יסודות המימון – המכללה למינהל – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יסודות המימון אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. הינכם אמורים לקבל 10,511 ש”ח בעוד 5 שנים. מהו ערכם הנוכחי אם הריבית בשוק היא 10% לשנה בכל אחת מהשנתיים הראשונות ו- 8% לשנה בכל אחת מהשנים שלאחר מכן?
  2. מצאו את הערך הנוכחי של השקעה אשר תניב הכנסה של 12,100 ש”ח לשנה החל מהשנה השביעית לנצח- בהנחה ששער הריבית להיוון הוא 5% לשנה.
  3. לרשות פירמה מסויימת הועמדה הלוואה של 1,310,000 ש”ח: שתוחזר ב- 5 תשלומים שנתיים שווים (קרן + ריבית). ההלוואה נושאת ריבית של 4% לשנה. מהו גודל התשלום השנתי?

א. אם התשלומים משולמים החל מתום שנה ממועד לקיחת ההלוואה.

ב. אם התשלומים משולמים החל ממועד לקיחת הלוואה.

  1. לפירמה מסויימת הוצע לקבל הלוואה של 2,510,000 ש”ח: שתוחזר ב- 4 תשלומים שנתיים שווים של 300,415 ש”ח כל אחד- החל מתום שנה ממועד לקיחת ההלוואה. מהי הריבית השנתית שהפירמה נדרשת למעשה לשלם על הלוואה זו?

 

סמינריון במשפטים – דיני קניין – פרופ’ יפעת הולצמן-גזית

ד. תיאור מפורט של החידוש ביחס למצב הקיים.

ה. הערכת הסטודנט לגבי מידת התרומה של החידוש המשפטי או המידע החדש למצב המשפטי הרצוי או להבנתו של המצב המשפטי המצוי .

 

כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום – סמנטיקה של לשון המקרא – ד”ר עדינה מושבי

4.) ערכיות סמנטית וערכיות תחבירית- לכל משמעות של הפועל, השלימו את המטלות הבאות בנפרד:

  1.  נסחו באופן מדויק את המשמעות המשותפת לכל המשפטים בקבוצה, (בלי להשתמש בפועל הנחקר). המטרה היא לתאר אלמנטים המשותפים לכל הפסוקים, (בלי להתייחס לכל הגוונים השונים שהפועל מקבל בהקשרים השונים). וודאו שהאלמנטים המגולמים מוזכרים בתוך ניסוח המשמעות, וארגומנטים אינם מוזכרים (למשל, אכל = “הכניס לפה ובלע”.  הפה מוזכר כי הוא מגולם, ואילו המזון אינו מוזכר כי הוא נחשב ארגומנט.)

 

מבוא לאנתרופולוגיה – ד”ר שרון רמר ביאל

  1. דונו במעמדם של האוכל והאוכלים בכל אחת מן הזירות באמצעות השוואת ההיבטים הבאים: סוגי המזונות המוגשים בהם, מי מכין אותם, מי אוכל אותם, באיזה סדר הם מוגשים, ערכם התזונתי וערכם הסמלי. מה לדעתכם ניתן ללמוד מן ההיבטים הללו על יחסי הכוחות החברתיים בזירות שנחקרו בפרט ובחברה הישראלית בכלל.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות ב יסודות המימון הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות