כתיבה וקריאה מדעית – אוניברסיטת אריאל בשומרון – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה וקריאה מדעית אשר נלמד ב אוניברסיטת אריאל בשומרון. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

את העבודה יש לבסס על לפחות (לא פחות) מחמישה עשר ( 15) מקורות אקדמיים. חמישה מתוך עשרת המקורות הם מקורות שנכתבו בשפה האנגלית. 80% מן המקורות התפרסמו משנת 2000 ומעלה.

חשוב לזכור כי כל חלקי העובדה כולם יציגו סינתזה (תהליך האיחוד והמיזוג) בין מקורות העבודה. יש ליצור תהליך מיזוג אשר יציג ויוכיח את הבנת “העומק” של הכותבים הנובעת מתוך המקורות (פירוקם וחיבורם מחדש לכדי גוף ידע חדש) וזאת ביחס לשאלת המחקר ולפרקים השונים והגדרתם הפונקציונאלית.

בחירת הנושא היא על פי עולמות התוכן שהוגדרו על ידי מרצה הקורס. עליכם לאתר עשרה מקורות כאשר חמישה מקורות חייבים להיות באנגלית שעשויים ליצור בסיס הולם לגיבושה של  שאלת המחקר שתנוסח על פי האופן הנלמד. על המקורות לעסוק ישירות בנושא/בתחום אשר אותו אתם בוחנים. בחרו נושא שמעניין אתכם, כך תקלו על עבודתכם!

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים בדיני חברות וחדלות פרעון/הוצעו על-ידי ד”ר לאה פסרמן-יוזפוב, עו”ד

 1. אחריות פלילית של תאגידים
 2. תורת האורגנים
 3. חובת זהירות של נושאי משרה
 4. חובת אמונים של נושאי משרה
 5. הרמת מסך
 6. הדחייה
 7. סעד למקרה קיפוח
 8. תכלית החברה
 9. אחריות חברתית של חברה (CSR)
 10. חובות בעלי מניות
 11. עסקאות עם בעלי עניין
 12. שכר בכירים
 13. משקיעים מוסדיים
 14. מבחני החלוקה
 15. תביעה נגזרת
 16. תביעה ייצוגית
 17. רכישת חברות
 18. מיזוג
 19. סוגי פרוק
 20. המפרק
 21. סדר הנשייה בחדלות פירעון
 22. אחריות נושאי משרה בחדלות פירעון
 23. הקפאת הליכים

 

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום – משפט חוקתי

 1. שר החינוך רשאי לאסור על נשיאת דברים, השנויים במחלוקת בציבור ,במוסדות חינוך

ממלכתיים על ידי דוברים שאינם ממערך ההוראה הממלכתי.

בעקבות חקיקת החוק, פרסם השר הוראה ולפיה אין לשאת כלל דברים “השנויים במחלוקת

בציבור״ על ידי גורמים שאינם ממערך ההוראה הממלכתי בפני תלמידים בני 15 ומטה במוסדות

חינוך ממלכתיים .עוד נקבע כי ניתן יהיה לשאת דברים כאלה בפני תלמידים אשר גילם גבוה יותר

באישור מראש של המפקח על המחוז שבו מצוי המוסד החינוכי. כאשר ביקש משה להזמין בשנית

דובר מטעם פורום  “די לקיפוח “לשאת דברים בפני אותה שכבה ,סירבה המפקחת על המחוז

וציינה כי נציגי הארגון יוכלו לשוב ולשאת דברים בחלוף שנתיים ממועד ההרצאה האחרונה .בעקבות זאת, העלה במחאה אחד מתלמידי המוסד צילום של ההרצאה הקודמת, שנשאו נציגי

פורום  “די לקיפוח “לדף הפייסבוק של תלמידי תיכון ״הבה נגילה״, ואף שלח אותה בקבוצת

הוואטסאפ של התיכון.

 

הכנת עבודות אקדמיות – מבוא לאקונומטריקה

מטרת התרגיל

מטרת העבודה הינה להשוות, באמצעות שימוש בנתוני פאנל, בין מאפייני שכר העבודה של גברים רווקים ונשואים, על מנת לזהות, בין היתר, האם לנישואים עצמם השפעה על השכר, או שמה הקשר בין  נישואים לשכר )אם קיים( נובע מהסלקציה בסוג האנשים אשר מתחתנים בכל גיל נתון.

בנוסף:

 • תנו פרשנות מדוייקת לאומדים והבליטו את התוצאות הרלוונטיות מכל פלט.
 • השאלה המרכזית אותה עליכן לשאול את עצמכן בזמן כתיבת העבודה: האם מי שקורא את העבודה מבין את השאלה הכלכלית וחשיבותה? האם ברור מהם האומדים, מהן שיטות האמידה ומהן ההנחות שמאחורי אמידת המודלים והמבחנים הסטטיסטיים?

פרטי הנתונים

העבודה כוללת קובץ Stata ובו נתונים מתוך סקר ה The Panel Study of Income Dynamics(  PSID( שנערך בארצות הברית אחת לשנה )לאחרונה עברו למתכונת של דגימה כל שנתיים.(

הנתונים כוללים בין היתר מידע על גיל הפרט בכל תצפית, סטטוס נישואין, שכר, שעות עבודה, השכלה ,גיל, ארץ מוצא ועוד.

נתוני המדגם שנכללים בקובץ הוגבלו התצפיות לגברים מגיל 18 עד גיל 34.

תוכן העבודה

 1. הציגו סקירה של שני מאמרים מהספרות האקדמית הדנים בקשר שבין נישואין לשכר בקרב גברים ו/או נשים. הדגישו את הבעיות האקונומטריות המוזכרות במאמרים איתם נאלצו החוקרים להתמודד .אורך הסקירה לא יעלה על שני עמודים.
 2. הציגו סקירה באורך של חצי עמוד על מאפייני מדגם ה- PSID כפי שמופיע באתר

.http://psidonline.isr.umich.edu

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב כתיבה וקריאה מדעית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות