ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה מוחית – אוניברסיטת בר אילן – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה מוחית אשר נלמד ב אוניברסיטת בר אילן על ידי ד”ר מיכל בן-שחר. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. Boukadi M, Potvin K, Macoir J, Jr Laforce R, Poulin S, Brambati SM, Wilson MA Lexical decision with pseudohomophones and reading in the semantic variant of primary progressive aphasia: A double dissociation. Neuropsychologia. 2016: 4556

סמינריון במשפטים – דיני קניין – המרכז הבינתחומי הרצליה

ג’ואי משיב: “תירגע– למיטב זכרוני בכלל לא רשמנו את ההסכם בינינו בשום מרשם, ולכן אין לו בכלל תוקף.” דונו בזכויות הצדדים.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

מהי תפיסת דמות המורה האידיאלי בעיני סטודנטים להוראה? למושג “מורה אידיאלי” יש שתי משמעויות רלבנטיות למחקר זה: משמעות נורמטיבית של מורה אידיאלי במובן של נכסף, רצוי; ומורה אידיאלי במשמעות של אב – טיפוס כללי [2] של המורה הטוב, בלא כל ציון קונקרטי ואפיונים ספציפיים: ללא התייחסות למקצוע הוראה מסוים, לוותק, לשיוך מגדרי, לגיל וכו’.

מהי תפיסת הסטודנטים להוראה את דמות עצמם כמורים? האם היא דומה לתפיסתם את דמות המורה האידיאלי? מהי תפיסת הסטודנטים להוראה את דמותם של מורי המורים במכללות כמורים אידיאליים? האם היא דומה לתפיסתם את דמות המורה האידיאלי?

מהן התכונות המתאימות לדיוקן המורה האידיאלי בעיני הסטודנטים, שאותן שיפרו במהלך ההכשרה להוראה? האם תפיסת פרחי ההוראה ייחודית לתקופת ההכשרה ומשתנה עם השתלבותם בהוראה?

ז. הכשרת מורים כאמצעי לפיתוח המורה האידיאלי: אפשר להבחין בכמה תפיסות של הכשרת מורים, שכל אחת מהן נובעת מתפיסת ההוראה ומדיוקן המורה האידיאלי המתאים לה. בכל תפיסה מתקיים דיון ברכיבי ההוראה, המתייחס לארבעת גורמי היסוד בחינוך: המורה, התלמיד, חומר הלימודים והחברה (Schwab, 1973). כל תפיסה מבליטה את אחד הרכיבים ומתייחסת לאחרים כאל רקע. כל אחת מדגישה פן אחר בדמות המורה האידיאלי ובתכונותיו. נציג להלן את עיקרי תפיסתם של פיימן-נמסר, זייכנר וגובר.

 

אמנות אפריקאית: מסורות יצירה – דיויד גוס

 Van Wyk, Gary. Convulsions of the canon: “Convention, Context, Change” African Arts; Autumn 1994; 27, 4; pp. 54 – 67

Van Damme, Wilfried. A Comparative analyses concerning beauty and ugliness in Sub-Saharan Africa, Africana Gandensia 4, Rijksuniversiteit, Gent, 1987

2.) אמנות שימושית:

Trowell, Margaret. African Design; An Illustrated Survey of Traditional Craftwork, Dover publications, Inc. New York, 2003. pp. 13-17

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה מוחית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות