יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת – האוניברסיטה הפתוחה – מאמרים אקדמיים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) אלו מבין המשפטים הבאים נכונים ואלו לא?

א. חופש הביטוי של פרטים הוא אחד מעקרונות היסוד של דמוקרטיה ליברלית.

ב. תומכי הדמוקרטיה ההשתתפותית דוחים את הטענה, שדמוקרטיה יציבה דורשת מידה של אדישות בשכבות נרחבות של הציבור, ומעודדים מעורבות ישירה של הציבור.

 

סקירה תיאורטית – תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכלי – האוניברסיטה הפתוחה

ב. מה לדעתכם תהיה עמדתה של סוזן אוקין, היוצאת מהגישה הפמיניסטית, כלפי הפתיחה של מסלולים מותאמים להשכלה גבוה למגזר החרדי כפי שמתקיים כיום בישראל?

ג. כתבו התייחסות אחת לפחות תומכת, מערערת ומקשה לתשובת עמיתכם בסעיף א’ או ב.

3.) א. האם הפעלת מסלולים מותאמים למגזר החרדי באוניברסיטאות הכוללת הדרת נשים מסגל ההוראה, היא מוסרית ומוצדקת מנקודת המבט של אתיקת המידות הטובות? דונו בתכלית של מוסד האוניברסיטה על פי תפישתכם ובהתאם לכך גזרו את המידות הטובות והגמול הראוי לאוניברסיטאות שעומדות בכך.

4.) א. מה לדעתכם תהיה עמדתו של פיטר סינגר כלפי אי-השוויון העולמי המתואר בדו”ח אוקספם, ומדוע? נמקו את תשובתכם תוך התייחסות לטיעונים ולהצדקות של גישתו הקוסמופוליטית-תועלתנית?

ב. הציגו את עמדתכם האישית המנומקת כלפי עמדתו של פיטר סינגר ביחס לאי-השוויון העולמי. התייחסו בתשובתכם לשאלת האחריות של הפרט לעוני הגלובלי והן לשאלת דרכי ההתמודדות עם המצב.

 

סמינריון – תורת המיקום – האוניברסיטה הפתוחה

2.) מדוע פעילות המחקר, הפיתוח וההמצאות נעשות במרוכז מבחינה גיאוגרפית? נמק את תשובתך  בקצרה והקפד להתייחס גם למאמר  R&D spillovers and the geography of innovation and“  production”.

3.) האם לדעתך דרישות איכות הסביבה מחברות צריכות להיקבע על ידי הרשויות המקומיות בישראל או על ידי הממשלה? האם וכיצד ההחלטה אמורה להשפיע על מיקום חברות ועל רמת איכות הסביבה עליה הן שומרות? האם חל שינוי בעשור האחרון? בתשובתך הקפד להתייחס למאמרים:

א. “State environmental regulation and economic development: Are they Compatible”

ב.  “Environmental protection and industrial location”

4.) מהם להערכתך הפרמטרים המרכזיים שהובילו להעתקת המיקום של האוניברסיטה הפתוחה מרמת אביב לרעננה?

5.) מהן המטרות, היתרונות והחסרונות של החוקים הבאים – החוק לעידוד השקעות הון וחוק המו”פ? אילו שינויים היית מציע להחיל בהם?

6.) נתח את ההשלכות האפשריות כתוצאה מהעתקת בסיסי ההדרכה של צה”ל לנגב. בתשובתך התייחס גם למאמר:

The Conversion of military bases to commercial airports: Existing conversions and future .א

Possibilities.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות