יסודות הסיעוד – המכללה האקדמית לישראל ברמת גן – כתיבת עבודות לסטודנטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יסודות הסיעוד אשר נלמד ב המכללה האקדמית לישראל ברמת גן. במסגרת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

תדריך להגשת תרגיל

 1. בחר/י תיאוריה אחת מהתיאוריות שנלמדו בכיתה:
 • Patricia Benner – Novice to expert
 • מודל פעילויות החיים של Roper, Logan & Tierney
 • תיאורית הטיפול העצמי Orem
 • מודל השגת היעדים של King
 • Holism
 • תיאורית הצרכים של Maslow
 1. בחר/י סוגיה בריאותית אחת, מתוך הדוגמאות : תזונה נכונה , הרגלי שתייה , הגיינה , כושר גופני , שימוש באמצעי מניעה , הרגלי שינה ומנוחה, מניעת חשיפה לשמש, מניעת עישון ועוד. ניתן לבחור בסוגיות בריאותיות נוספות באישור המרצה !

          יש להשתמש במאמר אקדמי אחד לפחות וספרות החובה בסילבוס.

הנחיות לכתיבת העבודה :

 1. מבוא ( 10 נקודות ) כתיבת המבוא תכלול הצגת נושא העבודה, חשיבותו והסיבות לבחירתו.
 2. הצגת התיאוריה הנבחרת ( 25 נקודות).
 • מושגים עיקריים והגדרות (מתוך ספרות החובה)
 • הנחות יסוד של התיאוריה (מתוך ספרות החובה)
 1. סקירת ספרות ( 15 נקודות )
 • סיכום המאמר ודגשים עיקריים מתוך המאמר הנבחר בנושא הסוגיה הבריאותית.
 1. יישום התיאוריה בעשייה הסיעודית, תוך הסתמכות על המאמר שבחרתם וספרות החובה. (25 נקודות ).
 • יש להסביר את הקשר בין המאמר בנושא הסוגיה הבריאותית והקשר שלו לתיאוריה אותה בחרתם.
 1. סיכום ורפלקציה : (15 נקודות ).

מה למדתם על הסיעוד והעשייה בעקבות כתיבת העבודה והתיאוריה .

 1. ביבליוגרפיה : (10 נקודות)

          אורך העבודה לא יעלה על 5 עמודים.

          כתיבת העבודה והמקורות על פי כללי ה  -APA .

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר בן-ציון להב

כללי

 1. ניתן לבחור לדון באחד האספקטים של אחת מזכויות האדם בישראל.
 2. ניתן לבחור לפתח את אחד הנושאים המופיעים ברשימת המקורות של הקורס במשפט חוקתי.

הרשימה מפורסמת במקביל באתר הקורס במחקר משפטי, והיא תשמש לכן/ם לעזר גם לצורך איתור מקורות בסיסיים בתחום.

דוגמאות לנושאים בזכויות האדם בישראל:

 1. הזכות להעדפה מתקנת (ניתן להתמקד בהעדפה מתקנת לאחד מקבוצות האוכלוסייה הבאות: נשים, בני האוכלוסייה הערבית או אנשים עם מוגבלות).

לספרות אחרונה שעסקה בנושא העדפה מתקנת ראו:

בן-ציון להב “עיון בזכות להעדפה מתקנת במלאת יובל לקול העם ועשור לעיקרון ההעדפה המתקנת” קרית המשפט ד (תשס”ד/ה) 3.

קובץ מאמרים: העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל (ענת מאור עורכת, תשס”ה).

 1. זכויות חברתיות.
 2. הזכות החוקתית לשוויון.
 3. הזכות להפגין.
 4. חופש הביטוי כנושא נפרד, או בהתנגשותו בעניינים אחרים (למשל, פרטיות או שלום הציבור).
 5. מיסוד הדת.
 6. חופש הדת.
 7. חופש מדת.

ניתן ורצוי לשלב את הדיון באחת מהזכויות האמורות, במחקר השוואתי עם אחת המדינות הבאות (או להתמקד אך באחת המדינות הבאות, תוך השוואת המצב בישראל):

בארה”ב.

בקנדה.

באירופה.

במדינות אחרות.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – אוריינות בחינוך מדעי – אוניברסיטת תל אביב

ה.         רשימת מקורות.

ו.          נספחים – המאמרים עצמם. (אלו שלא קשורים לקורס, העבודה תוחזר עם המאמרים שבה).

מי שלא יכול להגיע פיסית, מוזמן לשלוח את עותק הנייר של עבודתו בדואר ישראל,

מועד ההגשה יקבע על פי חותמת הדואר.

הערכת העבודה תתבסס על המרכיבים הבאים:

 1. הקשר בין המאמרים שנבחרו ובין המאמר שהוצג בקורס.
 2. התיאור של כל אחד מהמאמרים שנבחרו.
 3. היבטים כלליים – שלמות, עריכה, הקפדה על כללי כתיבה, רשימת המקורות, אסתטיות.

מחוון להערכת העבודה (40% מציון הקורס)

          מבוא קצר המציין מיהו המאמר(ים) מהקורס אליו קשורים המאמרים שנבחרו, ומהו סוג הקשר, ומדוע בחרתם בקשר זה.            4

          תיאור תמציתי של כל אחד מהמאמרים שנבחרו.      4*4 = 16

          התייחסות הקושרת בין שלושת המאמרים שנבחרו והמאמר(ים) של הקורס.    10

          רשימת מקורות. 5

          היבטים כלליים – שלמות, עריכה, הקפדה על כללי כתיבה, אסתטיות. 5

שימו לב!

הגשה ללא נספחים

הגשה ללא רפלקציה

 

לסיכום, כתיבת עבודות ב יסודות הסיעוד הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות