כתיבה מדעית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית אשר נלמד ב אוניברסיטת בן גוריון בנגב ע”י דר’ עפר גת. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות לכתיבת המטלה השלישית: בניית פרק המבוא על פי מודל המשפכים המתכנסים.

הגדרה: פרק המבוא Introduction הינו פרק חובה, אינטגראלי, אובייקטיבי המהווה חלק בלתי נפרד מכל חיבור מדעי. פרק זה הוא מעין “כרטיס ביקור” של עבודתכם ומהווה את המפגש הראשון של הקורא עימה. על כן עליו להציג תשתיות ידע מתכנסות המובילות את הקורא במקביל לציר המחקר לקראת הצגתה של שאלת המחקר והשערותיה. פרק המבוא ייבנה על בסיסם של ארבעה רקעים מדעיים ברמות ידע פונקציונאליות שונות (יש לגלות גמישות בבניית חלקי המבוא  ביחס לנושא הנדון בעבודה). כאמור פרק המבוא הינו פרק אובייקטיבי, על כן זה יציג מראשיתו הפניות ביבליוגרפיות למקורות עליהם התבסס.

שלבים:

  1. עליכם לנסח כותרת מדעית אשר תהלום את נושא העבודה אותה אתם כותבים במסגרת הקורס “מבוא להתנהגות ארגונית מיקרו” ודרך החקירה שלה. לדוגמא: “רמות שכר שונות ומוטיבציה בקרב מלצרים על פי תיאוריית ההוגנות לאדמס”: הנושא הנבחן במסגרת עבודה זו הוא הבדלים ברמות השכר והשפעתם על מוטיבציה בקרב עובדים והנעת עובדים. דרך החקירה היא על ידי ניתוח בעזרת תיאוריית ההוגנות.
  2. עליכם להתבסס על הנתונים הקיימים בפרקי הספר המלווה את הוראת הקורס בלבד. אין צורך באיתור מקורות מדעיים אחרים.

סמינריון במשפטים – דיני תאגידים – המכללה למינהל

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה אם ראוי לצמצם בהטלת האחריות האזרחית על אורגן ,כגון מנכ”ל, בצד הטלת האחריות האזרחית על התאגיד .

מקורות רלוונטיים:

  1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
  2. פסקי הדין –

א.         ע”א 9183/99 פניגשטיין נ’ חברת חברי המהפך מס ‘1 )מחצבות( בע”מ )פורסם בנבו,

.)28.4.2004

ב.         ע”א 313/08 נשאשיבי נ’ רינראוי )פורסם בנבו, 1.8.2010(.

  1. מאמר – אהרן ברק “מעמד התאגיד בנזיקין “הפרקליט כב 198 )1966(.

סמינריון – קריאה ביקורתית וכתיבה ומדעית – אוניברסיטת תל אביב

איחור בהגשת התרגיל יגרור הורדה בציון הקורס של 5 נקודות. ניתן לשלוח את המטלה לבדיקה מקדמית אצל המרצה.

הנחיות לעבודה בכתיבה מדעית- 70% מהציון

כתבו 2-3 פסקאות בכתיבה מדעית, המחברות את הכתוב בשני המאמרים שבחרתם.

יש לשמור על כללי הכתיבה המדעית, כפי שנלמדה בכיתה.

את העבודה יש להגיש בצירוף שני המאמרים, כולל דף שער, בעותק מודפס בתא ובמייל, לא יאוחר. ניתן לשלוח לבדיקה מקדמית אצל המרצה.

סוגיות ברומן הצרפתי – אוניברסיטת חיפה

  1. תוכן תמתי של הספרים:

אילו תמות משתקפות ברומנים השונים בזרמים השונים? (ניכור, בדידות, משפחה, זקנה, אהבה, זוגיות, זהות וכו…)? הראו איך כל תמה מוצגת באופן שונה בכל תקופה.

בחרו כמה תמות ונתחו על פי הרומנים השונים “לרוחב”, כלומר למשל: פרק א’ :אהבה ב3 רומנים, פרק ב’ זהות ב 3 רומנים וכו.

מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית – המכללה למינהל

1)         צפו בחומרים הקשורים להתמחות שלכם בנושא 6 שבאתר הקורס. החומרים ייתנו לכם רקע והיכרות עם מושגים ונושאים בתחום האחריות התאגידית שקשורים להתמחות.

2)         בחרו מתוך החומרים שנחשפתם אליהם נושא אחד שאליו תרצו להתייחס וכן שאלה מרכזית אחת שמעניינת אתכם ושאותה תרצו לבחון בעבודה זו. חשוב להתמקד בהיבט אחד בלבד מתוך כלל החומר כדי שתוכלו לתקוף אותו בעבודה קצרה כזו.

3)         חפשו וקראו מקורות נוספים שיאפשרו לכם לקבל מידע על הנושא ולהסיק מסקנות לגבי השאלה שהעליתם. ניתן להתבסס על מקורות שונים מישראל או מהעולם, כדוגמת: כתבה מהעיתון, מאמר אקדמי, מידע המופיע באתר אינטרנט של חברה, עמותה או גוף ציבורי, וכדומה. הויקיפדיה יכולה לשמש מקור תומך להבנת המושג אבל לא מקור מרכזי. סה”כ כדאי לקרוא לפחות 3 מקורות.

לסיכום, כתיבת עבודות ב כתיבה מדעית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות