יישום בקהילה א’ וב’ – ד”ר מרים גולן – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יישום בקהילה א’ וב’ אשר נלמד על ידי ד”ר מרים גולן. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) התערבות בקהילה:

סטריאר, ר. (2001). מהדרה למעורבות חברתית. חברה ורווחה, כ”א(2), 213-232.

סדן, א. (2009).דרישות התפקיד. בתוך א. סדן (עורכת), עבודה קהילתית-שיטות לשינוי חברתי (עמ’ 393-400 ). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

סדן, א. (2009), חלק ג’- הכניסה לקהילה. בתוך א. סדן (עורכת). עבודה קהילתית-שיטות לשינוי חברתי (עמ’ 125-167).  תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

מאמרים אקדמיים – יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת – האוניברסיטה הפתוחה

ג. תומכי הדמוקרטיה הפלורליסטית טוענים, כי מתן במה שווה לקבוצות השונות בחברה וזכות ביטוי לנציגיהן יטיב את השיח הדמוקרטי.

ד. ב”דמוקרטיה אתנית” לפי הסוציולוג סמי סמוחה יש ייצוג מלא ושווה לכל הקבוצות בחברה, במוסדות הפוליטיים ובאמצעי התקשורת ההמוניים.

2.) א. דונו בסוגיית חשיבותו של השידור הציבורי לדמוקרטיה.

ב.  האם ריבוי ערוצי תקשורת במשטר דמוקרטי מבטיח בהכרח פלורליזם מהותי? הסבירו, תוך התייחסות לעמדה המוצגת.

3.) הגדירו את המונחים, תוך התייחסות לדמוקרטיה הישראלית:

א. מרחב ציבורי לפי הברמאס.

ב.  נורמת האובייקטיביות.

4.) א. תפקיד העתונות ועיתונאים בדמוקרטיה הוא שדה מחקר נרחב, שאחת הסוגיות בו היא השאלה “למי מחוייבים העיתונאים”. דונו בסוגיה זו.

ב.  מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על ירידה עקבית באמון הציבור בתקשורת ובעיתונות במדינות המערב. דונו והסבירו ממצא זה תוך התייחסות לגורמים ולנסיבות שהובילו לירידה באמון הציבור.

5.) קראו את המאמר וענו:

פרייזר, נ. (1990), חשיבה מחודשת על המרחב הציבורי: תרומה לביקורת הדמוקרטיה הקיימת בפועל. בתוך הברמאס והמרחב הציבורי. קיימברידג’: הוצאת MIT.

א. מהי שאלת המחקר העומדת במרכז המאמר?

ב. מהם הנימוקים של החוקרת (פרייזר) לדיון בשאלת המחקר?

ג. מהו מבנה המאמר? וכיצד קשור כל חלק במאמר לשאלת המחקר?

ד. מהם ממצאי המחקר?

ה. מהן המסקנות וההמלצות המרכזיות של החוקרת?

 

סמינריון – תורת המיקום – האוניברסיטה הפתוחה

1.) חווה דעתך על היתרונות והחסרונות של הגלובליזציה (בהיבטים השונים) תוך התייחסות למאמרים:

: “Multinational Firm’s Location Preference for regional distribution center .א

Focus on Northeast Asian region”

“Globalization of production: Insights from the Hard Disk Drive technology” .ב

2.) חווה דעתך על הפעילות הבינלאומית של חברת” שטראוס-עלית” כפי שמשתקפת בכתבות. הצג לפחות שלושה טיעונים בעד הרחבת הפעילות הגלובלית ושלושה טיעונים נגד.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב יישום בקהילה א’ וב’ הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות