יסודות השכנוע וההשפעה – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יסודות השכנוע וההשפעה אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. מהם יתרונותיה וחסרונותיה של סטיגמרגיה המתנהלת בין פרטים בעלי מודעות עצמית, בהשוואה לזו המתנהלת בין פרטים חסרי מודעות עצמית?

 

עבודה סמינריונית בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

אי שימוש מודגש מספיק במונח זה במהלך ההכשרה וההוראה או אי הפנמה והעדר טרנספורמציה שלו.

התכונות הנעדרות מדמותו של המורה האידיאלי מעלות תהיות ושאלות: האם העדרם של “ערכים חברתיים” מדמות המורה האידיאלי משקף את מגמת ההפרטה והאינדיבידואליות בחינוך? והיכן מקומו של איש התרבות בדיון על הכשרת המורים בעידן שבו השיח על זהות תרבותית ועל רב–תרבותיות תופס מקום מרכזי? האם מורה אידיאלי בעיני הסטודנטים אינו “מורה מעניש”, היות שנושא זה אינו נחשב ראוי לדיון בהכשרת המורים? האם הדבר מעיד על הפער שבין ההוראה התאורטית לבין ההדרכה הפדגוגית ובינן לבין המציאות בשדה החינוך בישראל? קיימים הבדלים מהותיים בנוגע לדיוקן עצמם כמורים, כפי שהוא נתפס ומסורטט על ידי הסטודנטים פרחי ההוראה לעומת הסטודנטים המורים בפועל. פרח ההוראה תופס את דמותו כמורה לעתיד בדומה לדמות המורה האידיאלי שסרטט. גם בדמותו כמורה בולטת קטגוריית -העל של האישיות, שבה מובילה תכונתו כמורה אמפתי וקשוב, ואילו מרכיב הידע משני בחשיבותו. ככל הנראה בשל מודעותו של פרח ההוראה לחוסר הידע שלו, הוא מפחית מערכו של מרכיב זה [5]. מהדמיון בין תפיסתו של פרח ההוראה את דיוקן המורה האידיאלי לבין דיוקנו העצמי כמורה עולה השאלה: האם פרח ההוראה רושם את דמות המורה האידיאלי בצלמו וכדמותו, או שמא להפך:

 

סמינריון במשפטים – גישות תיאורטיות למשפט – אוניברסיטת תל אביב

  • כיצד נבחרים הנושאים שבהם עוסקים התוצרים של המוסד?

הקפידו על הסבר מורכב וברור של המוסד המוצע. להתייחס לנקודות נוספות הנראות רלוונטיות וחשובות להסבר על מבנה המוסד, מטרותיו ודרך פעולתו. להציע שם למוסד המפותח בעבודתכם/ן.

חלק שני: להדגים את האופן שבו פועל המוסד באמצעות המאמרים.בחרו מאמר- באמצעות המאמר דונו בסוגיה משפטית קונקרטית. הסוגיה יכולה להיות הסוגיה שנדונה ישירות במאמר הנבחר, או סוגיה אחרת הקשורה למאמר אך אינה נדונה בו. דוגמאות לסוגיות אפשריות: שוויון בענף מסוים בשוק העבודה, נגישות של שכבות שונות באוכלוסיה למערכת השיפוטית, הגדרת זכאות לקצבאות, הגבלים עסקיים בענף מסוים, רשלנות מקצועית בענף מסוים וטיפול פלילי בסוג מסוים של עברות.

לגבי סוגיה זו:

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב יסודות השכנוע וההשפעה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות