כתיבה מדעית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב – סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית אשר נלמד ב אוניברסיטת בן גוריון בנגב. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות לכתיבת העבודה

 1. את העבודה יש לכתוב ביחידים.
 2. העבודה תבנה על בסיסם של חמישה מקורות מדעיים: שלושה (3) בעברית ושניים (2) באנגלית.
 3. העבודה תייצג מבנה של חיבור מדעי שלם הכולל:
 • עמוד שער (דוגמה לעמוד שער תוכלו למצוא במצגת “מעבדה ניסויית”) ברכיב זה תוצב כותרת העבודה אשר תנוסח על פי כללי הכותרת המדעית.
 • תוכן עניינים (דוגמה למבנה של תוכן עניינים תוכלו למצוא במצגת “מעבדה ניסויית”).
 • פרק מבוא: פרק זה יבנה על פי מבנה הרקעים המתכנסים שנלמד במהלך הקורס (הנחיות לכתיבת מבוא ודוגמה הועלו למודל).
 • שאלת מחקר על פי הגדרתה הנומינאלית תוצב בסופו של פרק המבוא (ניתן על פי למידתכם את שיטות המחקר במקורות בהם תעשו שימוש לבנות גם הגדרה אופרציונלית (דוגמאות לשאלות מחקר ניתן לראות הן בהנחיות לכתיבת מבוא והן במצגת העוסקת בבחירת נושא לעבודה וגיבושה של שאלת מחקר.

סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

צפורה כהן, “תובענות ייצוגיות על פי חוק החברות” שערי משפט 4 (1) 61

סטיבן גולדשטיין, “הערות על חוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו – 2006” עלי משפט ו (תשס”ז) 7

ס’ גולדשטיין, י’ עפרון, “התפתחות התובענה הייצוגית בישראל” עלי משפט (תש”ס)  27.

ס’ גולדשטיין וי’ עפרון, “מנגנוני התובענה הייצוגית והתביעה הנגזרת בחוק החברות החדש” משפטים לב (2) תשס”ב 461.

מקורות לועזיים

 1. Loss & J Seligman, Securities Regulation  (3rd ed  1989  & 1998 Supp.)
 2. Loss & J Seligman, Fundamentals of Securities Regulation (4rd ed 2001)
 3. L. Hazen, The Law of Securities Regulation ( 6th ed. 2009)
 4. D. Cox, R.W. Hillman & D.C. Langevoort, Securities Regulation – Cases and Materials (2nd ed.1997).
 5. C. Coffee & J. Seligman, Securities Regulation-Cases & Materials (Rev. ed.2003)

D.L. Ratner & T.L. Hazen , Securities Regulation- Cases and Materials (5th ed.1996 )

עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות – משפט חוקתי

עבודה מס ‘3: חופש הביטוי

כללים להגשת העבודה:

)ג( העבודה תבחן את היכולות הבאות: בקיאות בחומר הנלמד, זיהוי הסוגיות הרלוונטיות, הסתמכות על אסמכתאות רלוונטיות, יכולת ניתוח וביקורת, וחשיבה עצמאית.

)ד( אין צורך לצטט קטעים מתוך מקורות הלימוד. הדגש הוא ביישום. בכל מקום בו ישנה הפניה לעמדה של מלומד או לפסק דין, ניתן לצטט בגוף התרגיל רק את שם האסמכתא )כגון: עניין בנק המזרחי ומספר עמוד.(

)ה( אין להשתמש בהערות שוליים במסמך שאתם מגישים.

)ז( מגבלת הכתיבה לתרגיל היא שני עמודים.

)ח( ניתן ורצוי להעלות בקבוצות דיון שלכם רעיונות כלליים לפתרון ולדון בבעיות המתעוררות. אולם, העלאת הדברים על הכתב )בין כטיוטה ובין כנוסח סופי( וכן מתן ביטוי קונקרטי לרעיונות כלליים שהועלו במשותף, צריכים להיעשות בצורה עצמאית ואינדיבידואלית. מקום בו יימצאו תרגילים הדומים דמיון בלתי סביר, העניין יועבר לבירור משמעתי.

האירוע לניתוח

משה הוא מנהל בית ספר תיכון ממלכתי “הבה נגילה “בחיפה. הוא הזמין את נציגי פורום “די

לקיפוח” לשאת דברים בפני שכבת י”ב בתיכון. הפורום טוען כי העלייה של היהודים מארצות ערב

קופחה במשך כל שנות קיומה של המדינה, וקורא לתיקון עוולות העבר וההווה. ועד ההורים בבית

הספר ביקש ממשה להזמין בהזדמנות קרובה גם את נציג פורום “רגל קרושה” החוגג את תרומת

יהדות אשכנז להוויה הישראלית לשאת דברים. משה סירב באומרו כי לא מוטלת עליו כל חובה

לעשות כן. בעקבות מחאה שהתעוררה באזור, ושזכתה לתהודה ציבורית, חוקקה הכנסת את חוק

הרצאות במוסדות חינוך, התשע”ז – 2017 )להלן: החוק(. סעיף 1 לחוק קבע:

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב כתיבה מדעית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות