יסודות המימון-הלוואות, אג״ח ומניות – המכללה למינהל – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יסודות המימון-הלוואות, אג״ח ומניות אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. בנו לוח סילוקין להלוואה של- 700,000 ש”ח הנלקחת למשך- 6 שנים בריבית של- 8% לשנה. החזר ההלוואה בתשלומים שנתיים שווים של הקרן בתוספת ריבית- החל מתום שנה ממועד לקיחת ההלוואה (לפי לוח רגיל).
  2. בנו לוח סילוקין להלוואה של- 600,000 ש”ח הנלקחת למשך- 4 שנים בריבית של- 7% לשנה. החזר ההלוואה בתשלומים שנתיים שווים (קרן + ריבית)- החל מתום שנה ממועד לקיחת ההלוואה (לפי לוח שפיצר).
  3. חברה נטלה הלוואה בסך- 1,550,000 ש”ח ל-25 שנים. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור- 6% והיא מסולקת ב-25 תשלומים שנתיים שווים (שיטת לוח סילוקין שפיצר).

א. חשב את יתרת הקרן (החלק שטרם סולק מתוך הקרן) בתום התשלום השביעי.

ב. חשב מהו התשלום המבוצע בגין ריבית בתשלום ה- 14.

  1. נטלת משכנתא בסך- 4,300,000 ש”ח הנפרעת ב-20 תשלומים שנתיים שווים (לוח סילוקין שפיצר). הריבית השנתית על המשכנתא היא בשיעור של- 15%. חשבו את מרכיב ההחזר שיבוצע על חשבון הקרן במסגרת התשלום ה-18.

 

כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום – מבוא לאנתרופולוגיה – ד”ר שרון רמר ביאל

  1. שני המחקרים מייחדים מקום מרכזי ל”גבולות” אותם הם מזהים בשדות המחקר. הסבירו והדגימו בקצרה את הדמיון והשוני באופן הביטוי שמקבלים אותם הגבולות, מי יוצרים אותם, לצורך מה, באילו אמצעים. את מי לדעתכם הם מחזקים ואת מי הם מדירים.

 

כתיבת סמינריון – אתיקה בעסקים – האוניברסיטה הפתוחה

1.) הרחיבו את הדיון בנושא המוצג תוך התבססות על לפחות שני מקורות אקדמיים עדכניים )מקורות אקדמיים שפורסמו בשלוש השנים האחרונות ,רצוי בכתבי עת בינלאומיים( שנכתבו אודותיו. הציגו היבטים מגוונים של תופעת חשיפת שחיתויות בארגונים.

2.) המחישו את הנושא של חשיפת שחיתויות באמצעות דוגמא שהגיעה לתקשורת והציגו את דעתכם בנושא.

3.) כאשר עובד חושף שחיתות בעודו מועסק בארגון, הוא מואשם בחוסר נאמנות, בטרדנות ובסחטנות. לעומת זאת, כאשר הוא עושה זאת לאחר שהוא עוזב את הארגון, הוא מואשם בנקמנות, בפחדנות ובצביעות. האם הגדרת הבעיה המוסרית העומדת בפני חושף השחיתות (על פי הטיפולוגיה של בעיות מוסריות בעסקים) משתנה כאשר הוא פועל בעודו בארגון וכאשר הוא דוחה את פעולתו לאחר עזיבתו את הארגון?

4.) הניחו כי מנהלי חברה החליטו להתנכל לעובד שחשף אי סדרים כספיים בארגון ולגרום לפיטוריו. בחנו את ההחלטה על פי ארבעת השלבים של רולס בתהליך יישומו של הציווי המוחלט לפי קאנט.

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב יסודות המימון-הלוואות, אג״ח ומניות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות