לרוץ עם ילדים זיגזג – מכללת לוינסקי לחינוך – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס לרוץ עם ילדים זיגזג אשר נלמד ב מכללת לוינסקי לחינוך על ידי ד”ר שלמה הרציג. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בחינת בית-

שימו לב, ההנחיות לבחינה חשובות ביותר ומהוות חלק בלתי נפרד מהבחינה:

לפניכן שתי שאלות/נושאים.  עליכן לבחור באחת השאלות ולענות עליה בהיקף שיפורט להלן.

ניתן לכתוב את הבחינה לבד ואז היקף התשובה יהיה כשלושה עמודים. ניתן לכתוב את הבחינה בזוגות ואז היקף התשובה הנדרש הוא כארבעה-חמישה עמודים.

לכותבות את הבחינה בזוגות: רק אחת מכן תעלה אותה למודל, אך תציין את שמות הכותבות ואת מספרי הזהות שלהן.

שימו לב, לפחות שליש מן התשובה חייב להיות מקורי שלכן, ולא דברים שנלמדו בכיתה או נלקחו ממקור חיצוני.

חובה להיעזר בפריט ביבליוגרפי אחד לפחות בכתיבת התשובה (מתוך הסילבוס של הקורס) וכמובן לציין בבחינה מהו הפריט/ים שהסתמכתן עליו/הם. אם נעזרתן גם במקור שמחוץ לסילבוס, חובה לציין במדויק מהו מקור זה – בגוף הבחינה.

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

דיני ראיות-

נושאים שהוצעו על-ידי ד”ר שחר אלדר:

 1. דיני הראיות – בין המשפט המהותי לדין הפרוצדורלי;
 2. מהו “הספק הסביר”, וכיצד הוא מיושם בפסיקת בתי המשפט;
 3. צד נמנע מלהביא ראיה לתמיכה נוספת בטענותיו: מתי בית המשפט ייקבע שהימנעות מהבאת ראייה פועל כנגד הצד הנמנע, ומתי בית המשפט ייקבע כי צד אינו צריך להביא מעבר לראיות “מספיקות”?
 4. הכנת עדים לקראת משפט – הצד הפרקטי והצד האתי;
 5. מקורות דיני הראיות בישראל;
 6. “השבעת עדים” – משפט משווה;
 7. גביית עדויות במשטרה ובבית המשפט;
 8. השוואה בין ראיות חפציות שונות;
 9. מתי יוצר בית המשפט חזקה ראייתית?
 10. חריגים לנטלי הראיה הרגילים במשפט, וההצדקה להם;
 11. “סל הראיות” – ניתוח ביקורתי של השאלה, מתי ייקבע בית המשפט כי עניין הוכח בפניו;
 12. על ההבדל בין הסיוע, החיזוק והדבר-מה;
 13. עדויות קטינים בפני בית המשפט – האם הגיע הזמן לשינוי חקיקתי?
 14. מתי מכיר בית המשפט בחידוש מדעי ומתי לא?
 15. התנהגות מפלילה של חשוד – האם בתי המשפט מסיקים את המסקנות הנכונות?
 16. ניתוח ביקורתי של החסיונות המקצועיים;
 17. שימוש בפסקי דין אזרחיים בהליכים פליליים – אימתי?
 18. על ההתרשמות הישירה מעדים;
 19. ראיות במסגרת הערעור;
 20. ניתוח המקרים בהם קבע בית המשפט שראיה אינה קבילה מחמת העדר רלוונטיות;
 21. על ההשפעה של ייצוג משפטי בשלב החקירה על ערך הראיות שהושגו בחקירה.

 

כתיבת עבודות בתשלום – מבוא לניהול וארגון א’ – המכללה למינהל

שאלה 3:

א.         באיזה שלב נמצא צוות ההנהלה? נמקו תשובותיכם

ב.         מה מאפייניו של שלב זה

ג.          לאור הבנתכם את הנושא ותוך התחשבות בשלב בו נמצא הצוות, מה הייתם ממליצים למנכ”ל לעשות כדי לשפר את אפקטיביות צוות ההנהלה?

לא רוצה פה אנשים שימכרו את המוצר רק כדי לקבל כסף…רוצה נשמה! אמונה מלאה במוצר…מתפלא על מה ששומע כאן”. סמנכ”ל המכירות החדש שגויס לתפקיד לפני חצי שנה על ידי המנכ”ל חיזק את המנכ”ל וטען בהתלהמות שאכן גישת המנכ”ל נכונה. שני חברי הנהלה אחרים הביעו טיעונים סותרים לדברי המנכ”ל אך זכו מיד לתגובת נגד של סמנכ”לית הכספים, שהמשיכה את קו המנכ”ל מתוך הכרות עם מצאי מחקרים, אליהם נחשפה במסגרת התואר השני שלה במנהל עסקים, במכללה למנהל.  הממצאים מלמדים שכאשר אדם חדש מצטרף לארגון, בשבועות ובחודשים הראשונים לעבודתו יש לעמיתיו סיכוי רב להשפיע השפעה ארוכת טווח על עיצוב התנהגותו. בהקשר זה נמצא כי ניתן להשפיע על האופן בו יעבוד, על הרגלי הפעולה, על

קבלת ההחלטות שלו ועל האופן בו יתנהג לאחרים בממשק העבודה.  עוד נמצא כי בתום תקופה זו, יכולת ההשפעה של העמיתים יורדת בהרבה.

תוך 20 דקות התקבלה החלטה ברוח דברי המנכ”ל.

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב לרוץ עם ילדים זיגזג הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות