ו/או המעשית שלהם.

ג. התייחסי לאחד משני ההוגים עליהם כתבת בסעיף הקודם: צייני מהם לדעתך שני יתרונות ושני אתגרים העומדים בפני מי שיבקש לחנך בגישתו החינוכית של הוגה זה במדינת ישראל בשנת 2017. לשם כך, הסתמכי על ניסיונך כתלמידה לשעבר, כמורה בהווה ו/או על סמך דברים שקראת.

 

קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס בין קבוצות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  1. תיאור מקרה הבוחן: תארו את ניסיונות הפיוס אותם אתם מבקשים לחקור. בפרק זה עליכם

להציג את מקרה הבוחן תוך שימוש במונחים שנלמדו ) 01 נק'( ]עד שלושה עמודים[

  1. דיון: נתחו את תהליך הפיוס אותו בחרתם באמצעות הכלים התיאורטיים אותם למדנו ואשר

הצגתם בחלק הראשון. הסבירו כיצד באה לידי ביטוי כל תיאוריה במקרה הבוחן, וכיצד היא

מסבירה את שהתרחש ) 01 נקודות( ]עד ארבעה עמודים[

)כל יום איחור בהגשת העבודה יגרור קנס של 01 נק’ בציון(

דרך הגשת העבודה: יש להגיש את העבודה במודל בלבד.

אורך העבודה: עד 11 עמודים )לא כולל פריטים ביבליוגרפים ותרשימים(

העבודה תוגש רווח כפול, שוליים 2-2.2 ס”מ.

 

כתיבת עבודות בתשלום – מבוא לפסיכופתולוגיה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

ג. בפרק השני עליכם למצוא שתי גישות תיאורטיות  (לדוגמא: התנהגותית, קוגניטיבית, פסיכואנליטית, הומאניסטית, אקזיסטנציאליסטית ולא: ביולוגית, גנטית, כימית וכיוצא בזה) המסבירות בצורה טובה את המנגנונים הנפשיים שגרמו להתפתחות ההפרעה ו/או התורמים לשימורה. לאחר מכן, יש לקשר את  המנגנונים הללולדמות אותה בחרתם להציג. אורך הפרק לא יעלה על שני עמודים.

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב יחסי כוח וסטטוס: מהבין-אישי לבין-קבוצתי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות